2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2022 YILI DEĞERLENDİRMESİ: GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

ZİRAAT BANKASI, 2022 YILINDA DA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN EN KÂRLI VE LİDER BANKASI OLMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜR.

BANKA, DEĞİŞİMİN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI, ENERJİ KRİZİNİN KÜRESEL GÜNDEME DAMGA VURDUĞU BİR YILDA EN GÜÇLÜ ULUSAL BANKA KONUMUNU GELİŞTİRMİŞ, İŞ KOLLARINDA PAYDAŞLARINA SUNDUĞU DEĞER ÖNERİSİNİ VE İŞ HACİMLERİNİ ARTIRMIŞTIR.

ZİRAAT BANKASI’NIN 2022 YILI SONUNDA TOPLAM AKTİFLERİ 2.312 MİLYAR TL, ÖZKAYNAKLARI 202,4 MİLYAR TL OLARAK KAYDEDİLMİŞTİR. ÖZKAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIKLA DESTEKLENMESİNE ÖNEM VEREN BANKA’NIN 2022 YILI ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI %26,4, AKTİF KÂRLILIĞI İSE %2,3 OLMUŞTUR.

ZİRAAT BANKASI’NIN 2022 SONU İTİBARIYLA 1.266 MİLYAR TL OLARAK KAYDEDİLEN TOPLAM NAKDİ KREDİLERİNİN BANKA AKTİFİNDEKİ PAYI %55 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

BANKA’NIN TOPLAM MEVDUATI 2022 YILINDA 1.739 MİLYAR TL SEVİYESİNE YÜKSELMİŞ, MEVDUATIN PASİFTEKİ PAYI %73 OLMUŞTUR. ZİRAAT BANKASI, TOPLAM MEVDUATTAKİ SEKTÖR LİDERLİĞİNİ 2022 YILINDA DA SÜRDÜRMÜŞTÜR.

KURUMSAL/TİCARİ BANKACILIK  

Ziraat Bankası’nın sahip olduğu düşük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajları, Kurumsal/Ticari Bankacılık iş kolunda sağlıklı bir büyüme sergilemesinde en önemli unsurlardır.

Ürün, hizmet ve dağıtım ağı açısından geniş bir çeşitliliği bulunan Banka, müşterilerinin her türlü finansman ihtiyacını en etkin çözümlerle karşılamakta, ekonomik döngünün her aşamasında faaliyet göstermektedir.

Ziraat Bankası, 2022 yılında da Kurumsal/Ticari Bankacılık müşterilerine zengin ürün yelpazesiyle hizmet sunmaya devam etmiştir.

2022 4. çeyrek itibarıyla Ziraat Bankası ile KGF arasında devam eden iş birlikleri kapsamında “Yatırım Destek”, “İhracat Destek” ve “İşletme Harcamaları Destek” kredi paketleri kullandırımları sürdürülmüştür. Yatırım Destek Paketinden 3,5 milyar TL, İhracat Destek Paketinden 4,2 milyar TL, İşletme Harcamaları Destek Paketinden ise 5 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgesine sahip işletmelerin yatırımlarının uygun maliyet ve KGF kefalet desteği ile finanse edilmesi amacıyla 2021 yılı 3. çeyrekte devreye alınan “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kullandırımlarına devam edilmiştir. Bu paketten kullandırılan kredi toplamı 2022 yıl sonu itibarıyla 4,2 milyar TL olmuştur.

Son yıllarda güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaşması, lisanslı/lisanssız GES kurulumları, firmaların tesis ve fabrikalarına Çatı GES yatırımı taleplerinin artması gibi nedenlerle; Ziraat Bankası’nın daha önce oluşturduğu sürdürülebilirlik kapsamındaki çevresel kredi ürünlerine “GES/Çatı GES/Lisanslı GES Yatırım ve İşletme Kredileri” eklenmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla söz konusu kredilerden toplam 8,5 milyar TL kullandırım gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında ihracatın desteklenerek artırılması, ithalatın azaltılarak yerlileştirmeye katkı sağlanması, döviz kazandırıcı hizmet gelirleri elde edilmesine yönelik verimliliği ve katma değeri yüksek yatırımların desteklenebilmesi için bugüne kadar sadece KOBİ dışı firmalar için TKYB aracılığı ile kullandırılan “TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK)” kamu bankalarının da kullanımına açılmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla ilgili kredi paketinden toplam 10 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır.

KOBİ’lere Yönelik Destek Paketleri
Ziraat Bankası, KOSGEB ve KGF arasında imzalanan protokol ile göçten etkilenen seçili illerde resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) veya Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler (UKSK) için kayıtlı istihdam yaratmayı ve bu istihdamı muhafaza etmeyi taahhüt eden müşterilerin yatırım ve/veya işletme sermayesinin finansmanı için “KOSGEB İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Paketi” devreye alınmıştır. Kredi paketinden toplam 660 milyon TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası ile KGF arasında yapılan protokolle birlikte KOBİ ve KOBİ Dışı inşaat firmalarının devam eden konut projelerinin tamamlanmasına yönelik harcamalarının karşılanması amacıyla “İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi” devreye alınmış, 1 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır.

2022 4. çeyrek itibarıyla KOBİ’lerin kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek, böylece KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla “KGF Destek Kredisi 2 (II. dönem)” uygulamaya konulmuştur. Kredi paketi kapsamında kullandırılan kredi tutarı 471 milyon TL olmuştur.

Ziraat Bankası ile İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) arasında imzalanan kredi kefalet protokolü çerçevesinde, ihracatçı veya ihracat potansiyeli olan işletmeler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi işletmelere yönelik olarak “İGE Özkaynak Kefalet Destek Paketi 2” devreye alınmıştır. Bu kapsamda 2022 yıl sonu itibarıyla 823 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Uluslararası Finans Kuruluşlarından KOBİ’lere Sağlanan Krediler
Ziraat Bankası, 2010 yılından bu yana KOBİ veya daha büyük ölçekli firmaların işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda sürdürülebilirlik temalı kaynak temin etmektedir.

Banka, bu fonlar ile sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, kırsal kalkınma ile istihdam korunması ve artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Uluslararası Finans Kuruluşu Adı

Proje Konusu

Tutar

Vade

Dünya Bankası (IBRD)

KOBİ’lerin finansmanı (KOBİ II)

200 milyon ABD doları

25 yıl

Dünya Bankası (IBRD)

APEX kredisi olarak leasing şirketleri aracılığıyla KOBİ’lerin finansmanı (KOBİ III)

300 milyon ABD doları

30 yıl

Dünya Bankası (IBRD)

KOBİ’lerin enerji verimliliği projelerinin finansmanı

67 milyon ABD doları

30 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

KOBİ finansmanı

100 milyon Euro

10 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

KOBİ ve MIDCAP finansmanı (5 proje)

500 milyon Euro

8 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu onaylı IPARD yatırımlarının finansmanı

100 milyon Euro

14 yıl

Alman Kalkınma Bankası (KfW)

Tarım sektöründe veya kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmanı

150 milyon Euro

10 yıl

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

Mikro ve KOBİ işletme kredisi (istihdam yaratma veya var olanı koruma amaçlı)

100 milyon Euro

7 yıl

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Tarımsal ve hayvansal gıda işleyen KOBİ finansmanı

100 milyon Euro

12 yıl

TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI

Ziraat Bankası, uygun koşullarla kullandırdığı kredilerle ve hayata geçirdiği birçok yeni uygulamayla sektöre aralıksız katkıda bulunmaktadır.

Ziraat Bankası “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” stratejisi ile ülkemizde tarım sektörünün gelişimini desteklemeye devam etmektedir.
Kuruluşundan bu yana Türkiye tarım sektörünün başta gelen destekçisi ve en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası, uygun koşullarla kullandırdığı kredilerle ve hayata geçirdiği birçok yeni uygulamayla sektöre aralıksız katkıda bulunmaktadır.

Banka, finansman desteğinin yanı sıra sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli projeler geliştirerek ilgili Bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle iş birliği içinde çalışmaktadır.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, kredi ürünlerini çeşitlendirecek, özellikle tarımsal değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin finansmana doğrudan ulaşmalarını kolaylaştıracak çalışmalar yürütmektedir.

Ziraat Bankası’nın odaklandığı tarımsal finansman başlıkları arasında; tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler öne çıkmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir:

2022 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 770 bin müşteriye 205,3 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 208 bin yeni müşteri kazandırılmıştır.

Tarım kredilerinde 232 milyar TL bakiye
2022 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 770 bin müşteriye 205,3 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 208 bin yeni müşteri kazandırılmıştır.

Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 232 milyar TL’ye ulaşmış, kredili müşteri sayısı ise 1 milyon kişiyi aşmıştır.

Ziraat Bankası’nın tarım kredisi portföyünün %35’ini yatırım kredileri, %65’ini işletme kredileri oluşturmaktadır.

Diğer taraftan Banka, 2022 yılında muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen toplam 2.402 kişiye, 434 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık etmiştir. 2022 yılı sonu itibarıyla bu kapsama giren fon kaynaklı kredi ödemelerinin bakiyesi 2,2 milyar TL, müşteri sayısı ise 77 bindir.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2022 yıl sonu itibarıyla 233,7 milyar TL, kredili müşteri sayısı 1 milyon 78 bin kişi olmuştur.

2022 yılında, tarım sektöründe faaliyet gösteren 679 bin adet üretici ve firmaya 172,2 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır.

Tarım kredilerinde düşük faiz 
Ziraat Bankası, 2020 yılında yayımlanan faiz indirimli kredilere ilişkin karar ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dâhilinde sektörde faaliyet gösteren müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırımını sürdürmüştür. 

2022 yılında, tarım sektöründe faaliyet gösteren 679 bin adet üretici ve firmaya 172,2 milyar TL tutarında faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırılmıştır.

Ziraat Bankası’ndan tarıma dayalı sanayi-üretici iş birliğine finansal model katkısı

Sözleşmeli Üretim
Ziraat Bankası’nın 2022 yıl sonu itibarıyla bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, damızlık civciv, biber ve domates yetiştiriciliği ve şeker pancarı üretimi vb. konularında faaliyet gösteren 33 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, yaklaşık 22 bin sözleşmeli üretici üzerinde 1,5 milyar TL sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi bulunmaktadır.

Üretici Finansman Sistemi
Ziraat Bankası’nın “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” stratejisi doğrultusunda yaş sebze, meyve ve kırmızı et başta olmak üzere, tarımsal üreticilerle alıcılar (zincir market, et entegre tesisi, konserve fabrikaları, hazır yemek fabrikaları vb.) arasında aracı (komisyoncu, tüccar vb.) kullanılmadan doğrudan ürün ticaretinin geliştirilmesi; tedarik zincirindeki aracıların nihai ürün fiyatının oluşmasına etkilerinin azaltılması; alıcılara vade avantajı sağlanarak ürün alım fiyatlarının ve dolayısıyla tüketici fiyatlarının daha makul seviyelerde oluşmasına katkı sağlanması amacıyla 2020 yılının ikinci yarısında Üretici Finansman Sistemi hayata geçirilmiştir.

Söz konusu sistem kapsamında 2022 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında tarım ürünü satışı amaçlı kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.

Bitkisel üretim kredileri
Ziraat Bankası 2022 yılında bitkisel üretim konusunda 496 bin adet müşteriye 68,5 milyar TL tutarında kredi kullandırmıştır. Muhtelif konu başlıklarında yapılan kullandırımlar ile 2022 yıl sonu itibarıyla bitkisel üretim kredilerinin bakiyesi 75 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 642 bin kişiye ulaşmıştır.

Hayvansal üretim kredileri
Ziraat Bankası 2022 yılında hayvansal üretim alanında, muhtelif başlıklar altında 271 bin müşteriye 78 milyar TL tutarında kredi kullandırmıştır. 2022 yılı sonu itibarıyla hayvansal üretim konusunda kullandırılan kredilerin bakiyesi 90,9 milyar TL, kredili müşteri sayısı 341 bin kişi olmuştur.

Su ürünleri kredileri
Aynı dönemde, Banka’nın su ürünleri konusunda muhtelif başlıklar altında toplam 1.771 müşteriye kullandırdığı kredi tutarı 1,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla belirtilen konuda kullandırılan kredilerin bakiyesi 2,4 milyar TL, kredili müşteri sayısı 2.713 kişi olarak kaydedilmiştir.

Modern basınçlı sulama sistemlerine destek
Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile tarımsal üretimde sulama maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve kârlılığın artırılacağına inanmaktadır. Banka, bir yandan ülkemizin su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlarken diğer yandan bu alandaki kredi hacminin ve müşteri portföyünün genişletilmesi amacıyla, “Tasarruflu Sulama Kredisi” üreticilerin kullanımına sunmuştur.

2022 yılında Ziraat Bankası 13 bin kişiye toplam 3,7 milyar TL modern basınçlı sulama sistemleri kredisi kullandırmıştır. Kullandırılan kredilerle birlikte yaklaşık 1,4 milyon dönüm arazinin modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanması sağlanmıştır. Damlama ve yağmurlama sistemleri ile %30-%40 arasında su tasarrufu elde edilen söz konusu krediler su tasarrufuna katkıda bulunmuştur.

Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon seviyesini artırmak, üretimde yüksek verimlilik ve kârlılık sağlamak amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır

Tarımsal mekanizasyon kredileri
Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon seviyesini artırmak, üretimde yüksek verimlilik ve kârlılık sağlamak amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır. 2022 yılında yaklaşık 70 bin müşteriye 26,2 milyar TL tutarında traktör, 122 bin müşteriye 32,9 milyar TL tutarında tarımsal mekanizasyon kredisi kullandırılmıştır.

2022 yıl sonu itibarıyla 186 bin müşterinin toplam 35,1 milyar TL tutarında traktör kredisi, 271 bin müşterinin 43,7 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi bulunmaktadır.

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini verimlilik ve kârlılık içinde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak tasarlanan Küçük Ekipman Kredisi limitleri bu dönemde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye çıkarılmıştır. 2022 yılında 41 bin müşteri Küçük Ekipman kredisinden faydalanmış, bu kapsamda yaklaşık 2,7 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş Projesi
Ziraat Bankası, 2020 yılının son çeyreğinde küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini başlatmıştır.

Projenin hedefleri arasında;

bulunmaktadır.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 2022 yılında 4 valilikle daha protokol imzalanmıştır. Bu dönemde proje kapsamında kullandırılabilecek kredi limitleri 150.000 TL’den 250.000 TL’ye çıkarılırken, projeden yararlanma süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

2022 yılı sonu itibarıyla;

 • Protokol imzalanan valilik sayısı 40’a,
 • Projeden faydalanan üretici sayısı 7.314’e,
 • Proje kapsamında kullandırılan kredi tutarı 1,1 milyar TL’ye,
 • Bu kredilerle alınan hayvan sayısı 702 bin başa

ulaşmıştır.

Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş Projesi
Ziraat Bankası, 2022 yılının Ekim ayı sonunda büyükbaş süt hayvancılığı konusunda faaliyet gösteren üreticilere yönelik “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş Hayvancılık Projesi”ni uygulamaya almıştır.

Proje kapsamında belirlenen hedefler arasında;

yer almaktadır.

Ziraat Bankası’yla projede iş birliği yapılacak tarımsal üretici örgütlerinin merkez birlikleri/genel merkezleri arasında protokol imza süreçleri devam etmektedir. Banka, üreticilerin 2023 yılında projeden yoğun bir şekilde faydalandırılmalarını planlamaktadır.

Tarım Ekosisteminin Finansmanı
Ziraat Bankası, 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisi “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” kapsamında Genç Çiftçi Kredisi, Kadın Çiftçi Kredisi, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi ve Tarım Transfer Kredisi ürünlerini uygulamaya almıştır.

Genç Çiftçi Kredisi
Genç Çiftçi Kredisi; tarımsal üretimin artırılması, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, tarım girişimciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, ülkemizdeki genç nüfusa alternatif iş kolları yaratılması ve tarımda genç nüfusun artırılması hedefiyle oluşturulmuştur.

Tarımsal üretim faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kredi kapsamında 2022 yılında 3.433 üreticiye 1 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

Tarımsal üretim faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik oluşturulan Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında 2022 yılında 1.169 üreticiye 328,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Kadın Çiftçi Kredisi
Kadın Çiftçi Kredisi; kadın çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda kadın nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacını taşımaktadır.

Tarımsal üretim faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik oluşturulan Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında 2022 yılında 1.169 üreticiye 328,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Altın Kovan Kredisi
Altın Kovan Kredisi; arıcılık konusunda dünyada ilk sıralarda bulunan Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısının artırılarak üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal bölgelerde istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynakları yaratılarak bölgesel kalkınma sağlanmasına yönelik oluşturulmuştur.

Ziraat Bankası söz konusu kredi kapsamında 2022 yılında 4.050 üreticiye 527,4 milyon TL kredi kullandırmıştır.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi kapsamında 2022’de 1.490 üreticiye 879,8 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi; ülke genelinde enerji maliyetlerinin gündeme taşındığı bu günlerde güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve kârlılığın artırılması, böylece ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Söz konusu kredi kapsamında 2022 yılında 1.490 üreticiye 879,8 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Üreten Kooperatif Kredisi
Üreten Kooperatif Kredisi; tarım ürünlerinden katma değerli ürünlere geçişe destek verilmesi, ürün desenine uygun kümelenmenin teşvik edilmesi, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi, uygun faizli ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri tahsis edilmesi, tarladaki ürününü veya işlenmiş tarımsal ürününü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi, böylelikle köyden şehre göçü tersine çevirerek kırsalda tarım istihdamına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Üreten Kooperatif Kredisi kapsamında 2022 yılında 28 üreticiye 68,8 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Tarım Transfer Kredisi
Tarım Transfer Kredisi; tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerine ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkân verilmesini teminen, üreticilerin diğer bankalar nezdinde kullandıkları tüm tarım kredilerinin kapatılarak Ziraat Bankası’na transfer edilmesine yönelik olarak sunulmuştur.

Tarım Transfer Kredisi kapsamında 2022 yılında 1.773 üreticiye 326,9 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Ziraat Bankası 2022 yılında ayrıca;

kullandırmıştır.

Tarım Ekosistemi Buluşması
“Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması”, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, Banka Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar, Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör paydaşlarının iştirakleriyle 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 750’yi aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan buluşma, basın tarafından yoğun bir ilgi görmüştür. 16 televizyon kanalı tarafından canlı yayın ve röportajlarla izlenen zirve, yazılı ve görsel basında da geniş bir yer bulmuştur. 

Zirve kapsamında “Tarımın Geleceği ve Sürdürülebilirlik”, “Tecrübe Konuşuyor, “Genç Çiftçi” “Kadın Çiftçi” oturumları düzenlenmiş, panelistler tarımdaki gelişimlerini katılımcılar ile paylaşmıştır. Katılımcıların farklı şehir ve coğrafyalardan geliyor olmaları bilgi alışverişi ve iş bağlantısı oluşumu açısından faydalı olmuştur.

Ziraat Bankası, Bireysel Bankacılık iş kolunda ülke sathına yayılmış çok büyük bir bireysel kitlenin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

BİREYSEL BANKACILIK

Ziraat Bankası, Bireysel Bankacılık iş kolunda ülke sathına yayılmış çok büyük bir bireysel kitlenin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Banka 2022 yılında da aralarında öğrenciler, emekliler, tüccarlar, girişimciler, ev hanımları ve çiftçilerin bulunduğu müşterilerine, şubelerinin yanı sıra elektronik hizmet kanalları üzerinden de zengin ürün yelpazesiyle hizmet sunmaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası, konut finansmanı kapsamında 2022 yılında 47 milyar TL konut kredisi kullandırmış, Banka’nın toplam konut kredisi portföyü 112 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

2022 yılında Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredileri 43 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 55 milyar TL, taşıt kredileri ise 8 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 7,8 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Bankası, yeşil dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleme odağı kapsamında, 2022 yılında 353 milyon TL tutarında Yeşil Ev Kredisi, 36 milyon TL tutarında Yeşil Taşıt Kredisi kullandırmıştır. Banka, 2022 yılında devreye aldığı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi ile 23 milyon TL kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir.

Emekli maaş müşterilerine promosyon ödemesine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında revize edilen protokol kapsamında 1,8 milyon kişiye 6 milyar TL tutarında promosyon ödemesi yapılmıştır.

Ziraat Bankası, toplumu tasarrufa teşvik etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünlerinin pazarlama çalışmalarını 2022 yılında da sürdürmüştür. 2022 Aralık sonu itibarıyla Çeyiz Hesabı 3.778 müşteride 57 milyon TL, Konut Hesabı ise 694 müşteride 34,6 milyon TL bakiyeye ulaşmıştır.

Banka, 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapan müşterilerinin Devlet katkısı başvurularını Bakanlıklara iletmekte ve bu katkıyı hak eden müşterilerinin hesaplarına yatırmaktadır.

Ziraat Bankası, kur değişimine duyarlı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırımlarını Türk Parası cinsinden değerlendiren müşterilerin kur riskinden olumsuz etkilenmesini önleyerek, kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmalarını engellemek amacıyla;

 • TL Kur Korumalı Vadeli Mevduat
 • YP’den Dönüşen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
 • YUVAM TL Vadeli Mevduat
 • Vadeli Çeyrek Altın Hesabı
 • Vadesiz Çeyrek Altın Hesabı

ürünlerini devreye almıştır.

2022 Yılı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünleri Verileri


TL KKM

YP’den Dönüşen Hesap

YUVAM Hesabı

Genel Toplam

Hesap Adedi

Bakiye
(milyar TL)

Hesap Adedi

Bakiye
(milyar TL)

Hesap Adedi

Bakiye
(milyar TL)

Hesap Adedi

Bakiye
(milyar TL)

376.307

83,3

150.320

83,8

18.491

16,2

545.118

183,3

2022 Yılı Çeyrek Altın Hesabı Verileri

 

Vadeli Çeyrek Altın Hesabı

Vadesiz Çeyrek Altın Hesabı

Ürün Adedi

29

1.345

Müşteri Adedi

29

1.345

Çeyrek Altın Adedi

1.054

39.920

Sigortacılık Faaliyetleri
Ziraat Bankası, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1,8 milyar TL tutarında acentelik faaliyetlerinden kaynaklı komisyon gelirine ulaşmıştır.

Ailem Ziraat Güvencesinde (AZG) poliçelerinin İnternet Bankacılığı üzerinden düzenlenebilmesine yönelik geliştirmeler tamamlanmıştır. Böylece poliçe düzenlemenin yanı sıra poliçe bedeli de ödenebilecek ve daha önce düzenlenen poliçelerin iptali sağlanacaktır.

Ziraat Bankası, ödeme ve tahsilat çözümlerinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar geliştirmekte ve hızla kullanıma almaktadır.

Operasyonel Faaliyetler
Ziraat Bankası, ödeme ve tahsilat çözümlerinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar geliştirmekte ve hızla kullanıma almaktadır. Banka, operasyonel süreçlerinin sadeleştirilerek merkezileştirilmesi, arka ofis işlemlerinin azaltılarak dijitalleştirilmesi ve dijital kanalların geliştirilmesi hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını 2022 yılında da sürdürmüştür.

2022 yılı faaliyet döneminde toplam 190 milyonun üzerinde işlem Operasyon Merkezi aracılığıyla yapılmıştır. Yıl içinde yürütülen çalışmalara ve alınan sonuçlara aşağıda yer verilmektedir:

Ziraat Bankası, bankacılık ürün ve hizmetlerinin sektör ile rekabet edebilir ve müşteri ihtiyaçlarını her yönden karşılayabilir nitelikte olmasını hedeflemekte, bu alandaki faaliyetleri ile maliyetsiz kaynak ve çapraz satış olanakları yaratmaktadır.

