2016 Faaliyet Raporu
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2016 YILI

Ziraat Bankası’nın temel hedefi, iştiraklerinin Ziraat Finans Grubu içerisindeki toplam aktif ve kâr paylarını orta vadede artırmak ve hizmetlerini Ziraat Finans Grubu çatısı altında sunmaktır.


ZİRAAT FİNANS GRUBU’NUN YENİ ÜYESİ ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI, 2016 YILINDA FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR.

Sürdürülebilir kârlılık ve büyümeye odaklı bir strateji

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi, Ziraat Finans Grubu çatısı altında sürdürülebilir kârlılık ve büyümeyi sağlamaktır. Bu kapsamda;

  • farklı sektörlerde faaliyet gösteren yurt içi iştirakler ile geniş bir coğrafyaya yayılmış yurt dışı iştirakler arasındaki sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmak,
  • her bir iştiraki müşterileri tarafından en çok tercih edilen ve sektörün en kârlı kuruluşu konumuna getirmek,

Banka’nın temel stratejisidir.

Banka’nın temel hedefi, iştiraklerinin Ziraat Finans Grubu içerisindeki toplam aktif ve kâr paylarını orta vadede artırmak ve hizmetlerini Ziraat Finans Grubu çatısı altında sunmaktır.

Ziraat Bankası, söz konusu strateji ve hedefleri doğrultusunda, kârlılığı ve verimliliği esas alarak potansiyel gördüğü tüm ülke ve sektörlerde organik ve inorganik büyüme alternatiflerini düzenli olarak değerlendirmektedir.

Bu kapsamda 1 Kasım 2016 tarihinde 1.300 milyon TL sermayeli, sermayesinin tamamı Ziraat Bankası’na ait Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurulmuştur.

2016 yılında ayrıca;

  • Bosna Hersek’te faaliyet gösteren ZiraatBank BH d.d.’nin ödenmiş sermayesi nakden 40 milyon KM tutarında artırılarak 140 milyon KM’ye yükseltilmiştir.
  • Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 12,5 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştirak bankaları Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da faaliyet göstermektedir.

Yurt Dışı İştirakler

Ziraat Bank International AG
Ziraat Bank International AG; 52 yıldır Almanya’da şubeleri ve 2014 yılı Nisan ayı içerisinde faaliyete geçen İstanbul Temsilciliği ile kurumsal ve bireysel segment müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Ziraat Bank International AG’nin 2016 yılsonu itibarıyla ödenmiş sermayesi 130 milyon Avro, özkaynakları 199,7 milyon Avro, aktif toplamı 1.676 milyon Avro, kredileri 1.570 milyon Avro, mevduat toplamı 1.451 milyon Avro’dur. 2016 yılında bir önceki yıla göre kredilerde %23,4 büyüme kaydeden Banka’nın net kârı da %10,8 oranında artarak 15,1 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.

ZiraatBank BH d.d.
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Ülke genelinde 31 hizmet birimi ve 53 ATM ile hizmet sunan ZiraatBank BH d.d.’nin 2016 yılsonu itibarıyla toplam aktifleri 462 milyon ABD dolarına, kredileri 342 milyon ABD dolarına, mevduatı 273 milyon ABD dolarına, özkaynakları 84 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Yılsonu kârı 106 bin ABD doları olarak gerçekleşen Banka, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek amacıyla Şubat 2016 tarihinde yeni hizmet binasına taşınmış, bankacılık sistemini yenilemiş ve ödenmiş sermayesi nakden 40 milyon KM tutarında artırılarak 140 milyon KM’ye çıkarılmıştır.

Ziraat Bank Montenegro AD
Karadağ resmi makamlarından Nisan 2015’te bankacılık faaliyet iznini alan Ziraat Bank Montenegro AD, Temmuz 2015’te hizmet vermeye başlamıştır.

Banka, Başkent Podgoritsa’daki Genel Müdürlük Ofisi ve Podgoritsa Şubesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. 10 milyon Avro sermayeye sahip olan Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir. Banka’nın 2016 yılsonu itibarıyla toplam aktifleri 42,4 milyon ABD doları, kredileri 34,2 milyon ABD doları, mevduatı 11,2 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Bank Azerbaycan ASC
Bankacılık lisansı 30 Aralık 2014 itibarıyla alınan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Temmuz 2015’te faaliyetlerine başlamıştır.

Ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Bakü’deki Genel Müdürlük Ofisi ve İçerişehir Şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 28,2 milyon ABD doları (50 milyon AZN) sermayeye sahip olan Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Finans Grubuna (%99,98’i Ziraat Bankası, %0,01’i Ziraat Sigorta A.Ş., %0,01 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) aittir. Banka’nın 2016 yılsonu itibarıyla toplam aktifleri 74,2 milyon ABD doları, kredileri 30,5 milyon ABD doları, mevduatı 29,9 milyon ABD doları, kârı ise 3,4 milyon ABD doları olmuştur.

Ziraat Bank (Moscow) JSC
Ziraat Bank (Moscow) JSC, 1993 yılında Moskova’da faaliyete geçmiştir.

Kurumsal bankacılık ağırlıklı faaliyet gösteren Banka, 2016 yılında kayda değer bir büyüme sergilemiş, bir önceki yıla göre yerel para cinsinden toplam aktifleri %60, mevduatı %204, kredileri %13, dönem kârı %114 artış göstermiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla aktifleri 90,7 milyon ABD doları, kredileri 29,8 milyon ABD doları, kârı 2,4 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank)
Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak 1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Banka; Almatı, Astana, Çimkent ve Aktau şehirlerindeki şubeleriyle müşterilerine kurumsal ve bireysel bankacılık alanında hizmet sunmaktadır.

2016 yılsonu itibarıyla Banka’nın aktif büyüklüğü 172,7 milyon ABD doları, özkaynak büyüklüğü 70 milyon ABD doları, net kârı ise 7,1 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı içinde kredi portföyü 93,2 milyon ABD dolarına ulaşan Banka’nın müşteri mevduat büyüklüğü ise 101 milyon ABD doları olmuştur.

Turkmen Turkish JSC Bank
Türkmenistan’ın yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkmen Turkish JSC Bank, Ziraat Bankası ve Dayhan Bank’ın eşit paylarla katılımı ile 1993 yılında kurulmuştur.

268 personeli ile Türkmenistan’ın belli başlı şehirlerinde faaliyet gösteren Banka, 2016 yılında 279,6 milyon ABD dolarlık aktif büyüklüğüne ulaşmış ve 3,9 milyon ABD doları net kâr elde etmiştir. Banka, kurumsal, girişimci ve bireysel segment müşterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmaktadır.

UTBANK JSC
Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te, 1 no’lu bankacılık lisansı ile kurulmuştur.

Banka, kurumsal ve perakende bankacılık alanlarında tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarında müşterilerine sunmakta olup, Banka faaliyetinin kalitesi 2016 yılı içerisinde ISO 9001:2008 belgesi ile tescillenmiştir. 2016 yılında Banka’nın kredi büyüklüğü 36,3 milyon ABD doları, toplam aktifleri 74,3 milyon ABD doları, mevduatı 35,9 milyon ABD doları, net kârı ise 3,1 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Halen Taşkent’te bulunan Merkez Şube ve Yunusabad Şubesi ile faaliyetini sürdürmekte olan Banka, büyüme vizyonu doğrultusunda 2017 yılında Semerkant ve Fergana illerinde açılışını yapacağı şubeler ve bölgelerde açacağı bürolarla birlikte, faaliyet noktasını yediye çıkaracaktır.

Ziraat Bankası’nın yurt içi iştirakleri sigortacılık, bireysel emeklilik, finansal kiralama, yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, bilişim teknolojisi, katılım bankacılığı ve GYO sektörlerinde hizmet sunmaktadır.

Yurt İçi İştirakler

Ziraat Sigorta A.Ş.
Ziraat Sigorta, 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 2010 yılında sigortacılık faaliyetlerine başlayan Şirket, banka sigortacılığı prim üretimindeki sektör liderliği çerçevesinde sürdürülebilir büyüme ve kârlılığını devam ettirerek sektörün dikkat çeken ve örnek alınan kurumlarından biri olmayı başarmıştır.

Faaliyetinin yedinci yılını tamamlayan Ziraat Sigorta, 2016 yılında da istikrarlı gelişimini sürdürmüş ve bir önceki yıla göre yaklaşık %43 oranında üretim artışı sağlayarak yaklaşık 1.338 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Bu sonuçlar ile prim üretiminde sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketler içinde 8. sırada yer almaktadır. 

Şirket, 2016 Aralık sonu itibarıyla 838 milyon TL aktif ve 265 milyon TL özkaynak büyüklüğüne sahiptir. Şirket’in net kârı ise önceki yıla göre %48 oranında artarak 129 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
2009 yılında kuruluş iznini alan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2010 yılının başında hayat ve ferdi kaza sigorta branşlarında, Temmuz 2011’de ise Bireysel Emeklilik branşında ürün sunumuna başlamıştır. Kuruluşundan bu yana hayat sigortaları prim üretiminde sektör liderliğini sürdüren Şirket, 2016 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.084 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiş ve %21 oranında pazar payı elde etmiştir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, bir önceki yıla göre fon büyüklüğü %63 oranında artarak 2.375 milyon TL’ye, katılımcı sayısı ise %32 oranında artış göstererek 513 bin kişiye ulaşmıştır. Şirket’in, 2016 Aralık sonu itibarıyla aktif toplamı 3.792 milyon TL, özkaynak büyüklüğü 394,1 milyon TL, net dönem kârı ise 231,6 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş, 2016 yılında yaklaşık 2,4 milyar TL’lik aktif büyüklüğü, 2,2  milyar TL’lik net kira alacakları ve yaklaşık 30 milyon TL’ye ulaşan net kârı ile sektörün önde gelen şirketlerinden birisi olmuştur.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1997 yılında kurulan Ziraat Yatırım, 1 merkez şube ve 6 irtibat bürosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, 2016 yılında Borsa İstanbul Pay Senetleri Piyasası’nda 29,6 milyar TL, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 10,2 milyar TL, Repo-Ters Repo ve Tahvil-Bono Piyasaları’nda 78,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirmiştir.

Ziraat Yatırım, kurumsal finansman hizmeti kapsamında ise 2016 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 7,9 milyar TL değerinde özel sektör tahvil ve bono ihracına aracılık ederek etkin konumunu sürdürmüştür. Yılsonu itibarıyla Şirket’in özkaynak büyüklüğü 99,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasası araçlarından oluşan yatırım portföylerine vekil sıfatıyla yönetim hizmeti sunan Şirket’in sermayesi 12,5 milyon TL’dir. 2015 yılında fon kurucusu olma yetkisini alan Ziraat Portföy Yönetimi, faiz içermeyen fonlarla beraber, 21 adet yatırım fonunun kurucusu ve 13 adet emeklilik yatırım fonunun yöneticisidir.

Şirket’in 2016 yılında yönetimi altındaki varlıkların büyüklüğü bir önceki yıla göre %32,63 oranında artarak 7,5 milyar TL’den 9,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Şirket, Özel Portföy Yönetimi’ndeki büyüklüğünü (Bireysel&Tüzel), 2,8 milyar TL’den, 3,4 milyar TL’ye çıkartarak %20,83 büyüme sağlamış ve sektör lideri konumunu sürdürmüştür.

Yatırım fonları ile emeklilik fonları da dahil edildiğinde tüm yönetilen portföylerde %7,64’ten %8,16’ya çıkan pazar payı ile Şirket, 2016 yılını büyüklük olarak 5. sırada tamamlamıştır.

Ziraat Teknoloji A.Ş.
Ziraat Teknoloji, kurulduğu 2001 yılından bu yana, Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına, uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında bilişim teknolojileri hizmetleri sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdüren Ziraat Teknoloji; ISO 9001, 22301 ve 27001 şartları doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde teknoloji alanındaki yetkinliği sayesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Şirket bu yıl Ziraat Finans Grubu’nun Veri Merkezini tamamlamış olup, ayrıca tüm finans grubu için yeni bankacılık yazılımı geliştirme projesine başlamıştır.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası 29 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir.

Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda müşterilerini her koşulda dinleyen ve onlara özgü çözümler sunmayı kendisine temel felsefe edinen Ziraat Katılım Bankası; yalnızca müşterileri ve hissedarları için değil, topluma ve tüm paydaşlarına değer katacak çalışmalarda bulunmak için de faaliyet göstermektedir. 764 milyon TL özkaynak büyüklüğüne sahip Banka’nın hisselerinin %99,99’u Ziraat Bankası’na aittir. Banka’nın 2016 yılsonu itibarıyla toplam aktifleri 8 milyar TL, kredileri 6 milyar TL, kârı ise 31 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. 1.300 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olan Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir. Şirket’in varlık yapısı içinde, başta Ziraat Finans Grubu projeleri olmak üzere önemli gayrimenkul projeleri bulunmaktadır. İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olabilmesi yolunda başlatılan İstanbul Finans Merkezi projesinde 27.195,50 m2 alanlı arsa üzerinde yükselecek 40 ve 46 katlı 2 kuleden oluşan toplam inşaat alanı 426.000 m2’dir.