2016 Faaliyet Raporu
BİR BANKADAN DAHA FAZLASINI SUNMAK İÇİN HEP BİRLİKTE TUTKUYLA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Ziraat Bankası’nın 2016 yılı yol haritası 7 temel stratejik hedef doğrultusunda, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ile şekillenmiş, tutkuyla çalışan bütün çalışanları tarafından hayata geçirilmiştir.

Stevie Awards ZİRAAT BANKASI, STEVİE ULUSLARARASI İŞ ÖDÜLLERİ’NDE, YILIN ŞİRKETİ KATEGORİSİNDE, BANKACILIK ALANINDA GÜMÜŞ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR. AYNI KATEGORİ KAPSAMINDA YAPILAN HALK OYLAMASINDA İSE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALMIŞTIR.

Ziraat Bankası 2012 yılında başlattığı dönüşüm süreci ile birlikte, verimli ve kaliteli hizmet sunma prensibiyle iş modelini sürekli yenilemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede, birçok altyapısal ve kültürel dönüşüm projeleri uygulamaya alınmıştır. Yaygın hizmet ağı ve yurt içi/yurt dışı ortaklıkları ile birlikte, Ziraat Müşterisi İş Modeli kapsamında müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılayan Banka, katma değeri yüksek hizmet anlayışını genişleyen bir coğrafyada yaymaya devam etmektedir.

Değişimi bitmeyen bir yolculuk olarak gören Ziraat Bankası, bu yolculuğu kendine has bir biçimde tasarladığı metodolojisi ile sürdürmektedir. Banka, dönüşüm sürecine yönelik geliştirdiği metodoloji ile dünya çapında 60 farklı ülkeden ve her sektörden 3.800’ü aşkın adayın katıldığı ödül platformu Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, Yılın Şirketi kategorisinde, bankacılık alanında gümüş ödüle layık görülmüştür. Aynı kategori kapsamında yapılan halk oylamasında ise birincilik ödülü almıştır.

Sürekli gelişim prensibi ile yeteneklerini sürekli geliştiren, yeni yetenekler edinmeye devam eden Ziraat Bankası, bu gelişimi iştirak şirketlerine de yayarak ortak bir iş modeli oluşturmaya, Ziraat yaklaşımını bulunduğu her coğrafyaya entegre etmeye odaklanmıştır.

Ziraat Bankası’nın 2016 yılı yol haritası 7 temel stratejik hedef doğrultusunda, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ile şekillenmiş, tutkuyla çalışan bütün çalışanları tarafından hayata geçirilmiştir.

1. Sürdürülebilir Müşteri İlişkileri Yönetimi: Ziraat Bankası bütün müşterileri ile değer yaratan, sürdürülebilir ilişkiler tesis etmeye odaklıdır.

Ziraat Bankası 2016 yılında da müşterileri ile sürdürülebilir ilişki tesisini sağlamak üzere, her bir müşteri için değer oluşturmaya odaklanarak, özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaya, geliştirmeye, hizmet kanallarını müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye devam etmiştir. Her segmentten müşterilerin gereksinimlerini maksimum katma değer ile karşılamak üzere 2016 yılında yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirilmiştir.

Kurumsal segment müşterilerine yönelik olarak nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi projeleri 2016 yılında da devam etmiş, Doğrudan Borçlandırma Sistemi türev ürünü olan İskontolu DBS’ye ilişkin çalışmalar tamamlanarak müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

Ziraat Bankası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında, KOBİ ölçekli işletmelere uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı ve kefalet desteği sağlanmasına yönelik olarak imzalanan anlaşma ile “Nefes Kredisi” ürünü hayata geçirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Programı’ndan hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin daha kârlı, verimli ve sürdürülebilir işletmeler kurabilmeleri amacıyla Genç Çiftçi Kredisi tarımsal faaliyetle uğraşan müşterilerin hizmetine sunulmuştur. İşletmelerin yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanmasına yönelik olarak KOSGEB ile Banka arasında “Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü” imzalanmış, bu protokol ile müşterilere uygun faiz oranları ile kredi kullanma olanağı verilmiştir.