Nakit yönetimi uygulamalarında etkinlik ve verimlilik
Ziraat Bankası, bankacılık ürün ve hizmetlerinin sektör ile rekabet edebilir ve müşteri ihtiyaçlarını her yönden karşılayabilir nitelikte olmasını hedeflemekte, bu alandaki faaliyetleri ile maliyetsiz kaynak ve çapraz satış olanakları yaratmaktadır.

Rasyonel fiyatlama stratejisi ile sektördeki piyasa yapıcısı olma rolünü başarıyla yerine getiren Banka, etkin ve verimli nakit yönetimi faaliyetlerini 2022 yılında da ivme kaybetmeden sürdürmüştür.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde (DBS) 2022 yıl sonu itibarıyla anlaşma sağlanan “Ana Firma” sayısı 1.141’e çıkmış, toplam tahsilat hacmi ise 83,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ayrıca Banka, yaygın bayi ve satış ağına sahip küçük ölçekli ana firmaların alacaklarının garanti altına alınması veya hizmet verdiği sektörde diğerlerine kıyasla daha küçük hacmi olan, taksitli kredi kullanma alışkanlığı bulunan, taksit ötelemeyi tercih edebilen bayilerin de sisteme katılabilmesi için Mikro DBS (MDBS) ürününü devreye almıştır. Bu ürün kapsamında anlaşma sağlanan firma adedi de 746’ya yükselmiştir.

Ziraat Bankası fatura ve diğer ödemelerine aracılık ettiği yüzlerce anlaşmalı kurum ödemeleri için müşterilerine şubelerinin yanında ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Otomatik Ödeme kanallarından ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Banka, Kurumsal Tahsilat Sistemi kapsamında 2022 yılında anlaşmalı kurumlardan 380 milyon adet ve 472,9 milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla Banka’da kurum ödemesi için 14,4 milyon adet otomatik ödeme talimatı bulunmaktadır. Bunların yanında 57,7 milyon adet ve 951,9 milyar TL Vergi ve Gümrük tahsilatı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Ziraat Bankası 2022 yılı içerisinde müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri sunmaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası, iş süreçlerinde teknolojiyi yoğun bir biçimde kullanmak, ürün ve hizmetlerine artan oranda entegre etmek üzere modern altyapı sistemlerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

DİJİTAL BANKACILIK

Ziraat Bankası, iş süreçlerinde teknolojiyi yoğun bir biçimde kullanmak, ürün ve hizmetlerine artan oranda entegre etmek üzere modern altyapı sistemlerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası, müşterilerinin dijital kanal deneyimlerini kolaylaştırmak ve farklı işlem setlerinde hızlı ve yeni çözümler sunmak hedefiyle bilgi teknolojisi altyapısını daha kaliteli ve daha verimli kılacak çalışmalarını 2022 yılında da sürdürmüştür.

Müşterilere sunulan dijital hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda dijital bankacılık aktif müşteri sayısı 2022 yıl sonu itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre %14,1 artarak 19,4 milyon olmuştur. Aynı dönemde internet ve mobil bankacılık müşteri sayısı %14,8 artış göstererek 31,5 milyona ulaşmıştır.

2022 yılında şube dışından gerçekleştirilen finansal işlemlerin toplam içindeki oranı %94,1 seviyesindedir.

Son 1 yıl içerisinde sadece internet ve Ziraat Mobil üzerinden işlem yapmış ve şubeden hiç işlem yapmamış müşteri sayısı 11,8 milyon, sadece internet, mobil ve ATM’den işlem yapmış ve şubeden hiç işlem yapmamış müşteri sayısı ise 14,6 milyondur.

İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık
Ülke geneline yayılmış geniş bir bireysel kitleye hizmet sunan Ziraat Bankası, müşterilerine, şubelerinin yanı sıra elektronik hizmet kanalları üzerinden de etkin olarak ulaşmaktadır. Banka, alternatif kanalların kullanım oranlarının ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve öncü uygulamalarına 2022 yılında da devam etmiştir.

Ziraat Bankası, açık bankacılık faaliyetleri kapsamında bireysel ve kurumsal müşterilerine, başka banka ve kurumlardaki hesap hareketlerini ve bakiyelerini Ziraat Mobil ve İnternet Şube’de görüntüleyebilme ve para transferi gerçekleştirebilme imkânı sağlamaya hazırlanmaktır. Bu hizmetler ile Banka, müşterilerine daha avantajlı, ihtiyaçlarına uygun teklif ve kampanyalar sunmayı hedeflemektedir. İlgili geliştirme ayrıca müşterilere bankacılık hizmetlerinden daha hızlı ve verimli bir şekilde yararlanabilme olanağı da kazandıracaktır.

Ziraat Asistan, Ziraat Bankası’nın dijital kanallarından sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedefiyle devreye alınmıştır. Yapay Zekâ teknolojisinin kullanıldığı uygulama, müşterilerin şubelere veya Müşteri İletişim Merkezi’ne başvurmaksızın ihtiyaçlarını anlık çözümlerle karşılayabilmelerini sağlamaktadır. Müşterilerin ilettikleri talep ve sorular doğrultusunda sürekli eğitilen sanal asistan, daha uygun ve doğru yanıt verebilmekte, doğru menü ve ekranlara yönlendirebilmektedir. Ayrıca sanal asistan konuşma penceresi içerisinden de doğrudan işlem yapabilme olanağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın dijital ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmek ve zenginleştirmek üzere çalışmalarını yürüttüğü bir diğer proje Finansal Ajanda’dır. Uygulama kapsamında müşterilere hesapları üzerinde gerçekleşen tüm finansal işlemlerini, hesap hareketlerini ve harcamalarını günlük olarak, konsolide ya da hesap bazında, tek ekranda, kolay ve pratik bir şekilde takip etme imkânı tanınacaktır. Ayrıca haftalık ve aylık bazda para girişi, para çıkışı, net durum bilgileri de izlenebilecektir.

2022 yılında gerçekleştirilen diğer geliştirmeler kapsamında;

mümkün kılınmıştır.

Uzaktan müşteri edinim süreçlerinin devreye alınmasıyla birlikte şube kanalında kullanılan kâğıt ve enerjide tasarruf edilmiş ve israfının önüne geçilmiştir. Bu sürecin Ziraat Mobil üzerinden yapılabilmesi çevre kirliliğini azaltmaya katkı sağlamış ve müşteri memnuniyetini artırmıştır.

Döviz Transferi Giriş (SWIFT), İthalat Dosya Açılış ve Transfer işlemlerinin mobile alınmasıyla müşterilerin ilgili işlemleri dijital kanallar üzerinde gerçekleştirmeleri sağlanarak müşteri memnuniyeti yaratılmıştır. Şubelerde sıkça gerçekleştirilen bu işlemlerin dijital kanallar üzerinden yapılabilir olmasıyla birlikte süreçler içerisinde kullanılan kâğıt miktarı azalmış, süreci tamamlamak için harcanan enerjiden tasarruf edilmiştir.

ATM
Ziraat Bankası’nın bankacılık sektörü içindeki ATM payı %14 düzeyindedir. Toplam ATM sayısı 7.276 adet olan Banka, 172 noktada tek konumdadır. Sektördeki tüm işlemlerin yaklaşık %22’si Ziraat Bankası ATM’lerinden gerçekleşmektedir.

Ziraat Bankası engelsiz bankacılık kapsamında, 270 adet ATM ile ortopedik engelli müşterilerine, 5.352 adet ATM ile görme engelli müşterilerine hizmet vermektedir. Banka yeni ATM alımlarıyla önümüzdeki dönemlerde görme engellilere yönelik ATM sayısını artırmayı planlamaktadır.

Çevre kirliliğini azaltmak ve kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla, 2022 yılında 1,7 milyon müşteriye bilgilendirme yapılarak makbuz tercihi “istemiyorum” olarak değiştirilmiştir. ATM makbuz tercihleri menüsüne “e-posta gönderilsin” seçeneği eklenerek makbuzlara elektronik ortamdan ulaşılması sağlanmıştır. Yaklaşık 85 bin adet müşteride “e-posta gönderilsin” seçeneği makbuz tercihi olarak seçili konumdadır. Bu kapsamda ayrıca, makbuz tercihlerinin mobil ve internet bankacılığından da değiştirilebilmesine yönelik çalışma yapılarak müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmiştir.

Ziraat Bankası’nın 2022 yıl sonu itibarıyla kredi kartı adedi 11 milyon, adet bazında kredi kartı pazar payı %11,1 ve aylık ciro pazar payı %9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kartlı sistemlerde sektör liderliği
Ziraat Bankası’nın 2022 yıl sonu itibarıyla kredi kartı adedi 11 milyon, adet bazında kredi kartı pazar payı %11,1 ve aylık ciro pazar payı %9,9 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişimin orta ve uzun vadede de devam edeceği öngörülmektedir. Aynı dönemde banka kartı adedini 45,3 milyona çıkaran Banka, %23,5 aylık alışveriş ciro pazar payı ile sektör liderliğini sürdürmüştür.

2022 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın üye iş yeri sayısı 1,33 milyon, toplam fiziki terminal sayısı 699 bin olarak kaydedilmiştir. 2022 dördüncü çeyrekte üye iş yeri toplam cirosu 197,7 milyar TL olan Banka, 2022 yıl sonu itibarıyla %15,1 ciro pazar payına sahiptir. Banka’nın üye iş yeri tarafında, ÖKC adedinde sektör liderliği devam etmektedir.

Ziraat Bankası kartlı ödeme sistemleri alanında; piyasa koşullarına göre tasarlanmış, birçok yeni özellik içeren ve bu özellikleri ile sektörde fark yaratan çeşitli ürün ve hizmetleri 2022 yılında müşterilerinin kullanımına sunmuştur.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri’nin Kart Üzerinden Kullandırılması
Ziraat Bankası, tarımda sürdürülebilirlik ve nakitsiz toplum stratejileri paralelinde, Tarımsal Destekleme Ödemeleri’nin nakit olarak çekilmesi yerine banka kartları aracılığıyla, sadece amacına uygun üye iş yerlerinden kullanılabilmesini sağlamıştır.

KGF Teminatlı Kredilerin Kart Üzerinden Kullandırılması
Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerin Ziraat Bankası kartları aracılığıyla ve belirlenen sektörlerde kullanılabilmesine yönelik altyapı kurularak kredilerin amacına uygun biçimde kullandırılması, nakitsiz hayatın teşvik edilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi desteklenmiştir.

TROY Kredi Kartı
Ziraat Bankası, banka kartlarından sonra kredi kartlarının da TROY şeması üzerinden üretilebilmesine yönelik geliştirmeleri tamamlamıştır. Banka bu sayede Türkiye ödeme ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Banka Kartı ile Mobil Temassız Ödeme
Ziraat Bankası, dijitalleşme ve nakitsiz toplum vizyonu doğrultusunda, kredi kartlarının yanı sıra banka kartlarına da kart plastiği olmaksızın, mobil cihazlar aracılığıyla NFC teknolojisi üzerinden temassız ödeme özelliği kazandırmıştır.

Bankkart Lira ile Öde
Bankkart Lira ile Öde özelliği ile Ziraat Bankası müşterilerinin kazandıkları Bankkart Liraları dijital kanallardan, alışveriş anından hesap kesim tarihine kadar diledikleri zaman kullanabilmeleri sağlanarak müşterilerin dijital kanal eğiliminin artırılması hedeflenmiştir.

