2016 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU ÖZET RAPORU

2016 yılı, dünya ekonomik ve ticari verilerinin de işaret ettiği üzere, düşük büyümenin ortaya çıktığı bir yıl olmuştur. Avrupa Merkez Bankası, parasal genişleme politikasıyla talebi artırmaya çalışmış, OPEC ülkeleri de düşen petrol fiyatları sebebi ile bozulan makroekonomik göstergelerini üretimi kısarak dengelemeye çalışmışlardır. ABD’de başkanlık seçimleri, Suriye’de savaş halinin devamı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) gibi gelişmeler, ekonomik veriler üzerinde siyasi gelişmelerin baskı oluşturduğu bir süreci ortaya çıkarmıştır.

Bu süreçte, Ziraat Bankası ekonominin tüm kesimlerine desteğini sürdürmeye devam etmiştir. 2016 yılı içerisinde Ziraat Bankası’nın finansmanında yer aldığı büyük projeler birer birer hayata geçmiştir. Desteklenen proje sayısı 2016 yılsonu itibarıyla 39’a, proje finansman büyüklüğü ise 12,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ziraat Bankası, büyük projelerin finansmanının yanı sıra, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin finansman ihtiyaçlarına; tarım sektörünü ilk sıraya alarak, çeşitlendirilmiş ürünlerle desteğini artırarak sürdürmektedir. Tarım sektörünün finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya devam edilmektedir. KOBİ bankacılığında; Banka ürünlerine ilave olarak KGF ve KOSGEB desteğiyle oluşturulan yeni kredilerle de bu işletmelerin finansmanına destek sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası oluşturduğu temel stratejik hedefler doğrultusunda tüm müşterilerine rakipsiz bankacılık hizmeti sunmaktadır. 2016 yılında da 400’e yakın noktada tek başına bir bankadan daha fazlası olarak reel kesimin ve toplumun her kesiminin yanında olmaya devam etmiştir. 2016 yılında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Finans Grubu ailesine katılarak faaliyetlerine başlamıştır.

Ziraat Bankası müşterilerine uygun maliyetli ve çözüm odaklı kredi ürünleri sunmaya devam etmiştir. Sanayinin ve üretimin her alanında büyüme, 2016 yılında Ziraat Bankası kredileri ile desteklenmiştir. Sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eden Banka, nakdi krediler bakiyesini %25 artırarak 233 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamı 312 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri %18 artarak 358 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam aktifler içerisinde krediler, %65 ile en yüksek paya sahiptir.

Banka bilanço büyüklüğünü hem farklılaşan finansman taleplerine uygun çözümler sunarak hem de kredi kalitesini koruyarak yönetmiştir. Finansal büyüklükler ve rasyolar konusunda sektörün lider bankası olmakla birlikte Banka’nın esas hedefi verimlilik olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede hem şubelerin ve çalışanların niteliklerini, hem de şube ve çalışan başına temel bilanço büyüklüklerini yükseltmeye devam etmektedir.

Ülkemizin tasarruf oranının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ziraat Bankası, sunduğu çeşitli tasarruf ve mevduat ürünleriyle yeni yatırımlara kaynak aktarmayı sürdürmektedir. Tabana yaygın mevduat stratejisi çerçevesinde toplam mevduat 223 milyar TL’ye ulaşmış; Banka mevduat büyüklüğünü artırmaya devam etmiştir.

2016 yılsonunda Banka’nın özkaynakları bilanço içinde %11 pay ile 38 milyar TL’ye yükselmiştir. Ziraat Bankası, güçlü finansal yapıya sahip bir banka olarak istikrarlı büyümesini sürdürmek için iş modelini geliştirmeye devam etmiştir.

Banka, finansal istikrarı bozmayacak şekilde geleceğin belirsizliklerinin giderilmesini, yatırım ve harcama iştahının artmasını teminen, düşük faiz ortamı için çalışmalarını sürdürmektedir. Ziraat Bankası konut kredilerinde faiz indirimine öncü olarak sektöre yön göstermiş ve gayrimenkul sektörüne kaynak yaratmıştır.

2016 yılında tüketicinin en sevdiği markaları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları 2016” araştırması sonucuna göre Ziraat Bankası, bankacılık kategorisinde birinci seçilerek Türkiye’nin en sevilen banka markası olmuştur.

Ziraat Bankası, 13. kez düzenlenen, 60 farklı ülkeden ve her sektörden 3.800’ü aşkın adayın katıldığı, dünya çapında en kapsamlı ve saygın ödül platformlarından 2016 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “People’s Choice” oylamasında Bankacılık kategorisinde en çok oyu alarak “En Beğenilen ve Tercih Edilen” banka seçilmiştir. Ayrıca markaların sosyal medya hesaplarının performanslarının incelendiği Social Brands Turkey adlı sosyal medya performans araştırmasında Bankacılık liginde birinci sırada yer almıştır.

Ziraat Bankası, insanların hayatlarının içinde olan ve erişilebilirliği en yüksek bankadır. Ziraat Bankası büyük ölçekli kurumsal şirketlerin yanı sıra küçük işletmelerin ve bireysel müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanması ve tasarrufların değerlendirilmesi yoluyla herkesin ve her kesimin bankası olma çalışmalarına ülkemizin moral bankası olarak devam etmektedir.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu