2016 Faaliyet Raporu
BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

2016 yılında Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri %18,1 artışla 357,8 milyar TL’ye, nakdi kredileri %24,5 artışla 232,6 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır.

 

(Milyon TL)

2015

2016

Değişim Oranı (%)

Likit Aktifler ve Bankalar

40.983

43.069

5,09

Menkul Değerler Cüzdanı

64.871

69.066

6,47

Nakdi Krediler

186.813

232.644

24,53

Mevduat

186.469

223.019

19,60

Özkaynaklar

31.546

38.382

21,67

Faiz Gelirleri

22.050

27.291

23,76

Faiz Giderleri

11.542

13.342

15,60

Vergi Öncesi Kâr

6.568

8.569

30,48

Net Dönem Kâr/Zararı

5.162

6.576

27,39

Toplam Aktifler

302.848

357.761

18,13

 

Ziraat Bankası’nın Sektör Payları

Sektör Payı (%)

2015

2016

Toplam Aktifler

12,8

13,1

Menkul Değerler Cüzdanı

19,2

19,3

Nakdi Krediler

12,2

13,0

Mevduat

14,1

14,4

Mevduat Dışı Kaynaklar

11,2

11,1

Özkaynaklar

12,0

12,8

Net Kâr

19,8

17,5

 Ziraat Bankası’nın Sektör PaylarıZiraat Bankası Ortaklık Yapısı

Banka’nın tek hissedarı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iken, Bakanlar Kurulu’nun, 24 Ocak 2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki kararı ile Banka hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.