Geleceğin İş Modeli: Ziraat Süper Şube
Ziraat Süper Şube hizmet modeli; Ziraat Bankası’nın bankacılık süreçlerinde otomasyon ve dijitalleşme vizyonuna uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Söz konusu model ile Banka, bireysel müşterilerine şubeye gitmeden dijital kanallar aracılığıyla bankacılık hizmetleri sunarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda 2022 2. çeyreğinden itibaren başlattığı çalışmalar kapsamında müşterilerini geleneksel şube yerine fiziksel alan ihtiyacı duymayan, kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldıran Ziraat Süper Şube’de konumlandırmayı planlamaktadır. Aynı zamanda Banka, dijital kanallardan sunduğu avantajlı hizmet ve teklif yelpazesini genişleterek “Banka içinde Banka” yaklaşımı ile tüm bankacılık işlemlerine sade, güvenilir, hızlı ve daha kolay erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Ziraat Süper Şube’de müşterilere mevduat, kredi, para transferi, yatırım, kredi kartı gibi pek çok bankacılık ürününde faiz, ücret ve limit avantajları sunulmaktadır. Ayrıca sadece bankacılık ürünlerinde değil, platform altyapısı üzerinden çok farklı sektörlerden firmalarla iş birlikleri ile bankacılık dışı ürün/hizmet sunumlarında sağlanacak avantajlarla müşterilerin hayatına değer katılması ve olumlu bir müşteri deneyimi oluşturulması hedeflenmektedir.

Ziraat Süper Şube müşterileri için geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında;

planlanmaktadır.

Ziraat Bankası, engelli müşterilerin ATM ve internet bankacılığı hizmetlerini kolaylıkla kullanabilmelerine yönelik çalışmalarını tüm şubelere yaygınlaştırmaktadır.

Engelsiz Bankacılık
Ziraat Bankası, yürütmekte olduğu sistemli çalışmalarla engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemektedir. Banka’nın tüm şubelerinin iç ve dış mekân zeminlerinde görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması, engelli vatandaşların şubeye geldiklerinde yardım için kullanacakları çağrı butonu, dış kapıya yapıştırılmak üzere Braille alfabesi baskılı bilgilendirme panosu, 51 şubede ve Genel Müdürlük binalarında engellilerin kullanabileceği asansör bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, engelli müşterilerin ürün ve hizmetlerine daha kolay erişebilmelerine, şube, ATM ve internet bankacılığı hizmetlerini kolaylıkla kullanabilmelerine yönelik çalışmalarını tüm şubelere yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Geleceğin Teknolojisi Yüz Tanıma
Ziraat Bankası, geçiş kontrollerinde yüz tanıma sistemini devreye alarak pandemi ile hayatımıza giren temassız iletişim döngüsüne uygun, temas gerektirmeyen üst düzey güvenlik sağlamayı hedeflemektedir.

Barkod Projesi
Ziraat Bankası, çalışmalarına devam ettiği Barkod projesiyle banka içi nakit operasyonlarında güvenliğin artırılmasını, muhasebe kayıtlarının gerçek zamanlı olmasıyla zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamayı, rapor ve analiz kabiliyetini yükseltmeyi hedeflemektedir.

2023 yılında yaygınlaştırılması planlanan ve 3 PGM’de pilot çalışması süren proje ile gerek PGM gerekse şubelerde grup nakillerinin manuel işlem süreci sonlandırılacak ve nakil aşamasındaki nakdin anlık takibi yapılabilecektir.

CRM Projeleri

Dijital CRM
Dijital analitik projesi kapsamında müşterilerin kanal alışkanlıkları dikkate alınarak, sektör trendi doğrultusunda Dijital Müşteri kavramının oluşturulması amacıyla Kanal Değer Segmentasyonu, Demografik Segmentasyon, Kanal Davranış Segmentasyonu, Müşteri Kanal Eğilim çalışmaları Kanal Göçü Modellemesi ve Müşteri Kanal Terk Etme (Churn) Eğilimi Modellemesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bireysel CRM
Bireysel CRM projesi kapsamında tamamlanan fazlar:

Bireysel CRM projesinin tamamlanan bu fazlarıyla; “doğru” müşteri adaylarına “doğru” kanaldan “doğru” zamanda “doğru” önerilerin sunulması, müşteri odaklı kampanyalar geliştirilmesi, Banka ürünlerini ve Banka’yı terk eğilimi yüksek müşterilerin çeşitli aksiyonlar ile terk etme kararlarından geri dönmelerinin sağlanması planlanmaktadır.

Bireysel CRM projesi devam eden fazlar
Bireysel CRM projesi Müşteri Yaşam Boyu Değer ve Next Best Action modellemeleri devam etmektedir.

Ziraat Bankası; yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri ile müşterileri daha iyi tanımayı, müşteri odaklı kampanya süreçleri tasarlamayı, en az maliyetle en uygun kitleye ulaşmayı hedeflemektedir.

Analitik Platform (DATA ROBOT) Kurulumu
Yapay Zekâ (Artificial Intelligence), Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learning) yöntem ve algoritmalarını kullanan, kurum içi/dışı Büyük Veri (Big Data) kaynaklarına erişerek yapısal ve yapısal olmayan veri analizlerini hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirebilecek, uçtan uca bir analitik yazılım platformu oluşturmak amacıyla Data Robot kurulumu sağlanmıştır.

Ziraat Bankası; yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri ile müşterileri daha iyi tanımayı, müşteri odaklı kampanya süreçleri tasarlamayı, en az maliyetle en uygun müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir. İlgili platformun, Banka’da uygulanan analitik modellerin daha etkin kullanımını sağlayacağı öngörülmektedir.

Veri Yönetişim Projesi
Ziraat Bankası, verilerin uçtan uca kurumsal olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla veri yönetişim süreçleri oluşturmuş ve aşağıdaki stratejileri belirlemiştir:

Ziraat Bankası’nın veri yönetişim süreçleri dâhilinde oluşturulan İş Sözlüğü’nde 3.500 adet iş terimi, 35 adet Veri Kümesi bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik gereği “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hazırlanmış, kişisel veri içeren 900 sürecin girişi tamamlanmıştır. Ayrıca Banka; veri paylaşımına ilişkin olarak BDDK’nın Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkındaki Yönetmelik gereği “Bilgi Paylaşım Komitesi” kurmuş ve mevcut Veri Paylaşım Envanteri’nde toplam 850 veri paylaşım sürecine ulaşmıştır.

Veri Kalitesi Projesi
Ziraat Bankası, veri yönetişim süreçlerinin bir parçası olarak yürüttüğü Veri Kalitesi Projesi ile Banka’da verilerin belirlenen kalite boyutları paralelinde kalitesinin ölçülmesini, veri kalitesinin artırılmasını ve veriye dayalı karar almayı teminen verilerin kaynağında düzeltilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla 650 bin müşterinin meslek bilgisi güncellenmiş ve 40 milyon adres kaydındaki boş olan posta kodu bilgisi doldurulmuştur.

Dijital bankacılık alanında yürütülen çalışmalar ile kazanılan ödüller
Ziraat Bankası PSM Awards 2022’de;

layık görülmüştür.

Banka, CX Awards Turkey’de “Uzaktan Müşteri Edinimi Sürecinin İyileştirilmesi” projesiyle “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Üretken Proje” ödülünü almıştır.

Ayrıca Ziraat Bankası, Ege Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreninde Ziraat Mobil bankacılık uygulaması ile “En İyi Mobil Uygulama” ödülünü kazanmıştır.

Ziraat Bankası’nda halihazırda bilgi güvenliği yönetimi, organizasyonel yapılanmada Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Ziraat Bankası’nda halihazırda bilgi güvenliği yönetimi, organizasyonel yapılanmada Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, bilgi güvenliğinin sağlanmasında nihai sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir.

Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler çerçevesinde bilgi güvenliğine ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere Bilgi Güvenliği Komitesi (BGK) oluşturulmuştur.

Bilgi Güvenliği Komitesi’nin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması, onaylanması, periyodik olarak güncellenmesi, bilgi güvenliği ile ilgili görev ve sorumlulukların belirlenmesi, Komite’nin sorumluluğunda yer almaktadır. Bilgi Güvenliği Komitesince alınan stratejik kararların uygulanması, görev alanları kapsamında organizasyondaki tüm paydaşlara aittir.

BT Riski, Ziraat Bankası’nın kurumsal risk bileşenlerinden biri ve bankacılık operasyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Uygulanan bilgi güvenliği strateji ve politikaları doğrultusunda entegre bir BT Risk Yönetimi yapısı kurulmuştur. BT Riski, Ziraat Bankası’nın kurumsal risk bileşenlerinden biri ve bankacılık operasyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. BT Risk Yönetim süreci çıktılarından elde edilen veriler, Banka’nın bütünsel risk yönetim çerçevesine entegre edilmektedir.

Bu nedenle Ziraat Bankası, iş sürekliliğini ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla meydana gelebilecek operasyonel riskler ile ilgili çalışmalara özel önem vermekte, bilgi teknolojileri ile ilgili operasyonel riskleri Ziraat Teknoloji ile bütünleşik bir yapı içerisinde yönetmekte, tanımlamakta, ölçmekte; izleme, kontrol etme ve raporlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Risk Yönetimi Komitesi, BT Risk Yönetimi için Banka stratejileri ile uyumlu bir çerçeve oluşturmak, strateji ve planlamaları belirlemek ve gerçekleşmeleri düzenli olarak gözden geçirmek üzere yılda en az bir defa risk sahibi iş birimleri ve üst yönetimin katılımı ile toplanmaktadır. Komite, etkili BT Risk Yönetimi sağlamak ve riskleri azaltmak/engellemek amacıyla gerekli faaliyetleri desteklemekte ve BT Risk Yönetimi ile ilgili olarak birimlerin faaliyetlerini üst düzeyde kontrol etmektedir.

Belirlenen politikalar ve oluşturulan BT Risk Yönetimi çerçevesi kapsamında, çalışanların güvenliği ile ilgili riskler oluşmadan önce belirlenir ve hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Ziraat Finans Grubu bünyesindeki tüm çalışanların işe başlama, işten ayrılma, görev değişikliği durumlarının tamamında tanımlı olan bilgi güvenliği sorumlulukları bulunmaktadır. Kimlik Yönetimi Uygulaması ile otomatize edilen sistemler ile erişim yetkileri belirlenmekte, en az yetki prensibi ve görevler ayrılığı ilkesi dikkate alınarak Kimlik Yönetimi politikası oluşturulmaktadır.

Ziraat Finans Grubu’nun bütün çalışanlarına yönelik, kapsamlı bir bilgi güvenliği farkındalık programı yürütülmektedir. Bu kapsamda, her ay düzenli olarak bültenler hazırlanmakta, sosyal mühendislik yöntemi kullanılarak yapılan oltalama saldırılarından kaçınma bilincini oluşturmak amacıyla, yıl içerisinde iç tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikat sonuçları göz önünde bulundurularak gerekli eğitim atamaları ile çalışanların farkındalık düzeyi arttırılmaktadır. Çalışanların işe başlama aşamasındaki oryantasyon eğitimleri içinde yer alan yüz yüze sınıf içi bilgi güvenliği eğitimleri düzenlenmekte, bunun yanı sıra yıl içinde tüm personele güncellenmiş bilgi güvenliği eğitim atamaları yapılmaktadır.

Üretilen bilginin işlenmesi, saklanması, iletilmesi, korunması, sürekliliğinin sağlanması için kullanılan, Banka için değeri olan tüm varlıklar, bilgi varlıkları olarak nitelendirilmektedir. 2020 yılında yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Bilgi Varlıklarının tamamı sınıflandırılarak Bilgi Varlığı Envanteri oluşturulmakta; varlığın gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik değerleri belirlenmektedir. Her bir bilgi varlığının sahibi, muhafızı, konumu gibi tanımlayıcı nitelikleri kayıt altına alınıp, uygun koruma yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi varlıklarının kullanımına dair kural setleri oluşturulup fiziksel aktarımı ve imhası için prosedürler yürütülmektedir.

İşletim güvenliğini sağlamak üzere kötücül yazılımlardan korunma, engelleme ve tespit etme; sunucu kurulumu, versiyon geçişi ve diğer önemli değişiklikler onay sürecinden geçmektedir. Geliştirme, test ve üretim ortamları birbirinden ayrı olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Ziraat Finans Grubu bünyesinde, haftanın yedi günü ve kesintisiz olarak Banka sistemlerini ve alarm mekanizmalarını inceleyen, açıklık ya da zafiyet taraması yapan ve siber tehditlere karşı istihbarat toplayıp müdahale eden Siber Güvenlik Merkezi yapılandırılmıştır.

