2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Türkiye’de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli bankacılık ürün ve hizmetleri sunan Ziraat Bankası, stratejik yol haritasında belirlediği kurumsal hedeflerine doğru yolculuğunu kesintisiz bir biçimde sürdürerek ülke ekonomisine ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Ziraat Finans Grubu çatısı altında faaliyetlerini yürüten Banka, Türkiye’de bankacılık, sermaye piyasası aracılık işlemleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve finansal teknolojiler alanlarında hizmet sunan geniş bir iştirak portföyüne sahiptir. 17 farklı ülkede hizmet veren iştirak bankaları ve yurtdışı şubelerinin yanı sıra, yaklaşık 1.800 muhabir banka ile uluslararası alanda da geniş bir hizmet ağına sahiptir. Bu güçlü grup yapısı, Ziraat Bankası’nın entegre finansal hizmet sunma yetkinliğini artıran en önemli destekçisidir.

Ziraat Bankası, 2022 yılında da başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar kaydetmiş, yüksek verimliliğe odaklı iş modeli ile ülkemizin her yerinde müşterilerinin bankacılık hizmet ve ürün ihtiyaçlarını doğru hizmet noktalarından, zamanında ve uygun koşullarla karşılamaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası’nın 2022 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %68,6 artışla 2.312 milyar TL, öz kaynakları ise %108,5 artışla 202,5 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Sürdürülebilir kârlılığı önceliklendiren Banka’nın 2022 yılı öz kaynak kârlılığı %26,4, aktif kârlılığı ise %2,3 olmuştur.

Etkin kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif bir biçimde yönetmekte olan Ziraat Bankası, 2022 yılında da sağladığı finansman olanaklarıyla tarım, imalat, ihracat, enerji ve teknoloji yatırımlarını desteklemiştir. Bankanın nakdi kredileri 2022 yılında %62,7 oranında artışla 1,3 milyar TL’ye yükselmiş olup, nakdi kredilerin Banka bilançosundaki payı %55 olarak gerçekleşmiştir.

Bilançosuna giderek daha müşteri odaklı bir nitelik kazandıran Banka’nın toplam mevduatı 2022 yılında %83,3 oranında artarak 1,7 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Banka, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da toplam mevduattaki sektör liderliğini sürdürmüştür.

Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri en doğru ve en kısa zamanda sunmak amacıyla tüm ekosistem ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Banka, KGF ile devam eden anlaşması kapsamında “Yatırım Destek”, “İhracat Destek” ve “İşletme Harcamaları Destek” kredi paketleri kullandırımlarına 2022 yılında devam etmiştir. Yıl sonu itibarıyla Yatırım Destek Paketinden 3,5 milyar TL, İhracat Destek Paketinden 4,2 milyar TL, İşletme Harcamaları Destek Paketinden ise 5 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası ile KGF arasında yapılan protokolle birlikte KOBİ ve KOBİ Dışı inşaat firmalarının devam eden konut projelerinin tamamlanmasına yönelik harcamalarının karşılanması amacıyla “İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi” devreye alınmış, 1 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır.

Ziraat Bankası’nın daha önce oluşturduğu sürdürülebilirlik kapsamındaki çevresel kredi ürünlerine “GES/Çatı, GES/Lisanslı, GES Yatırım ve İşletme Kredileri” eklenmiş, söz konusu kredilerden kullandırılan tutar yıl sonunda 8,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” stratejisi kapsamında tarım sektöründe faaliyet gösteren 770 bin müşterisine 205,3 milyar TL kredi kullandırmış, portföye kazandırılan yeni müşteri sayısı 208 bin olmuştur.
Ziraat Bankası, 2020 yılının son çeyreğinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini, 2022 yılında Büyükbaş Hayvancılık Projesi’ni devreye alarak genişletmiştir.

Ziraat Bankası; öğrenciler, emekliler, tüccarlar, girişimciler, ev hanımları ve çiftçilerden oluşan geniş bir müşteri kitlesine, şubeleri ve elektronik hizmet kanalları üzerinden bireysel bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

Banka, 2022 yılında 47 milyar TL konut kredisi kullandırmış, toplam konut kredisi portföyünü 112 milyar TL seviyesine ulaştırmıştır.

2022 yılında Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredileri 43 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 56 milyar TL’ye ulaşırken, taşıt kredilerinin yıl sonu bakiyesi 7,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası, 2022 yılında ilk sürdürülebilir temalı sendikasyon kredisini gerçekleştirmiştir. 1,24 milyar ABD doları büyüklüğünde ve 367 gün vadeli kredi, Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile sağladığı 10. borçlanma işlemidir.

Ziraat Bankası, fon kaynaklarını çeşitlendirme hedefi doğrultusunda 2022 yılında sendikasyon kredisinin yanı sıra; Uluslararası Finansal Kuruluşlardan alınan krediler, ikili kredi anlaşmaları, post finansman işlemleri, YP repo ve Eurobond ihraçları ile alternatif kaynaklar kullanmaya devam etmiştir. Banka’nın bu kaynaklar yoluyla sağladığı toplam fon büyüklüğü 2022 yıl sonu itibarıyla 8,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, sorumlu bankacılık yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre etme faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Banka, 2022 yılı elektrik enerjisi tüketiminin 50.000 MWh’lik kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek uluslararası I-REC sertifikası almıştır.

Ziraat Bankası, gelecek dönemlerde de ülke ekonomisine katkıda bulunan, dışa bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek, toplumsal refahın gelişmesine odaklı ürün, hizmet ve projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir.

up
down