2016 Faaliyet Raporu
RASYOLAR

(%)

SERMAYE

2015

2016

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

15,1

14,5

Özkaynak/Toplam Aktifler

10,4

10,7

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

8,7

8,8

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

12,4

12,8

 

 

 

AKTİF KALİTESİ

2015

2016

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

61,7

65,0

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

1,7

1,8

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,3

1,3

Nakdi Kredi/Mevduat

100,2

104,3

YP Aktifler/YP Pasifler

97,6

108,0

 

 

 

LİKİDİTE

2015

2016

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

13,5

12,0

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

16,1

14,4

 

 

 

KÂRLILIK

2015

2016

Net Kâr(Zarar)/Ortalama Toplam Aktifler

1,8

2,0

Net Kâr(Zarar)/Ortalama Özkaynaklar

17,3

18,7

 

 

 

GELİR-GİDER YAPISI

2015

2016

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

191,1

204,5

Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler

43,4

40,4

Toplam Gelirler/Toplam Giderler

135,5

138,3

Faiz Gelirleri/Toplam Gelirler

87,9

88,2

Faiz Dışı Gelirler/Toplam Gelirler

12,1

11,8

Faiz Giderleri/Toplam Giderler

62,4

59,6

Faiz Dışı Giderler/Toplam Giderler

37,6

40,4