Reel sektöre yönelik geliştirilen ürünlerin yanı sıra, bireysel segment müşterilerin birikimlerine ve tasarrufların artırılmasına destek olmak amacıyla, Devlet Katkılı Çeyiz ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünleri müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

Ziraat Bankası’nda ve diğer bankalarda ödeme problemi olmayan ve iletişim izni bulunan maaş müşterilerine yönelik olarak, merkezden toplu değerlendirme yapılmak suretiyle “Ön Onaylı Tüketici Kredisi“ ürünü uygulamaya alınmıştır.

DijitalZİRAAT BANKASI, MÜŞTERİLERİN DİJİTAL KANALLARDAN İŞLEMLERİNİ KOLAY VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPMALARINA KATKI SAĞLAYACAK TEKNOLOJİK YATIRIMLARINA DEVAM ETMEKTEDİR.

Dijital kanallardan sunulan hizmet çeşitliliğini artırmak ve müşterilere tüm kanallarda aynı kullanıcı deneyimini yaşatmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, ATM’den bireysel ve TOKİ kredilerine ait taksit ödemelerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan sistemsel geliştirmeler hayata geçirilmiştir.

Müşterilerin dijital kanallardan işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına katkı sağlamak üzere şube dışı kanallarda gerçekleştirilen teknolojik yatırımları devam etmektedir. Bu kapsamdaki önemli yatırımlardan biri olan ATM yazılımının ve donanımlarının yenilenmesine yönelik projenin fizibilite çalışmaları tamamlanmış, projenin 2017 ilk çeyreğinde başlatılması planlanmıştır.

Müşterilere bütün şube dışı kanallarda ortak bir deneyim sunmak üzere kanal önyüzlerinin yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Kurumsal müşterilere yönelik olarak kurumsal internet şubede geliştirme çalışmaları devam etmiş ve kurumsal mobil şubeye ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

Müşterilerin finansal ihtiyaçlarının bütün hizmet kanallarından aynı kalitede karşılanmasını sağlamak, bunun için birbirleriyle entegre kanallar oluşturmak üzere başlayan çoklu kanal entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Müşterilerin Banka ürünlerine dijital kanallar üzerinden başvurabilmesini sağlayan çalışmalar tamamlanmış, “Tüketici Kredisi, KMH, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi, Kredi Kartı, Kredi Kartı Limit Artırım talepleri” için şube dışı kanallardan başvuru alım işlemlerine başlanmıştır.

Kurumsal internet sitesi ana sayfası, yaşam evrelerine uygun ürün ve hizmetlere hızlıca erişim sağlanabilecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda “Miniklerin Artısı Ziraat’te, Gençlerin Artısı Ziraat’te, Çalışanın Artısı Ziraat’te, Emeklinin Artısı Ziraat’te” alt siteleri uygulamaya alınmış olmakla birlikte, Yaşam Boyu Bankacılık konsepti kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Müşterilerin internet şubesi üzerinden sıklıkla karşılaştıkları problemleri hızlı ve etkin bir şekilde çözmek üzere canlı chat uygulamasının hayata geçmesine yönelik çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Uygulamanın 2017 ilk çeyrekte müşterilere sunulması planlanmaktadır.

Ziraat Bankası kurumsal bir vatandaş olduğunun bilinciyle, iş süreçlerine sürdürülebilirlik prensiplerini entegre etmeyi, çevre ve insan odaklı iş ve projelerde yer almayı sürdürmektedir.

2. Kurumsallaşmış İş Süreçleri: İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile verim artışı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası kurumsal bir vatandaş olduğunun bilinciyle, iş süreçlerine sürdürülebilirlik prensiplerini entegre etmeyi, çevre ve insan odaklı iş ve projelerde yer almayı sürdürmektedir. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya odaklı çalışmalar, Banka Genel Müdürü’nün liderliğinde ve Stratejik Yönlendirme Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Bütün birimlerin özverili çalışmaları sonucunda, G4’ün kapsamlı seviyesine tam uyumlu olarak hazırlanan Ziraat Bankası 2015 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlanmıştır.

