2016 Faaliyet Raporu
31 ARALIK 2012 - 31 ARALIK 2016 ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

(Milyon TL)

AKTİFLER

2012

2013

2014

2015

2016

Likit Aktifler

22.647

29.067

32.340

40.983

43.069

Menkul Değerler Cüzdanı

65.469

62.798

64.563

64.871

69.066

Krediler

71.426

111.048

141.915

186.813

232.644

İştirakler, Bağlı ve Bir. Kon. Ed. Ort.

1.034

1.298

1.631

2.655

4.312

Maddi Duran Varlıklar

931

1.050

4.684

4.842

5.315

Diğer Aktifler

1.360

2.269

2.468

2.684

3.356

Toplam

162.868

207.530

247.600

302.848

357.761

 

 

 

 

 

 

PASİFLER

2012

2013

2014

2015

2016

Mevduat

118.966

141.735

153.255

186.469

223.019

Para Piyasaları

11.162

24.571

31.781

43.086

47.212

Alınan Krediler

3.072

8.559

14.608

19.543

22.817

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

1.944

2.637

4.219

5.288

6.833

Fonlar

4.292

4.036

5.426

5.931

6.021

Karşılıklar

3.002

3.958

4.758

5.161

6.053

Diğer Pasifler

3.261

3.666

5.013

5.825

7.424

Özkaynaklar

17.167

18.367

28.540

31.546

38.382

Toplam

162.868

207.530

247.600

302.848

357.761

 

 

 

 

 

 

GELİR TABLOSU

2012

2013

2014

2015

2016

Faiz Gelirleri

14.811

14.370

18.165

22.050

27.291

Faiz Giderleri

7.910

6.631

9.558

11.542

13.342

Net Faiz Gelirleri

6.901

7.739

8.607

10.509

13.948

Net Ücret Komisyon Gelirleri

752

959

1.077

1.300

1.643

Temettü Gelirleri

98

321

192

213

259

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-52

-198

-70

-166

-188

Diğer Faaliyet Gelirleri

429

1.048

911

1.340

1.555

Faaliyet Gelirleri Toplamı

8.128

9.868

10.717

13.196

17.217

Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı

1.795

1.828

1.443

1.421

3.345

Diğer Faaliyet Giderleri

2.828

3.661

4.095

5.208

5.303

Vergi Öncesi Kâr

3.505

4.379

5.179

6.568

8.569

Vergi Karşılığı

854

1.048

1.128

1.405

1.993

Net Dönem Kâr/Zararı

2.650

3.330

4.051

5.162

6.576