2016 Faaliyet Raporu
GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Ziraat Bankası, nakdi, gayrinakdi ve toplam krediler bazında bankacılık sektörünün lideri konumunu korumaktadır.

%18 BANKAMIZIN AKTİF TOPLAMI, 2016 YILINDA KREDİ ODAKLI OLMAK ÜZERE %18 ARTIŞLA 358 MİLYAR TL’YE ULAŞMIŞTIR.

Bankacılık sektörünün lider bankası olarak, ‘herkesin bankası’ olma hedefi ile reel sektör ve bireylerin bankacılık hizmetlerine kolay ve etkin ulaşımını sağlayacak şekilde iş modeli ve alt yapımızı geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizi, ekonominin kıt olan kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarruf tabanının gelişmesi yönünde de yoğunlaştırıyoruz.
 
Bankamızın aktif toplamı, 2016 yılında kredi odaklı olmak üzere %18 artışla 358 milyar TL’ye ulaşmıştır. Nakdi krediler 46 milyar TL artışla 233 milyar TL’ye ulaşmış ve %25 artış kaydetmiştir. Reel sektöre daha fazla ağırlık veren bir kredi politikası çerçevesinde; nakdi kredilerimizin yaklaşık %75’i kurumsal kredilerden oluşmaktadır. Kurumsal kredilerimizde tarım sektörünü ilk sıraya alarak proje finansmanlarına ve finansman ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş ürünlerimizle tüm sektörlere desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Nakdi kredilerimizin yanı sıra gayrinakdi kredilerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Nakdi, gayrinakdi ve toplam krediler bazında bankacılık sektörünün lideri konumumuzu koruyoruz. 

Tarım sektörünün yapısal sorunlarına finansman desteği sağlayarak katkıda bulunmayı, tarım sektörünün finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve daha fazla endüstrileşerek katma değerinin artırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 yılında tarım sektörüne verilen kredilerdeki büyümemiz yaklaşık %25 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Girişimci bankacılık çerçevesinde, küçük ve orta ölçekteki müşterilerimize yönelik olarak kendi çözümlerimizin yanı sıra KOSGEB, KGF gibi kurumlarla ortak çalışmalarla uygun maliyet ve vadelerde gerekli finansmanı sağlayarak gerekli desteği sunmaktayız.

Özellikle konut kredileri olmak üzere bireysel kredilerde de bir ivmelenme söz konusudur. Bu kredilerde de banka olarak gerek faiz ve koşullarda yaptığımız iyileştirmeler gerekse de gençler, çalışanlar ve emekliler için tasarladığımız yaşam boyu bankacılık uygulamaları ile önemli artışlar sağladık. Konut kredilerimizde, 2016 yılında sektörün büyümesinin yarısını gerçekleştirerek %50 artış sağladık.  Ödeme sistemleri alt yapımızı geliştiriyoruz. 2016 yılında, banka kartı sektör payında lider olma konumumuzu sürdürdük.

Son 4 yılda kredilerimizi 2 katın üstünde artırırken tamamen kendi kaynaklarımızla tasarladığımız, sürekli geliştirdiğimiz kredi süreçleri ve modülleri ile kredi kalitemiz konusundaki olumlu seyrimizi de sürdürüyoruz. Takipteki kredi rasyomuz %1,8 ile sektörün yarısı düzeyindeki konumunu sürdürmektedir. Takipteki kredilerden hiç satış yapmamış olmamız da dikkate alındığında, bu konuda sektöre göre çok daha olumlu bir seviyede olduğumuzu da söyleyebiliriz.

Bilançomuzun en önemli finansman kaynağı olması itibarıyla mevduatın tabana yaygın yapısını geliştirmeye ve kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2016 yılında 1,1 milyar ABD doları sendikasyon kredimizi yeniledik, 500 milyon ABD doları tutarında 5 yıllık yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirdik, uluslararası kuruluş ve bankalardan krediler sağlamaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de uygun koşullarda yurtdışından kaynak teminine devam ederek, krediler kanalıyla reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz.   

En yaygın şube ağına sahip banka olarak şube sayımız 1.814’e ulaşmıştır. Şubelerimizin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra verimlilik anlamında da geliştirilmesine önem veriyoruz. Şube ve personel başına mevduat ve kredi büyüklükleri önemli ölçüde artmış, altyapı ve süreçlerdeki iyileştirmeler çerçevesinde şube başına çalışan sayısında azalış sağlanmıştır.

1.814EN YAYGIN ŞUBE AĞINA SAHİP BANKA OLARAK ŞUBE SAYIMIZ 1.814’E ULAŞMIŞTIR.

Önümüzdeki dönemde daha az çalışan ile oluşturulacak butik şubelerle çalışma yönünde planlarımızı yapıyoruz. Bu planlamada şube dışı kanalları daha etkin kullanmak amacıyla dijital bankacılığı geliştirmeye odaklandık. ATM sayılarını ve etkinliğini artırmakta, internet ve mobil bankacılık işlem setlerini geliştirmekteyiz. Şube ağının yanı sıra ülkemizin en yaygın ATM ağına da sahip bankayız. 2016 yılında İnternet ve mobil bankacılık müşteri sayılarımızda sırasıyla %50 ve %100’ün üzerinde artışlar sağladık, ‘Ziraat Tablet’ uygulamasını müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Şube ve şube dışı kanallarda yapılan geliştirmeler ile sektörün en düşük maliyet/gelir rasyosuna sahip bankalardan biri olmaya, verimliliği odağa alarak daha fazla geliştirmeye devam edeceğiz.

Yurt dışında 19 ülkede ve 99 noktada hizmet birimlerimiz bulunmaktadır. 2016 yılında, Gürcistan’da hizmet veren iki şubemize ek olarak üçüncü bir şube daha açtık. Önümüzdeki dönemde, bu ülkedeki faaliyetlerimizi kuruluş çalışmaları devam etmekte olan bir banka ile sürdürmeyi hedefliyoruz. Bahreyn’de ise şube açarak yurtdışı hizmet ağımızı geliştirmeye devam ettik. Yurtiçinde iştiraklerimiz ile sağladığımız finansal hizmet yelpazemize “Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”nı da ekledik. 

Ziraat Bankası kendini geliştirmeyi ve verimlilik anlayışı ile istikrarlı olarak büyümeyi sürdürürken, ülkemizin gelişimine ve büyümesine olan katkısını artırmaya devam edecektir.

Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza güçlü ve kesintisiz katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür