2016 Faaliyet Raporu
2016 YILINDA ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ziraat Bankası’nın 30 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara istinaden, Banka’nın ödenmiş sermayesi 72.000.000.- TL’si nakden, 28.000.000.- TL’si içsel kaynaklardan olmak üzere toplam 100.000.000.- TL artırılarak 5.100.000.000.- TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu sermaye artışı 5 Mayıs 2016 tarihinde tescil edilerek 9 Mayıs 2016 tarih ve 9071 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Bu çerçevede, Esas Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

 

6.Maddenin Eski Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 5.000.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine’ye aittir. 2.500.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 2.500.000.000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermayenin 543.482.000.- Türk Lirası ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından, 90.120.700 Türk Lirası 2003 yılı dönem kârı enflasyon düzeltme farkından ve 1.191.397.300.- Türk Lirası geçmiş yıllar kârından karşılanmıştır. 675.000.000.- Türk Lirası ise nakit ve muvazaadan ari olarak Hazine tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

 

6. Maddenin Yeni Hali:

Sermaye:
Madde 6- Banka’nın sermayesi 5.100.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine’ye aittir. 5.000.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 100.000.000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermayenin 28.000.000.- Türk Lirası geçmiş yıllar kârından karşılanmış, 72.000.000.- Türk Lirası ise nakit ve muvazaadan ari olarak Hazine tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.