2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2022 YILI

Ziraat Bankası, kurguladığı entegre çözümlerle Ziraat Finans Grubu müşterilerinin finansal gereksinimlerini karşılamaya yönelik, etkin bir iştirak stratejisine sahiptir.

Banka bu kapsamda;

hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, verimlilik temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası paralelinde yurt içi iştiraklerinin yanı sıra Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren yurt dışı iştirak bankalarıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

YURT DIŞI İŞTİRAKLER

Almanya
Ziraat Bank International AG faaliyetlerine 1964 yılında temsilcilik olarak başlamış, 1988 yılında şubeye dönüşmüştür. 2001 yılından bu yana banka olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Banka, müşterilerine her türlü bankacılık hizmetini sunabilmektedir.

Ziraat Bank International AG’nin halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunmaktadır.

Bosna Hersek
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Banka, 2022 yıl sonu itibarıyla ülke genelinde 18 şube ve 14 ofisten oluşan 32 hizmet birimi ile hizmet sunmaktadır.

Karadağ
Ziraat Bank Montenegro AD, Temmuz 2015’te faaliyetine başlamıştır. Banka Podgorica’da bulunan Genel Müdürlüğü ve Podgorica, Bar ve Budva Şubeleri ile hizmetlerine devam etmektedir.

Azerbaycan
Ziraat Bank Azerbaycan ASC, 2015’te faaliyetlerine başlamıştır. Banka Bakü’de bulunan Genel Müdürlüğü, Merkez, İçerişehir, Gence, Sumgayit, Ahmed Recepli, Azadlık ve 2022 yılında açılan Samed Vurgun şubeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Banka, kurumsal ve bireysel segmente yönelik geniş ürün yelpazesinin yanında iki ülke arasındaki ticaretin finansmanı ve işlemlere aracılık konusunda aktif rol oynamaktadır.

Rusya
Ziraat Bank (Moscow) JSC 1993 yılında kurulmuştur. Bankanın merkezi ve tek şubesi Moskova’dadır.

Kazakistan
1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank); Almatı’da iki, Astana, Çimkent, Aktau, Atirau, Karaganda ve Türkistan şehirlerinde birer olmak üzere toplam 8 şubesi ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Özbekistan
Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK JSC, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te kurulmuştur. 2017 yılında Agrobank’ın Banka’daki hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na devredilerek UTBANK JSC’nin %100 hissesi Ziraat adına tescillenmiştir. Banka, faaliyetlerine “Ziraat Bank Uzbekistan JSC” adı ve Kurumsal Şube/Taşkent, Operu, Yunusabad, Semerkant, Fergana ve Andican olmak üzere 6 şubesi ile devam etmektedir.

Gürcistan
Ziraat Bankası’nın 1998’de hizmet vermeye başladığı Gürcistan’da Tiflis, Batum ve Marneuli şubeleriyle yürütülen bankacılık faaliyetleri 2 Mayıs 2017’den itibaren banka çatısı altında birleştirilerek, JSC Ziraat Bank Georgia kurulmuştur. 2018 yılında Tiflis’te Tsereteli Şubesi, 2019 yılında Kutaisi Şubesi, 2020 yılında ise Gldani ve Varketili şubeleri faaliyete başlamış olup Banka toplamda 7 şube ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkmenistan
Turkmen Turkish JSC Bank, Türk ve Türkmen ortaklığı olarak kurulmuştur. Bankanın merkezi Aşkabat’ta olup, Bereketli, Daşoğuz, Kerki, Mary, Toptancı Pazarı ve Türkmenabad büroları bulunmaktadır.

YURT İÇİ İŞTİRAKLER

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası, kamu sermayeli ilk katılım bankası olarak 2015 yılında kurulmuştur. Banka’nın 2022 yıl sonu itibarıyla yurt çapında 155 şubesi bulunmaktadır. İlk yurt dışı şubesini 2020 yılı Eylül ayında Sudan’da açan Ziraat Katılım Bankası, faaliyetlerini katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda yürütmektedir.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuş, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2015 yılında fon kurma yetkisini almıştır.

Ziraat Portföy Yönetimi, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kurucusu olduğu 70 adet Yatırım Fonu, 11 adet Borsa Yatırım Fonu, 3 adet Gayrimenkul Yatırım Fonu, 1 adet Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile emeklilik şirketlerine ait 49 adet Emeklilik Yatırım Fonu içeren bir portföyü yönetmektedir. Şirket ayrıca bireysel/kurumsal yatırımcılara da portföy yönetim hizmeti vermektedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Ziraat Portföy Yönetimi’nin toplam portföy büyüklüğü; yatırım fonlarında 188,6 milyar TL, bireysel/kurumsal yatırımcılar portföylerinde ise 164,8 milyar TL olmak üzere toplam 353,4 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Şirket, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla elde ettiği %16,6’lık pazar payı ile sektör liderliğini sürdürmektedir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye piyasası işlemlerine aracılık faaliyetlerinde bulunmak üzere 1997 yılında kurulan Ziraat Yatırım’ın “Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsü bulunmaktadır.

Şirket 2022 yılında lider aracı kurum olarak görev aldığı Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ek olarak 22 şirketin daha halka arzında konsorsiyum üyesi olmuştur.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihinde Ziraat Finans Grubu’nun ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmak, ülkemiz gayrimenkul sektörünün gelişimine ivme kazandıracak ve katma değer oluşturacak projelere yatırım yaparak kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirmek, istikrarlı büyüme ve yüksek kârlılık ilkesiyle hissedarları için oluşturduğu değeri sürekli kılmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket, 06 Mayıs 2021 tarihinde halka açık hale gelmiştir.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ziraat GSYO, 8 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur. Şirket, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere ortak olarak bu girişimlerin ihtiyacı olan büyümeyi ve ivmeyi sağlamakta, kurumsal ve stratejik bir plan çerçevesinde sektör bazlı güçlenmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Teknoloji A.Ş.
Ziraat Teknoloji, 2001 yılında kurulmuştur. Şirket, kuruluşundan bu yana Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.

Ziraat Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket ISO 9001, 22301 ve 27001 gerekleri doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde önemli bir rol üstlenmekte olup, global bir çözüm ortağı haline gelmiştir.

NOT: İştiraklerin yıl bazında faaliyet raporları kendi internet sitelerinden temin edilebilir.

 

up
down