Ülkemiz ve dünya için zorluklarla geçen 2016 yılında geleceği şekillendirecek çocuklarımız için umutları korumak, sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında onları bilgilendirmek adına “Başak ve Sihirli Sandığı” adlı hikaye kitabı, Ziraat Bankası internet sitesinde yayımlanmıştır. Çocukların, kitabın yeni sayıları ile buluşturulmasına sonraki dönemlerde de devam edilecektir.

Ziraat Bankası, iş süreçlerinin uçtan uca dijitalleştirilmesi hedefi kapsamında, banka dışı kurumlarla yapılan entegrasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, TURKSAT ile tamamlanan entegrasyon çalışmaları ile Banka müşterilerinin e-devlet kapısına, internet bankacılığı şifresiyle giriş yapabilmesi sağlanmıştır.

Büyükbaş besi ve süt hayvancılığı faaliyetinde bulunan müşterilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, TÜRK-VET sistemi entegrasyon projesi 2016 yılında tamamlanarak uygulamaya alınmıştır. Noterler Birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmaları ise devam etmektedir. 

Merkezi arşiv altyapısını da oluşturmak üzere barkodlu belge üretme ve okuma akışının Banka süreçlerinde kullanılarak süreç optimizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak başlatılmış olan çalışmaların 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal mimari çatısı altında iş, veri, uygulama mimarileri ve teknolojik altyapı entegrasyonunun etkin bir şekilde oluşturulmasını temin etmek üzere çalışmalara başlanmıştır. İş süreçleri ve BT süreçlerinin ortak bir platform üzerinden birbiriyle uyumlu çalışabilecek şekilde modellenmesi, iş süreçlerinin yazılıma girdi sağlayarak etkileşimin artırılması amacıyla, Ziraat Teknoloji süreçleri ile entegre çalışacak yönetim sistemleri geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Ziraat Bankası, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda şube sayısını artırmak ve hedef pazarlarda yeni yurt dışı şube veya iştirak bankalar kurarak uluslararası hizmet ağını genişletmek hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

3. Entegre Ortaklık Yönetimi:  Ziraat Finans Grubu’na giden yolda; Banka, yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar ve yurt dışı şubeler arasındaki sinerji sürekli geliştirilmektedir.

Süreç YönetimiİŞ SÜREÇLERİ VE BT SÜREÇLERİNİN ENTEGRE BİR YAPIDA ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Bünyesindeki bağlı ortaklık ve iştirakleri ile geniş kapsamlı finansal hizmet üretme kapasitesine sahip, global ölçekte bankacılık hizmeti veren büyük Ziraat ailesinin nihai hedefi; müşterilere yalnızca bankacılık hizmeti sunmak değil, Ziraat Finans Grubu’nun bütün şirketleri ile müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını Ziraat Müşteri İş Modeli ile karşılamaktır.

Ziraat Bankası, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda şube sayısını artırmak ve hedef pazarlarda yeni yurt dışı şube veya iştirak bankalar kurarak uluslararası hizmet ağını genişletmek hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, özellikle son yıllarda ekonomik açıdan önemli gelişim gösteren, Türkiye ile köklü tarihi ve kültürel bağları olan ve Türk yatırımcıların bulunduğu veya yatırım için potansiyel arz eden coğrafyalar, Banka için hedef pazarlar olarak öne çıkmaktadır. Grubun yurt dışında genişletilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; Gürcistan’da Marneuli Şubesi ve Bahreyn’de Bahreyn Şubesi, 2016 yılında bankacılık faaliyetlerine başlamışlardır. 2016 yılı itibarıyla 19 ülke ve 99 noktada hizmet sunan Ziraat Bankası, yurt dışındaki en geniş ağa sahip Türk Bankası olarak konumlanmaktadır.

2016 yılında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Finans Grubu ailesine katılarak faaliyetlerine başlamıştır.

