2016 Faaliyet Raporu
BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca; Ziraat Bankası, sermayesinin tamamı Hazineye ait bir banka olması sebebiyle, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklar ile birlikte bir risk grubunu oluşturmaktadır.

Banka’nın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla olan ilişkileri, Bankacılık Kanununa uygun olarak, normal banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dahilinde her türlü bankacılık işlemlerini kapsamakta olup, yapılan işlemler ağırlıklı olarak kredi ve mevduat işlemlerinden oluşmaktadır.

Ziraat Bankası’nın, 2016 yılı içinde; dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlerin tutarlarına ve bu konudaki açıklamalara, faaliyet raporu içerisinde yer alan yılsonu finansal raporunun beşinci bölümünün VII numaralı dipnotunda yer verilmiştir.