Network ve istemci güvenlik ürün ve cihazları (DDOS, IPS, EDR/EPP sistemleri, NAC ve WAF sistemleri, Firewall, E-posta Güvenlik Ürünleri), veri sızıntılarını engellemeye yönelik DLP sistemleri ve Web/DNS güvenliği sistemleri, tüm güvenlik loglarını izleyip alarm verebilen SIEM sistemleri, kullanılan uygulamaların güvenliğini sağlamak üzere yazılım kodları inceleme sistemleri, sızma testi sistemleri, zafiyet yönetimi sistemleri, aktif olarak kesintisiz bir şekilde çalışmaktadır. Ağ cihazlarının trafik yoğunluğu sürekli izlenmekte, internet erişimlerinde Proxy kullanılarak kullanıcı profillerine göre erişim kural setleri oluşturulmaktadır.

Bilgi güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul kararları ve talimatlarına uyum kapsamında; bilgi varlıkları üzerine tanımlama yapılan her bir risk için uluslararası standartlara uygun dayanak bir yasal altyapı gereksinimi yapısı kurulmuştur. Fikri mülkiyet haklarına yönelik prosedür oluşturulmaktadır.

Aşağıda Ziraat Bankası mevzuat uyum kütüphanesi oluşturulurken yararlanılan ulusal ve küresel çapta kabul görmüş standartlar ve modellerden bir kısmı yer almaktadır:

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği ve muhtelif düzenlemeleri
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gereksinimler Standardı
 • ISO 27005 Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Standardı
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
 • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Standartları
 • NIST (ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) Standartları

Ziraat Bankası’nda kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ve hukuka uygun olarak imha edilmesi için gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Uygulama Esas ve Usulleri mevzuatında amir hüküm olarak yer alan aydınlatma yükümlülüğü doğrultusunda, gerekli bilgilendirmeler Banka’nın tüm kanallarında yerine getirilirken, gerekli açık rızaların alınmasına hassasiyet gösterilmektedir. Diğer yandan kişisel verilerin korunması kapsamında farkındalık oluşturmak için gerek sınıf içi gerek uzaktan eğitim yapılmakta ve tüm personelin eğitimi tamamlaması zorunlu tutulmaktadır.

BDDK’nın Bilgi Sistemlerine İlişkin Sızma Testleri genelgesi kapsamında, icrai görevi bulunmayan bağımsız firmalara Ziraat Finans Grubu bünyesinde yılda en az bir defa sızma testi yaptırılmaktadır. Söz konusu testler çerçevesinde, Banka bilgi sistemlerinde yetkisiz erişim elde edilmesine veya hassas bilgilere ulaşılmasına neden olabilecek güvenlik açıklarının istismar edilmeden önce tespit edilmesi ve düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Sızma testi sonucunda tespit edilen bulgular Yönetim Kurulu’na sunulmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Ziraat Finans Grubu bünyesinde gerek kendi kurumsal ağından gerek dış ağlardan gelebilecek tehditler için Ağ Güvenlik Kontrol Sistemleri tesis edilmektedir. Ağ kaynakları kullanımına ilişkin politikalar çerçevesinde; USB kullanımına ilişkin kurallar, Banka dışı dosya paylaşım kuralları ile veri tabanı ve uygulama erişimleri, standart dışı uygulama yükleme işlemlerine yönelik kuralların tespit edilmesi, Banka lokasyonunda çalışma gerçekleştirecek 3. parti firma çalışanları, danışmanlar, bağımsız denetim firması çalışanları ile dış denetçiler gibi Banka personeli dışındaki kişilere sağlanacak bilgisayarlar ve erişimleri ile ilgili standartlar belirlenmektedir. Ağ kaynakları kullanımı, Veri Sızıntısı Engelleme (DLP) Sistemleri ile izlenerek veri sızıntılarının önüne geçilmekte, işlemlerin iz kayıtları oluşturulmaktadır.

 Ziraat Bankası, bilgi güvenliği alanında ağ erişimleri için uluslararası standartlarda politikalar uygulamaktadır.

Ziraat Bankası, bilgi güvenliği alanında ağ erişimleri için uluslararası standartlarda politikalar uygulamaktadır. Kullanıcılara sadece yetkilendirildikleri ağ ve ağ hizmetlerine erişim yetkisi verilmekte ve iş ihtiyacı sona erdiğinde kaldırılmaktadır. Erişim yetkileri düzenli olarak kontrol edilmektedir. Parola politikası oluşturularak gizli/hassas bilgilerin paylaşımında özel kanallar kullanılmaktadır. Veri işlemede maskeleme, engelleme, izleme, şifreleme gibi teknikler kullanılarak ek kısıtlamalar uygulanmaktadır.

Bankaların bilgi sistemlerine ilişkin dışarıdan temin ettikleri, bankacılık verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği ile bankacılık hizmetlerinin sürekliliğini etkileme potansiyeli olan, bankacılık verilerine erişimi bulunan ya da bu verilerin paylaşıldığı hizmet alımları, dış hizmet olarak tanımlanmaktadır. Ziraat Bankası, tedarikçi risklerini minimize etmek amacıyla hizmet alımına yönelik şartname/sözleşmelerde bilgi güvenliği gereksinimlerine yer vermektedir. Tedarikçi firmalar değerlendirilmekte, firmalar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmakta ve sözleşme şartlarında yer alan yükümlülükler, periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Ziraat Bankası, bilgi güvenliği ihlali ve yönetimi kapsamında siber olaylara hızlı, etkili ve düzenli bir şekilde karşılık verebilmek için Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tesis etmiştir. Banka’da bilgi sistemleri ile ilişkili bilgi güvenliği olayları ve zayıflıkları merkezi izleme mekanizmaları aracılığı ile izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Bilgi güvenliği olayları aksiyon planlaması; olay kritiklik seviyelerine ve vaka türlerine göre belirlenerek, güvenlik risklerinin azaltılması, güvenlik olaylarına yönelik sorumlulukların tayin edilmesi, en hızlı şekilde önlem alınması ve olayla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi sürecinde Bilgi Güvenliği Olay Yönetim Planı çerçevesinde belirlenen kurallar ile yönetilmektedir.

Ziraat Bankası’nda bilgi güvenliği kontrolleri ve uygulamalarının periyodik olarak gözden geçirilmesi, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş olan dış denetim faaliyetlerinin yanı sıra Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İç Sistemler Grup Başkanlığı’nda bilgi sistemlerine yönelik iç kontrol ve teftiş çerçevesinde ayrı birer yöneticilikler ile sürdürülmektedir. Bu kapsamda bilgi güvenliği kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, raporlanan bulgular iş birimleri ile paylaşılarak aksiyonlar alınmakta ve kapanana kadar takip edilmektedir.

Ziraat Bankası’nın “Müşteri Odaklı Dış Ticaret Operasyonu” stratejisi kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda ülke dış ticaret hacminden almış olduğu pay, 2022 yılında %16,5’e yükselmiştir.

ULUSLARARASI BANKACILIK

Son 10 yılda yaklaşık 10 kat büyüyen dış ticaret hacmi
Ziraat Bankası müşterilerinin dış ticaret işlemlerine ve yurt dışı ödemelerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması için yıllardır başarılı bir şekilde yürütülen muhabir bankacılık ağı 140’tan fazla ülkeyi 1.700’ün üzerinde muhabir bankayı kapsamaktadır.

Ziraat Bankası uzman kadrosu ile dış ticaret alanında sürdürülebilir müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun yurt dışı finansman ve akreditif iskontosu, avalli bono/poliçe iskontosu gibi çok çeşitli finansal ürüne erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak için muhabir bankalar ile birlikte Hermes, Serv, Sace gibi ihracat kredi kuruluşları ile yakın iş birliği içinde çalışan Banka, müşterilerine sürdürülebilir orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkânı sağlamaktadır.

Dış ticaret alanında lider bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, dış ticaret ve döviz transfer işlemlerinde 2022 yılında da müşteriler tarafından en çok tercih edilen bankalardan biri olmuştur. Başarılı bir şekilde yürüttüğü faaliyetleriyle son on yılda dış ticaret hacmini yaklaşık on kat büyüten Banka, 2022 yıl sonunda 101,9 milyar ABD doları dış ticaret hacmine ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın “Müşteri Odaklı Dış Ticaret Operasyonu” stratejisi kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda ülke dış ticaret hacminden almış olduğu pay, 2021 yılındaki %14,1’den, 2022 itibarıyla %16,5’e yükselmiştir.

2022 yılında Banka; 983 adet ve yaklaşık 2,8 milyar ABD doları karşılığı harici garanti mektubu, başka banka kontrgarantisine istinaden 244 adet ve yaklaşık 244 milyon ABD doları karşılığı teminat mektubu düzenleyerek ağırlıklı olarak taahhüt firmaları ile ihracatçı firmalara destek sağlamıştır.

Ziraat Bankası, TCMB tarafından kendisine tanımlanan özel limitler çerçevesinde 2022 yılında yaklaşık 1,2 milyar ABD doları karşılığı, 2.702 parça TCMB reeskont kredisi kullandırımı yaparak 1.669 firmanın ihracatını desteklemiştir. 2022 sonu itibarıyla Banka’nın TCMB Reeskont Kredisi bakiyesi yaklaşık 782 milyon ABD doları karşılığıdır.

Dış ticaret işlemleri için şube dışı kanal kullanımında artış
Ziraat Bankası, yurt içi ve yurt dışı yabancı para (YP) transferlerinde yaygın muhabir ağı avantajını kullanarak müşterilerine hızlı ve daha az maliyetli alternatif çözümler önerebilmekte, her geçen yıl aracılık ettiği YP transfer adet ve hacmini artırmaktadır.

Ziraat Bankası’nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2022 yılında YP transferlerin %20’si internet ve mobil bankacılık kanallarından gerçekleştirilmiştir.

Banka, şubelerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak hedefiyle halihazırda internet kanalından hizmet verilen YP giden havale, peşin ve mal mukabili ithalat transferleri ve transferlerin Swift GPI ile takibi işlemlerini mobil bankacılığa da taşımıştır.

Kurumsal internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan gerçekleştirilen döviz transferlerinde masraf tercihinin (OUR, SHA, BEN) müşteriler tarafından yapılabilme imkânı getirilmiştir.

2022 yılında internet bankacılığında “Dış Ticaret İşlemleri” menüsü müşterilerin kullanımına açılmış, dış ticaret dosyaları sorgulama-izleme fonksiyonlarıyla müşterilere bu kanalda hizmet verilmeye başlanmıştır.

Dış ticaret işlemlerine ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilecek yeni Dış Ticaret İşlemleri Mevzuatı web sitesinde yayınlanmıştır.

Ziraat Bankası internet şubesinde İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) oluşturma ve izleme işlemini müşterilerinin kullanımına açan sektördeki ilk bankalar arasında yer almıştır. 2022 yılının son altı aylık döneminde başlayan uygulama kapsamında internet şubesinden düzenlenen İBKB adedi toplam İBKB’nin %13’ünü oluşturmuştur.

İnternet şubesinden düzenlenen her bir İBKB işleminin tamamlanma süresi 91 dakika olarak ölçülmüştür. Böylece 51 adam/yıl iş gücünden tasarruf, 19,3 milyon TL/yıl iş gücü maliyeti tasarrufu elde edilmiştir. Ayrıca, uygulamanın hayata geçirilmesinden yıl sonuna kadar geçen 6 ayda yaklaşık 26 bin adet kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın, muhabir bankası Citibank N.A. aracılığıyla 2021 yılında gerçekleştirdiği YP transferlerdeki operasyonel başarısı ve %99,8 hatasızlık oranı, 2022 yılında Straight Through Processing Excellence Award (Doğrudan Aktarım Sürecinde Mükemmellik) ödülüne layık görülmüştür.

Ziraat Bankası, 2022 yılında Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini temin etmiştir.

Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi
Sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir misyon üstlenen Ziraat Bankası, 2022 yılında Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini temin etmiştir.

352,5 milyonu ABD doları, 814 milyonu avro olmak üzere toplamda 1,24 milyar ABD doları büyüklüğündeki ve 367 gün vadeli kredi, Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile sağladığı onuncu borçlanma işlemidir. 21 ülkeden 45 bankanın katılımının sağlandığı bu kredi, Ziraat Bankası’nın ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşımaktadır.

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilir büyüme ve sorumlu bankacılık ilkelerinin yansıtıldığı bu kaynağın sürdürülebilirlik anahtar performans göstergeleri (ESG KPI’ları) arasında; kadın ve genç çiftçilere uygun koşullarla sağlanacak tarım kredisi yoluyla üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, Banka içi sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik çalışan eğitimi ile engelli vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde şube ve ATM’lerin kullanıma uygun hale getirilmesi bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, söz konusu sendikasyon kredisi ile “Bonds, Loans&Sukuk Turkey Awards”ta “Financial Institutions Deal of the Year (Yılın Finansal Kurumlar İşlemi)” kategorisinde birincilik, “FI Funding Team of the Year (Yılın Finansal Kurumlar Ekibi)” kategorisinde ise ikincilik olmak üzere 2 önemli ödüle layık görülmüştür.

2022 yılında da güçlü fonlama yapısını yeni iş birlikleri ile güçlendiren Ziraat Bankası, sendikasyon kredisinin yanı sıra muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar sağlamaya devam etmiştir. Banka, 2022 yılsonu itibarıyla bu kaynaklar yoluyla sağlanan 1,5 milyar ABD doları büyüklüğünde bir bakiyeyi yönetmektedir.

Ziraat Finans Grubu (ZFG) ile artan sinerji
Ziraat Bankası, yurt dışı ortaklıklarının ve şubelerinin faaliyette bulunduğu ülkelerdeki etkinliklerini artırmak, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirdiği çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda ZFG’nin global dış ticaret hacminden aldığı pay giderek büyümektedir. ZFG ülkeleri arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi her dönem Banka’nın öncelikler arasında yer almaktadır.

Muhabir banka ilişkilerinde sürekli gelişim
Uluslararası finans piyasalarında oldukça yüksek bir bilinirlik ve prestij sahibi olan Ziraat Bankası’nın geniş muhabir banka ağı, müşteri talepleri ve dünya ekonomisindeki konjonktür ile trendlere paralel olarak sürekli değişmekte ve gelişmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yerleşik muhabir bankaların kredi değerlilikleri periyodik olarak yapılan analizlerle güncellenmekte, içsel derecelendirme modeli ile söz konusu kuruluşlar lehine limit tahsis edilmektedir.

Ziraat Bankası, sermayesinin %100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik tahvili ihracını 2021 yılında gerçekleştirmiştir.

Sermaye piyasalarının geliştirilmesine odaklı stratejiler
Ziraat Bankası, kaynaklarını çeşitlendirmek ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak temin etmek hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacıyla, Banka’nın 7 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, 5 Mayıs 2022 itibarıyla güncellenmiştir. Ayrıca Banka, tahsisli satış (private placement) şeklindeki ihraçlar ile yurt dışı kaynak sağlamaya da devam etmektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye’den sermayesinin %100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik tahvili ihracını Şubat 2021’de 600 milyon ABD doları tutar ve 5 yıl vade ile gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir finansmanın başarılı bir uygulaması olan bu borçlanma ile elde edilen kaynak, ihraca konu olabilecek kredilendirme alanlarının belirlendiği “Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Belgesi (Green, Social, Sustainable Finance Framework)”nde belirtilen çevresel ve sosyal temalı krediler için kullandırılmıştır.

Söz konusu kaynağın kullanımını gösteren Tahsis Raporu (Allocation Report) ve kaynak ile finanse edilen kredilere/projelere dair etki ölçümünün belirtildiği Etki Raporu (Impact Report), çerçeve belgede belirtildiği üzere ihracı takip eden bir yıl içerisinde hazırlanarak Banka’nın web sitesinde yayınlanmıştır.

Türk DİBS piyasa yapıcılığında sürekli başarı
Ziraat Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Türk DİBS piyasa yapıcılığı konumunu 2022 yılında da başarılı bir şekilde sürdürmüş, ikincil piyasalarda da aktif bir şekilde yer almıştır.

Ziraat Bankası, faaliyette bulunduğu tüm coğrafyalarda en güçlü ve en etkin banka olmak amacıyla potansiyel iş fırsatlarını titizlikle değerlendirmektedir.

YURT DIŞI ŞUBE BANKACILIĞI

Ziraat Bankası küresel değişim ve gelişmeler sonucu oluşacak denge ve ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesine yönelik detaylı analiz ve çalışmalar yürütmektedir.

Banka’nın uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda biçimlendirdiği Yurt Dışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarının odağında;

yer almaktadır.

“Dünyanın Her Yerinde Ziraat Hep Yanınızda”
Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı paralelinde, faaliyette bulunduğu tüm coğrafyalarda en güçlü ve en etkin banka olmak amacıyla potansiyel iş fırsatlarını titizlikle değerlendirmektedir. Banka’nın hizmet verdiği bölgelerde entegre bir bakış açısıyla yapılandırdığı yurt dışı bankacılık iş kolunda 2022 yılında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Londra Şubesi, ürün ve hizmet yelpazesini Londra finans merkezinin dinamiklerine ve gerekliliklerine uygun olarak, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak nitelikte oluşturmuştur. Londra Şubesi, uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir temas noktası olması nedeniyle, para piyasası ve hazine işlemleri açısından öncü ve avantajlı konumunu 2022 yılında da sürdürmüştür.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine ve İskeçe olmak üzere 3 şube ile hizmet sunulmaktadır. İki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde aktif bir rol oynayan Ziraat Bankası, 2022 yılında kurumsal bankacılık ve dış ticaretin finansmanı gibi bankacılık hizmetlerini odağına alan başarılı çalışmalar yürütmüştür.

Bulgaristan’da, kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunan Ziraat Bankası, ATM ve internet bankacılığı gibi şube dışı kanallar aracılığıyla da müşterilere finansal hizmet ve çözüm olanakları sağlamaktadır.

Banka Bulgaristan’da Ülke Yöneticiliği’ne bağlı olarak Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali, Varna ve 2021 yılında açılan Burgaz olmak üzere beş şube ile faaliyet göstermektedir.

Kosova’da, Kosova Ülke Yöneticiliği’ne bağlı Priştine, Prizren, Peja ve Ferizaj’da konumlu 4 şubede, kurumsal ve bireysel segmentte, geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verilmektedir.

KKTC’de, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak müşteri ve piyasa odaklı faaliyetlere 8 şube ile devam edilmektedir. KKTC şubeleri kurumsal ve bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, ülkenin ekonomik gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Irak’ta, Bağdat ve Erbil şehirlerinde bulunan şubeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Irak’taki şubeler, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Iraklı kurumsal müşteriler başta olmak üzere, uluslararası firma, kurum ve kuruluşların finansal çözüm noktası olmayı sürdürmekte, özellikle müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Suudi Arabistan’da, 2011 yılında faaliyete başlayan Cidde Şubesi, başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu gereksinimleri olmak üzere, Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin çeşitli bankacılık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şubenin ürün ve hizmet yelpazesi, Türk-Suudi dış ticaretine aracılık etmek ve iş ilişkilerini daha da geliştirmek hedefiyle sürekli genişletilmektedir.

Bahreyn Şubesi, Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olarak uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Bankacılık

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin doğrudan yatırımlarının finansal açıdan desteklenmesi yönündeki çalışmalar artarak devam etmiştir.

Kosova’da, başta ulaştırma ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere ülkenin altyapı yatırımları için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayan Ziraat Bankası, Kosova ekonomisinin gelişimine destek olmayı sürdürmüştür.

KKTC Ülke Yöneticiliği, ülke çapına yayılan 8 şubesi ile kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.
Irak’ta Ziraat Finans Grubu’nun önemli bir finansal çözüm ve temas noktası olma misyonu ile faaliyetlerini yürüten Bağdat Şubesi, Türkiye’nin uluslararası enerji kaynaklarına uygun koşullarla, etkin ve hızlı bir şekilde erişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Suudi Arabistan’da, iki ülke arasında gerçekleşen dış ticaret, gayri nakdi kredilerin yanı sıra nakdi kredilerle de desteklenmektedir. Cidde Şubesi, ülkemiz ithalatçılarının Suudi Arabistan’ın önde gelen petrokimya firmaları ile yaptığı dış ticaretin finansmanında etkin bir biçimde yer almaktadır.

2022 yılında da İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanalları ile müşterilerinin global çapta finansal ürünlerine online erişimini sağlamıştır.

Dijital Kanallar
Ziraat Bankası, dijital kanalların gittikçe artan önemi ve yaygınlaşmasıyla birlikte yurt dışı şubelerinde de internet ve mobil bankacılık yatırımlarına ağırlık vermektedir. Banka, 2022 yılında da İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanalları ile müşterilerinin global çapta finansal ürünlerine online erişimini sağlamıştır.

Ziraat Bankası üstün yetkinliklere sahip seçkin ekibi, büyük önem verdiği müşteri memnuniyetinin de temelini oluşturmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI  

Ziraat Bankası, rekabette fark yaratan asıl unsurun insan olduğu bilinciyle; şeffaflık, katılımcılık, verimlilik ve bankacılık etiğine uygunluk ilkeleri doğrultusunda çağdaş bir insan kaynakları yönetim sistemi uygulamaktadır.

Banka’nın üstün yetkinliklere sahip seçkin ekibi, büyük önem verdiği müşteri memnuniyetinin de temelini oluşturmaktadır.

Ziraat Bankası; bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir iş gücü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, yetiştirmek ve muhafaza etmek üzere global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar geliştiren Banka, çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir.

Kariyer yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, uluslararası rekabetin yoğun olduğu bankacılık sektöründe sahip olduğu özel ve seçkin konumunda üst düzey insan kaynağının büyük payı olduğunun farkındadır. Bu farkındalıkla Banka, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini daha da geliştirmeyi hedefleyen, çalışan odaklı birçok projeyi hayata geçirmektedir.

Ziraat Bankası, özgün pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan insan kaynağının ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları motive etmeye yönelik çalışmalarını 2022 yılında da sürdürmüştür.

2022 yıl sonu itibarıyla toplam 24.484 çalışanı ile hizmet veren Ziraat Bankası, yıl içinde 685 kişiye yeni istihdam sağlamıştır.

Çalışan profili
2022 yıl sonu itibarıyla toplam 24.484 çalışanı ile hizmet veren Ziraat Bankası, yıl içinde 685 kişiye yeni istihdam sağlamıştır. %85’i ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahip bulunan Banka çalışanlarının yaş ortalaması 38, hizmet yılı ortalaması ise 13 yıldır.

ZİRAAT BANKASI İNSAN KAYNAĞININ ÇALIŞMA YERİ, YAŞ GRUBU VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

Genel Müdürlük, Bölge, Şube Dağılımı

Birim

Kişi Sayısı

%

Genel Müdürlük

5.424

22,2

Bölge

267

1,1

Şube

18.697

76,3

Yurt Dışı

96

0,4

Genel Toplam

24.484

100,0

 Yaş Grubu Dağılımı

Yaş

Kişi Sayısı

%

30

1.401

5,7

30 – 50

21.746

88,8

51 +

1.337

5,5

Genel Toplam

24.484

100,0

 Eğitim Düzeyi Dağılımı

Öğrenim Durumu

Kişi Sayısı

%

Doktora

47

0,2

Yüksek Lisans

2.267

9,3

Lisans

16.328

66,7

Ön Lisans

2.346

9,5

Lise

3.443

14,1

Ortaokul

53

0,2

Genel Toplam

24.484

100,0

İşe alım
Ziraat Finans Grubu; bankacılık kariyerinde ilerlemek isteyen gençlere, 2022 yılında da kapılarını açmıştır. Ziraat Bankası’nın Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi ihtiyacı ile iştiraklerden Ziraat Katılım Bankası’nın Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere, işe alım sınavı yapılmıştır. “Aday Memnuniyeti” kapsamında yeni mezunların yaşadıkları sınav heyecanını gidermek için çeşitli eğitimlerin ve görevlerin yer aldığı mülakat öncesi hazırlık eğitimi sağlanmış, sonrasında ise yapılandırılmış bir mülakat süreci ile Servis Görevlisi adayları için seçme ve değerlendirme yapılmıştır.

Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dâhil edildiğinde, Ziraat Bankası’nın toplam çalışan sayısı 34.190’a ulaşmaktadır.

Kariyer yönetimi
İnsan kaynakları alanında şeffaf bir kariyer yönetimi anlayışını benimseyen Ziraat Bankası, bu doğrultuda yönetici adaylarını kendi bünyesinde yetiştirmeye önem vermektedir. Banka’nın 2022 yılında yürüttüğü yükselme uygulamaları çerçevesinde, yazılı sınavda başarı gösteren 1.710 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır.

Ayrıca Yönetici Okulu’nu başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel, şubelere/birimlere yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dâhil edildiğinde, Ziraat Bankası’nın toplam çalışan sayısı 34.190’a ulaşmaktadır. Banka, Ziraat çatısı altında görev yapan tüm çalışanlarına sağladığı güçlü kariyer, ücret, eğitim ve gelişim olanakları ile faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin bankacılık sektörlerinde küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerinin yanı sıra yurt dışı şirketlerinde de Ziraat İK uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Ziraat Finans Grubu, en değerli kaynağı olarak nitelendirdiği çalışanlarının memnuniyetini, mutluluğunu ve bu doğrultudaki deneyimlerinin yönetimini önemsemektedir. Grup, çalışanların kariyerleri, finansal durumları ve çalışma ortamlarının yanı sıra hayata dair beklentilerini ve kaygılarını da yönetmelerinde destek olmak amacıyla iletişim kanallarını güçlendirmektedir.

Ziraat Bankası, yurt dışı birimlerine açıktan Uzman Yardımcısı alımı için Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilere Banka’yı ve Bankacılık Okulu’nu tanıtmak üzere sunumlar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede; bu yıl ilk kez yabancı uyruklu adayların da katılımıyla Uzman Yardımcılığı işe alım sınavı düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi tarafından organize edilen TalentforBIZ-2022 etkinliği kapsamında İngiltere, Almanya ve Özbekistan’daki kariyer fuarlarına katılmış, Banka’nın ve Bankacılık Okulu’nun tanıtımını yapmıştır.

Yurt dışı iştirak ve şube çalışanlarına yönelik Ana Banka koordinasyonunda unvanda yükselme yazılı sınav/mülakat süreci tamamlanmış, yükselmeye hak kazanan çalışanların bir üst unvana atamaları gerçekleştirilmiştir.

Yetenek Yönetimi Bölüm Başkanlığı ile koordineli olarak yurt dışı şube/iştirak yöneticileri için sertifikasyon programları düzenlenmiş, bu çerçevede Ana Banka ile yurt dışı birimler arasındaki iş birliği güçlendirilmiştir.

Ziraat Bankası, 2020 yılında başlattığı “Mutluluk Barometresi” anketinin yurt dışı iştiraklerde yaygınlaştırılması çalışmasını 2022 yılında da sürdürmüştür. Söz konusu anket çerçevesinde, günlük bazda çalışanların nabzı tutulmakta, genel mutsuzluk nedenlerinin yanı sıra ankete katılan çalışanlarla yapılan bire bir görüşmelerle çalışana özel mutsuzluk nedenleri tespit edilerek sorunların çözümüne yönelik planlar oluşturulmaktadır. 2022 yılında uygulamanın seçenek havuzu genişletilmiş, yurt dışı şube ve iştiraklerin kullanımına açılmıştır.

Ziraat Bankası, kurum stratejileri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini hedeflerken, çalışanların motivasyonuyla kurumsal bağlılıklarının artırılmasını sağlamaktadır.

Performans yönetimi
Bireysel Performans Yönetim Sistemi; objektif ve ölçülebilen kriterler çerçevesinde, dönemler itibarıyla çalışanların kişisel başarılarının değerlendirildiği ve sıralamalarının belirlendiği bir sistemdir. Banka stratejilerinin sahaya aktarılmasına aracılık eden sistem, sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak üzere iki temel boyutta kurgulanmıştır.

Müşteri odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk yönetimine ilişkin göstergeler, sayısal performans puanını önemli ölçüde etkilemektedir. Hedef, gelişim ve büyüklük boyutlarında yapılan ölçümlerle hesaplanan sayısal performans puanları ile yetkinlik puanlarının birleştirilmesi sonucu oluşan bireysel sıralamalar, performans prim ödemelerine temel oluşturmaktadır.

Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, Banka hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan prim bütçesi; objektif, somut ve sayısal olarak belirlenmiş, ölçülebilir kriterler doğrultusunda, çalışanlara üçer aylık dönemlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bireysel performans primi olarak dağıtılmaktadır.

Banka strateji ve hedeflerine paralel bir biçimde, satış ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre farklılaşan katsayılar kullanılmaktadır. Satış grubu çalışanları için, her dilimde bireysel performans puanları ile doğru orantılı tutarlarda prim hesaplanmaktadır.

Çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılmasını, kurum stratejileri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini hedefleyen Ziraat Bankası, 2018 yılı 2. çeyreğinden itibaren, uygulamakta olduğu performans yönetim sistemi kapsamına, sayısal performans ölçümü yapılan birimlerle birlikte yetkinlik bazlı değerlendirme sistemini esas alarak diğer tüm Genel Müdürlük birimlerini de dâhil etmiştir.

Ziraat Finans Grubu temel anlayışı çerçevesinde, yurt içi iştiraklerde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarına devam edilmektedir. Diğer taraftan, yurt dışı iştiraklerde de performans yönetimi sistemlerinin devreye alınması çalışmaları kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Bosna, Kazakistan ve Özbekistan’da faaliyet gösteren iştirakler için 2022 yılında prim ödemelerine geçilmiştir.

Yurt dışı şube çalışanları için de 2022 yılı 3. çeyreğinden itibaren prim ödemelerine başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte tüm iştirak ve yurt dışı şubelerde sonuçların takip edilerek sistemsel geliştirmelerin yapılması planlanmaktadır.

Ücretlendirme uygulamaları
Ziraat Bankası’nda ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden Ücretlendirme Komitesi sorumludur. Komite, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Banka ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sendika üyelerine aylık ek ödeme yapılmasının yanı sıra izin başta olmak üzere bazı özlük hakları sağlanmıştır. Sendikalaşma oranının %90 seviyesinde olduğu Banka’da 2022 yılı ücret ayarlamaları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Fazla mesailerin azaltılmasına odaklanarak, çalışanların iş ve aile hayatı arasındaki dengenin korunmasına hassasiyet gösteren Ziraat Bankası, fazla mesailerin takibi amacıyla devreye aldığı sistemin etkin kullanımına 2022 yılında da devam etmiştir.

Sağlık yardımı ve uygulamaları
Ziraat Bankası özel hukuk hükümlerine tâbi çalışanların ve onların aile fertlerine, SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ek olarak;

Ziraat Bankası, uzun süre Banka’ya hizmet etmiş çalışanlarının emekli olurken daha memnun ayrılmalarını sağlamaktadır.

Sosyal güvenlik uygulamaları
Ziraat Bankası, pandemi döneminde çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla aldığı önlemleri 2022 yılında da uygulamaya devam etmiştir. Banka, çalışanlarından kronik hastalığı nedeniyle riskli grupta yer alanlar ile gebe çalışanlarından durumu uygun olanlara evden çalışma imkânı sağlamıştır.

Ziraat Bankası, uzun süre Banka’ya hizmet etmiş çalışanlarının emekli olurken daha memnun ayrılmalarını sağlamak ve emeklilik hayatlarına başlamalarına destek olmak amacıyla yeni bir emeklilik projesini 2022 yılında hayata geçirmiştir.

2023 Projeksiyonu
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve yeni neslin çalışma hayatından beklentilerinin değişmesi özellikle işe alım, kariyer yönetimi ve yetenek yönetimi süreçlerinde çalışan deneyimine yönelik yeni tasarımları gerektirmektedir.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, süreçlerin değişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek şekilde çevik bir yapıya dönüştürülmesi, yüksek çalışan memnuniyeti sağlanması, çalışan deneyimine yönelik süreçlerin tasarlanması, dijitalleşmenin artırılması ve veri analitiğinin kullanılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 2023 yılında Banka’nın öncelikli projeleri, çalışan deneyimi tasarımlarının, akıllı teknolojilerin İK süreçlerine entegre edilmesi ve esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesine yönelik olacaktır.

Yetenek yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, çalışanlarının motivasyon, bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Banka, “İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon” stratejisi çerçevesinde tüm çalışanlarına kariyer ve gelişme odaklı sistematik eğitim olanakları sunmaktadır.

Banka’nın eğitim ve gelişim faaliyetleri; farklı bireysel ihtiyaçlara hitap eden, kariyer gelişiminde yol gösteren, yıllar içinde eğitim faaliyetlerinin ve yetkinliklerin birbirini tamamladığı programları hayata geçirmek temelinde şekillendirilmiştir.

2022 yılı eğitim faaliyetleri
Ziraat Bankası’nın sunduğu mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, farklı kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek çeşitlendirilmekte ve pek çok kanaldan aktarılmaktadır. 2022 yılında kişi başı ortalama 18,8 saat sınıf içi eğitim ve 30,1 saat e-eğitim verilmiştir.

2022 yılında yürütülen eğitim faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:

Ziraat Bankası’nın “Yapay Zekâ ile Veri Bilimi Sertifika Programı” kapsamında toplam 127 kişi eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2022 Aralık ayı içerisinde başlayan FRM-Risk Yönetimi Sertifika Programı 12 katılımcı ile devam etmektedir.

Çalışanların Banka içinde kendi kariyer yollarını kendilerinin belirlemesi ve ileride görev yapacakları birimler için hazırlanmaları amacıyla 13 adet “Sertifika Programı” devreye alınmış ve çalışanların kullanımına sunulmuştur.

Eğitim programlarının akademik yönünü geliştirmek ve bu süreçte çalışanların aynı zamanda yüksek lisans diploması almasını sağlayacak iş birliğini başlatmak üzere ülkemizin köklü ve değerli kurumlarından Ankara Üniversitesi ile Lisansüstü programlarına başlanmıştır.

Ziraat Bankası, eğitim alanında dünyada da trend olan son teknoloji uygulamaları takip etmekte ve hızla kullanıma almaktadır.

Eğitim alanında son teknoloji uygulamalar
Ziraat Bankası, eğitim alanında dünyada da trend olan son teknoloji uygulamaları takip etmekte ve hızla kullanıma almaktadır.

Üç yıllık pandemi döneminde daha da büyük önem kazanan, kısa sürede daha fazla personele daha düşük maliyetle eğitim verme imkânı tanıyan, çalışanların diledikleri zaman ve yerde ulaşabildikleri e-eğitimler 2022 yılı boyunca devam etmiştir.

Birçok e-eğitim, video, ses dosyası ve doküman içeren E-eğitim Kataloğu, tüm birimlerin katkı sağladığı, mesleki gelişim odaklı yeni içeriklerle genişletilmiştir. Ayrıca 4.000’in üzerinde içerik barındıran Dijital Katalog çalışanların kullanımına açılmıştır.

Banka içi paylaşımı artırmak, çalışanların bilgi ve deneyimlerini diğer çalışanlara aktarmalarını sağlayan “Ziraatli-yorum” bloğu 18.278 çalışan tarafından kullanılmış ve bloğa 2022 yılında 663 yazı eklenmiştir.