Ziraat Bankası’nın uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonuna bağlı olarak, ortaklık ve şubelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde etkinliğini artırmak, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, dış ticaretin finansmanında güçlü rol ve yüksek pay almak, ülkedeki Türk yatırımcıların bankacılık ihtiyaçlarına cevap verebilmek, müşterilere hızlı, kaliteli ve çözüm odaklı ürün ve hizmet sunmak üzere Banka, yurt içi iştirakler ve bulunduğu coğrafyalar arasında sinerji oluşturmak amacıyla “Ziraat Finans Grubu” yapılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ziraat Bankası’nın yurt dışı şubelerinde temel bankacılık sistemlerinin yenilenmesi çalışmaları kapsamında, Bulgaristan’da faaliyet gösteren şubelerin yeni bankacılık yazılımı 2016 yılı ikinci çeyrek itibarıyla hayata geçirilmiştir. 2014 yılında Banka’nın Almanya’da bulunan ortaklığında başlayan ana bankacılık yazılımı çalışmaları, 2016 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak, Almanya şubelerinde uygulamaya alınmıştır. Ziraat Bankası’nın yurt dışı şube ve iştiraklerinin ana bankacılık sistemlerinin yenilenmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.


ZİRAAT BANKASI, YURT İÇİ İŞTİRAKLER VE BULUNDUĞU COĞRAFYALAR ARASINDA SİNERJİ OLUŞTURMAK AMACIYLA, ZİRAAT FİNANS GRUBU YAPILANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEKTEDİR.

4. Operasyonel Mükemmeliyet: Ziraat Bankası, teknolojiye hızla uyum sağlayabilen, operasyonlarını yüksek oranda dijitalleştirmiş ve merkezileştirmiş bir bankadır.

Ziraat Bankası şubelerini, müşteri ihtiyaçlarının tespit edilerek uygun ürün ve ürün paketlerinin sunulduğu ofisler olarak konumlandırmak ve şubeler üzerindeki operasyonel iş yükünü azaltmak amacıyla yürütülen süreç iyileştirme ve süreçlerin merkeze alınması çalışmalarına 2016 yılında da devam edilmiştir.

2016 üçüncü çeyreğinde TOKİ işlemlerine yönelik süreçlerin merkezileştirilmesi tamamlanmıştır. Kaynağı Banka’ya ait olmamakla birlikte; kredi kullandırım ve tahsilatlarına aracılık edilen fon kaynaklı kredilerin merkezileştirilmesini sağlamak üzere başlatılan projenin 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kredi operasyonlarının merkeze alınması için yürütülen çalışmalar 2016 yılında da devam etmiştir. Sözleşme girişlerinin merkezileştirilmesi ile başlayan süreçte, kredi teminat girişleri de 2016 yılı itibarıyla merkezden yapılmaya başlanmıştır. Kredi kullandırımlarının da merkezden yapılmasına yönelik çalışmaların 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Banka faaliyetleri esnasında üretilen, edinilen ve arşiv değeri taşıyan her türlü belgenin elektronik ortamda, güvenli bir şekilde saklanmasını ve kolay erişilebilir olmasını sağlayan e-arşiv projesi tamamlanmış, belgelerin elektronik olarak arşivlenmesi ile Banka’nın finansal ve operasyonel açıdan tasarruf etmesine, bilgi ve belge güvenliğine katkıda bulunulmuştur.

Şubelerde, bölgelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde yürütülen işlemlerde otomasyon sağlanarak operasyonel verimlilik tesis edilmesi çalışmaları sonucunda, 2012-2016 yılları arası işgücü tasarrufu 4.346 adama ulaşmıştır.

Universum ve HBR Türkiye tarafından gerçekleştirilen İdeal İşveren Araştırması’na göre İktisadi ve İdari Bilimler öğrencileri tarafından en çok çalışılmak istenen banka seçilen Ziraat Bankası, yenilenen iş modeli ve sunduğu olanaklarla genç yetenekler için çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

5. Objektif ve Şeffaf İK: Ziraat Bankası, Ziraat Müşterisi İş Modelini sürdürülebilir kılmak için yetenekleri geliştirirken, yeni yetenekler için de cazibe merkezi olmaktadır.

Müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, satış ve verimlilik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesi için, performans yönetim sistemi kapsamının Genel Müdürlük satış birimleri de dahil edilerek genişletilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışanların hedef bazlı performansının yanı sıra yetkinliklerinin de değerlendirilerek performans puanına entegre edilebilmesi amacıyla başlatılan Yetkinlik Değerlendirme Sistemi projesi kapsamında şubeler, bölgeler ve Genel Müdürlük birimleri için pozisyon bazında yetkinlikler belirlenmiş ve sistem 2016 yılı son çeyreği itibarıyla uygulamaya alınmıştır.

