2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanmaktadır. Kurul, 2022 yılında 35 toplantı yaparak 586 karar almıştır.

Denetim Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla ayda en az bir defa toplanmaktadır. Komite 2022 yılında 25 toplantı yaparak 65 karar almıştır.

up
down