2016 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanmaktadır. Kurul, 2016 yılında 40 toplantı yaparak 780 adet karar almıştır.

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla ayda en az bir defa toplanmaktadır. Komite, 2016 yılında 19 toplantı yaparak 40 adet karar almıştır.