Bilgiyi; düşük maliyetli ve hızlı bir yöntemle geniş kitlelere ulaştırmak ve çalışanların bilgiye her an erişebilmelerini sağlamak amacıyla e-eğitim ve mobil eğitimlerin artırılması amacıyla çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ve Ziraat Mobil Eğitim uygulaması hayata geçirilmiştir.

Universum ve HBR Türkiye tarafından gerçekleştirilen İdeal İşveren Araştırması’na göre İktisadi ve İdari Bilimler öğrencileri tarafından en çok çalışılmak istenen banka seçilen Ziraat Bankası, yenilenen iş modeli ve sunduğu olanaklarla genç yetenekler için çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

Bankacılık eğitiminde kurumsal bir marka haline gelen Ziraat Bankacılık Okulu, Banka’nın vizyon ve stratejilerine uygun genç bankacıları yetiştirmeyi sürdürmektedir. Okulda eğitim alan uzman yardımcısı çalışanlar, 2016 yılında Bankacılık Okulu’ndan mezun olarak Banka’da çalışma hayatlarına başlamışlardır.

6. Etkin BT: Ziraat Bankası, rekabet avantajı elde edebilmek için teknolojinin sunduğu fırsatlardan maksimum şekilde faydalanmaktadır.

Ziraat Bankası, rekabet avantajı elde edebilmek için teknolojiyi iş modelini geliştirecek şekilde kullanmayı ve modern altyapı sistemleri inşa etmeyi sürdürmektedir. 2014 yılı içinde Banka veri merkezinin yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar, 2016 yılında da devam etmiş, veri merkezi inşaatı tamamlanmış ve yeni veri merkezine taşımalar başlamıştır. 2017 ikinci çeyreği itibarıyla taşımaların tamamlanması planlanmaktadır.

Bilgi teknolojileri alanında 2016 yılının en önemli yatırımlarından biri, temel bankacılık yazılımının değiştirilmesine yönelik atılan adımlar olmuştur. Ziraat Finans Uygulaması olarak orta vadede yurt dışı şubelere de yaygınlaştırılması planlanan yeni yazılım, temel bankacılık uygulaması olan Anahtar ve iş akış uygulaması olan ODAK olmak üzere iki önemli bileşen içermektedir. Altyapı çalışmaları devam etmekle birlikte yeni yazılım ile banko asistanlarının kullandığı ekranlar ve süreçleri önemli bir oranda yenilenmiştir.

Yeni altyapıyla birlikte Ziraat Teknoloji’nin iş modeli de agile proje yönetim süreçleri ile dönüştürülmeye başlanmış, iş birimleri ve teknoloji ekiplerinin daha yakın çalıştığı bir model geliştirilmiştir. Yeni model kapsamında kullanıcı deneyimi laboratuvarı kurulmuş ve ekranların kullanıcı deneyimi analizi eşliğinde tasarlanması sağlanmıştır.

Veri MerkeziZİRAAT BANKASI’NDA 2014 YILI İÇİNDE VERİ MERKEZİNİN YENİLENMESİNE YÖNELİK BAŞLATILAN ÇALIŞMALARIN 2017 İKİNCİ ÇEYREĞİ İTİBARIYLA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.

7. Güçlü Bilanço: Ziraat Bankası’nın bilançosu müşteri odaklı bir yapıya dönüşmeye devam ederken, gelir artışını önlemeyecek şekilde gider yönetimi uygulanmaktadır.

Kaynak çeşitliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılında sendikasyon kredisi 1,1 milyar ABD doları tutarında yenilenirken, 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, KOBİ’lerin ve daha büyük ölçekli firmaların finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 200 milyon Avro’luk kaynağın 100 milyon Avro’luk ikinci dilimi için kredi anlaşması imzalanmıştır. 

Kredi riskinin Basel III İçsel Derecelendirmeye Dayalı (IRB) yaklaşımla modellenmesine yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır.

Gider ve stok yönetiminde daha etkin olunması, maliyet avantajlarının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal gider yönetimi modülü kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu modülün geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.