2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2022 YILINDA ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sermayenin 34.900.000 TL’ye artırılması kararı Banka’nın 9 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, sermaye artışı ve buna bağlı olarak Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik 14 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiş, 14 Mart 2022 tarih ve 10536 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artışının muhasebeleştirilmesi BDDK’dan alınan izne istinaden 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

6. Maddenin Eski Hali:  

6. Maddenin Yeni Hali:

Sermaye:

Sermaye:

Madde 6- Banka’nın sermayesi 13.100.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 13.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 6.100.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 7.000.0000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Madde 6- Banka’nın sermayesi 34.900.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 34.900.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 13.100.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 21.800.000.000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

up
down