Mikro öğrenme ve pekiştirme ile kalıcılık sağlama yanında sahadan anında bilgi toplama imkânı da veren mobil uygulama ile pozisyona göre farklılaşan yolculuklar hazırlanmıştır.

Hayatın hızlı akışı içinde çalışanlara eşlik ederek mobil öğrenmenin pratikliğini sunmak üzere tasarlanmış olan uygulamada mikro öğrenme öğeleri yanında, anket ve sınav soruları, hatırlatma, karşılama, tebrik mesajları gibi unsurlar da bulunmaktadır. Uygulama, planlanan bir takvim çerçevesinde günlük olarak kullanılabilmektedir.

Sürdürülebilirliği gözeten eğitim faaliyetleri
Ziraat Bankası, çalışanlarında sürdürülebilirlik bilincini oluşturmak ve yerleştirmek amacıyla “Sürdürülebilirlik E-Eğitimi” gerçekleştirmiştir. Banka çalışanlarının %83,9’u söz konusu eğitimi tamamlamıştır.

Yasal mevzuatın gerektirdiği eğitimlerden biri olan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi”ne ilişkin eğitimlere 2022 yılında Ziraat Bankası çalışanlarının %75’i katılım göstermiştir.

Ziraat Bankası internet sitesinde müşterilere ve çocuklara özel eğitimler yer almaktadır. Çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek ve temel finansal kavramlarla tanıştırmak için “Miniklere Özel E-eğitimler” sunulmaktadır. Bu eğitimde, “Para-Banka Adası, Tasarruf Adası, Kredi ve Kredi Kartı Adası, Bütçe Adası” temaları ile çocuklar; para ve banka ilişkisi, bankaların işleyişi, internet ve telefon bankacılığı, kredi ve kredi kartı bilinci, paradan elektriğe ve suya kadar tüm kaynakların tasarruflu kullanımı konularında eğlenerek bilgi sahibi olmaktadırlar.

İnternet sitesinde müşteri eğitimleri kapsamında güvenli kredi kartı kullanımı ve tarım sigortaları konularındaki eğitimler yer almaktadır.

Ziraat Bankası’nda staj yapan üniversite öğrencisi gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve stajda geçirdikleri süreyi verimli kullanmalarını sağlamak üzere yeni bir program uygulamaya alınmıştır. Banka, “Müşteri Deneyimi” yaklaşımı ile ilk günkü karşılama adımından uğurlamaya kadar her günü en ince detayına kadar planlamıştır. Stajyer öğrencilere özel açılan İlk Adım Bankacılık Okulu platformunda, pek çok farklı konuda 100’ün üzerinde video, e-eğitim, okuma materyali vb. içerik kullanıma sunulmuştur.

Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması üzerinden sunduğu eğitimler arasında temel bankacılık, A’dan Z’ye kredi bilgileri, dijital okuryazarlık, yazışma teknikleri, kurumsal profesyonellik, esneklik (resilience), bilgi güvenliği, sıfır atık gibi konular yer almaktadır. Banka, katılımı artırmak ve öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla küçük yarışmalar düzenlemiş ve programın her adımını günlük olarak mobil uygulama üzerinden izlemiştir.

Ziraat Bankası, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir.

Güvenli çalışma alanları ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği kültürü
Ziraat Bankası, çalışma alanlarında mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yasal mevzuat ve düzenlemelere uymaktadır.

Ziraat Bankası, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir.

Bu doğrultuda Banka, çalışma ortamında var olan ya da dışarıdan gelebilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimuma indirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik önlemler kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinden hizmet alınmaktadır.

Ziraat Bankası, kuruluşundan bu yana sanata ve sanatçıya verdiği önemi “Sanat İçin Sanatın İçinde” sloganıyla bütünleştiren sanatsever bir kurumdur.

Maria Kılıçlıoğlu Baraz
Heykel Sergisi
5 Ağustos 2022 - 31 Ekim 2022
Mevlüt Akyıldız
“40 AMBAR” Resim ve Heykel Sergisi
11 Mayıs - 01 Ağustos 2022
Teoman Südor
"EGE'NİN DÜŞLERİ" Resim Sergisi
4 Şubat - 30 Nisan 2022

SOSYAL SORUMLULUK VE TANITIM ÇALIŞMALARI

Ziraat Bankası, toplumsal paylaşım ruhunun temelini oluşturduğu sosyal sorumluluk çalışmalarını kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında yoğunlaştırmıştır. Bu alanlarda bireyi ve toplumu geliştirmek ve toplumsal fayda yaratmak hedefiyle birçok uzun soluklu projeyi hayata geçiren Banka, sosyal sorumluluk açısından üstlendiği misyonu her yıl bir adım daha ileriye taşımaktadır.

Ziraat Bankası, özellikle toplumun kültürel birikimine katkıda bulunan çalışmalarıyla milli değerlerimizin gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılmasına önayak olmaktadır.

Kültür-Sanat Faaliyetleri
Kuruluşundan bu yana sanata ve sanatçıya verdiği önemi “Sanat İçin Sanatın İçinde” sloganıyla bütünleştiren Ziraat Bankası, kendi bünyesinde barındırdığı müze, sinema ve sanat galerilerinin yanında, desteklediği projelerle de topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Banka’nın Ankara Kuğulu ve Çukurambar Sanat Galerileri ile İstanbul Tünel Sanat Galerisi, uzun yıllardır sanatseverlere hizmet sunmaktadır.

Ankara Kuğulu Sanat Galerisi, 10 Ekim 2022 tarihinde yeni sezona başlamış ve 2022 yılı içerisinde 3 adet sergiye ev sahipliği yapmıştır. Ankara Çukurambar Sanat Galerisi’nde ise 2022 yılında açılan 4 sergi, sayıları 4 bini aşan sanatsever tarafından ziyaret edilmiştir.

Halen tadilat çalışmaları devam eden İstanbul Tünel Sanat Galerisi’nin, 2023 sezonunda yeni yüzüyle ziyaretçilerle buluşması planlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Devlet Tiyatroları Ziraat Sahnesi, 2022 yılında da tiyatro severlere hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Ankara’nın Ulus semtinde konumlanan Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası, İtalyan Mimar Giulio Mongeri’nin tasarımıyla 1929 yılında inşa edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapıları arasında yer alan binanın zemin kat Şeref Salonu’nda Ziraat Bankası Müzesi bulunmaktadır. Müze, Ziraat Bankası’nın uzun yıllara dayanan birikimini ve deneyimini geleceğe aktarmak amacıyla 1981 yılında açılmıştır.

Türkiye bankacılık sisteminin; geçmişten bugüne ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve gelişim evrelerini gösterme özelliğine sahip olan Ziraat Bankası Müzesi, bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi bir atmosfer içinde sergilemektedir.

Ziraat Bankası Müzesi, 18 Mayıs 2022 tarihinde tekrar kapılarını açmış, yıl sonu itibarıyla 7.500 ziyaretçiyi ağırlamıştır. Müze, bilgisayar ve cep telefonu aracılığıyla da adım adım gezilebilecek ve deneyimlenebilecektir.

Ziraat Bankası Müzesi, 2017 yılında tarihi binada başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında, zemin kata bodrum katın da dâhil edilmesiyle genişletilmiştir. 2020 Mart ayında pandemi nedeniyle ziyaretçi girişine geçici olarak kapatılan Müze, 18 Mayıs 2022 tarihinde tekrar kapılarını açmış, yıl sonu itibarıyla 7.500 ziyaretçiyi ağırlamıştır.

Ziraat Bankası Müzesi, fiziki ziyaretlerin yanı sıra üç boyutlu görüntüleme teknolojisiyle tüm bölümleri ve detayları dijital ortama aktarılarak hazırlanan ve Banka’nın internet sitesi üzerinden erişilen Sanal Tur imkânı da sunmaktadır. Müze, bilgisayar ve cep telefonu aracılığıyla da adım adım gezilebilecek ve deneyimlenebilecektir.

Sanal turda, Müze’de sergilenen obje ve efemeralar (tarihi belge/evrak) hakkında bilgi ve görsellere yer verilmektedir. Ayrıca, özel teknikler kullanılarak hazırlanan uygulama sayesinde, Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu’na ait eserler de ultra yüksek çözünürlükte, en ince ayrıntısına kadar yakınlaştırılarak sanal turda incelenebilmektedir.

Ziraat Bankası, 2.500’ü aşan eser sayısı ile Türkiye’nin içeriği en zengin heykel ve tablo koleksiyonlarından birine sahiptir. Banka, hazırladığı koleksiyon kitabı ve düzenlediği kapsamlı sergiler aracılığıyla koleksiyonunda bulunan eserleri toplumla paylaşmaktadır.

Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu, Ziraat Bankası galerilerinde eserleri sergilenen sanatçılardan sağlanan yapıtlarla genişlemeyi sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, sanata ve sanatçıya verdiği desteği İzmir Alsancak’ta bulunan tarihi binasında açacağı “Ziraat Bankası Resim Heykel Müzesi” ile daha da artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Banka, Tarihi İzmir Şube binasını müzeye dönüştürmek üzere 2018 yılında detaylı restorasyon ve restitüsyon çalışmalarına başlamıştır. Resim Heykel Müzesi’nin 2023 Nisan ayında sanatseverlerin ziyaretine açılması planlanmaktadır.

Ziraat Bankası, sosyal sorumluluk anlayışının gerekleri doğrultusunda sağlık, eğitim, hizmet ve spor faaliyetlerine 2022 yılında da katkıda bulunmuştur.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
159 yıldır kültürel ve sanatsal alanlara aralıksız destek sunan Ziraat Bankası, sosyal sorumluluk anlayışının gerekleri doğrultusunda sağlık, eğitim, hizmet ve spor faaliyetlerine 2022 yılında da katkıda bulunmuştur.

Ziraat Bankası desteğiyle tamamlanan, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’nin açılışı; 12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

“Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 2022 yılında da devam etmiştir. Valilikler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, başta Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerindeki okulların araç-gereç, eğitim seti, derslik, okul yenileme (mantolama, çatı bakım-tamiratı, boya, badana vb.) ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ziraat Bankası tarafından “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” projesi yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından gençlere kariyer fırsatları sunmak hedefiyle kurum ve kuruluşlar buluşturularak farkındalığı artırmak üzere TalentforBIZ etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası, söz konusu etkinlikler kapsamında 2022 yılı içerisinde Londra’da, Köln’de ve 17 Eylül 2022 tarihinde Taşkent’te düzenlenen etkinliklere katılım sağlamıştır.

Ayrıca Banka; Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Ankara illerinde 2022 yılında gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliklerine destek olmuştur.

Ziraat Bankası tarafından 2022 yılı içerisinde reklam ve İletişim çalışmalarına devam etmiştir.

Reklam ve İletişim Faaliyetleri
Ziraat Bankası tarafından 2022 yılı içerisinde yürütülen başlıca reklam ve İletişim çalışmaları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Çalışmalar

Sponsorluklar

Ayrıca Ziraat Bankası 2022 yılı içerisinde;

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Çukurova Üniversitesi koordinasyonunda, birçok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile 6-11 Kasım 2022 tarihleri arasında Mersin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne,
 • Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği öncülüğünde düzenlenen Kuraklık ve Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı Sempozyumu’na,
 • Tarım alanında daha fazla üretmenin yollarını aramak amacıyla sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği Ülken İçin Üret Paneli’ne
 • Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen Geleceğimiz Tohum Çalıştayı’na,

katılım sağlamıştır.

ZİRAAT BANKASI’NIN ÜYESİ OLDUĞU VEYA DESTEKLEDİĞİ BAZI İNİSİYATİFLER

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB)
www.tbb.org.tr

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)
www.deik.org.tr

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ (ICC)
www.icc.tobb.org.tr

KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB)
www.kkb.com.tr

TBB RİSK MERKEZİ
www.riskmerkezl.org

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI
www.iav.org.tr

BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM)
www.bkm.com.tr

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ
www.ytm.gov.tr/

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
www.tspb.org.tr

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ
www.cagrimerkezleridernegi.org

BORSA İSTANBUL
www.borsaistanbul.com.tr

 

up
down