2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RASYOLAR

(%)

Sermaye

2021

2022

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

16,5

16,5

Özkaynak/Toplam Aktifler

7,1

8,8

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

5,9

7,4

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

7,9

10,2

 

 

 

Aktif Kalitesi

2021

2022

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

56,8

54,8

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

1,9

1,1

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,5

0,8

Kredi/Mevduat

82,1

72,8

YP Aktifler/YP Pasifler

92,6

97,0

 

 

 

Likidite

2021

2022

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

16,2

16,9

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

18,0

19,6

 

 

 

Kârlılık

2021

2022

Net Kâr/Ortalama Toplam Aktifler

0,6

2,3

Net Kâr/Ortalama Özkaynaklar

6,9

26,4

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

163,9

222,5

up
down