2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BAŞLICA GÖSTERGELER (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL)

Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri 2022 yılında %68,6 oranında büyüyerek 2.312 milyar TL’ye ulaşmıştır.

(Milyon TL)

2021

2022

Değişim Oranı (%)

Nakit ve Nakit Benzerleri

222.061

391.244

76,2

Menkul Değerler Cüzdanı

341.401

588.320

72,3

Nakdi Krediler*

778.404

1.266.351

62,7

Mevduat

948.687

1.739.269

83,3

Mevduat Dışı Kaynaklar

283.605

251.986

-11,1

Özkaynaklar

97.100

202.480

108,5

Faiz Gelirleri

101.998

220.630

116,3

Faiz Giderleri

62.230

99.147

59,3

Net Dönem Kâr/Zararı

6.291

41.092

553,2

Toplam Aktifler

1.370.890

2.311.665

68,6

 * Beklenen zarar karşılıkları hariçtir.

Sektör Payı (%)

2021

2022

Toplam Aktifler

14,9

16,1

Menkul Değerler Cüzdanı

21,7

21,1

Krediler

14,9

15,9

Mevduat

17,1

18,7

Mevduat Dışı Kaynaklar

12,1

10,0

Özkaynaklar

13,6

14,4

up
down