2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KURUMSAL PROFİL

ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ ULUSAL BANKASI KONUMUNU HER YIL DAHA İLERİ BİR DÜZEYE TAŞIMAKTADIR.

ZİRAAT BANKASI, BİR BANKADAN DAHA FAZLASI
Ziraat Bankası, 1863 yılındaki kuruluşundan bu yana, Türkiye ekonomik döngüsü içinde faaliyet gösteren tüm aktörlerin en büyük destekleyicileri arasında seçkin bir yer edinmiştir. Başta çiftçiler olmak üzere, tüccarın, iş adamının, girişimcinin, emeklinin ve çalışanın her zaman yanında duran Banka, faaliyetleriyle sürekli değer üretmiş ve ekonomik gelişmenin itici gücü olmuştur.

Ziraat Bankası; bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve finansal teknolojiler alanlarında geniş bir yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyüne sahiptir. Bu güçlü yapı, Banka’nın entegre finansal hizmet sunma yetkinliğini pekiştirmektedir.

Türkiye’de 400’e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet veren ve ülkenin en yaygın bankacılık hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası, yurt dışında 18 ülke ve 108 noktadaki yapılanmasıyla da bölgesel bir güç ve önemli bir küresel aktördür.

Ziraat Bankası, yoğun rekabete sahne olan ve uluslararası sermayenin de faaliyet gösterdiği bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu her yıl daha ileri bir düzeye taşımaktadır. Banka; zengin ürün ve hizmet çeşitliliği, rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi, iştirakleriyle oluşturduğu sinerji, üst düzey insan kaynağı ve güçlü mali yapısı sayesinde Türk bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam etmektedir.
Ziraat Bankası, kurumsal, girişimci ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine;

  • yurt içi ve yurt dışındaki 1.758 şubesi,
  • 24.563 çalışanı,
  • yurt içi ve yurt dışındaki 7.243 ATM’si,
  • İnternet Bankacılığı (Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubesi),
  • Mobil Bankacılık (Ziraat Mobil, Ziraat Tablet),
  • Telefon Bankacılığı,
  • SMS Bankacılığı

ile üstün ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Küresel bir oyuncu olma stratejisi paralelinde sağlam adımlar atan Ziraat Bankası, uzun yıllardır aktif olduğu uluslararası bankacılık alanında da saygın ve etkin bir konuma sahiptir. Dünyanın 18 ülkesinde, 108 noktada faaliyet gösteren Banka’nın; 9 yurt dışı iştirak, 8 yurt içi iştirak, 24 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın, verimli ve sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda 2019 yılında ulaştığı mali ve operasyonel performans, Banka’nın katma değer üretme gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri 2019 yılında %21 oranında artış göstererek 650 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Banka, makroekonomik dengenin sağlanmasından reel kesime kaynak aktarılmasına kadar çeşitlilik içeren görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de stratejik yol haritasında belirlediği kurumsal hedeflerine doğru yolculuğunu kesintisiz bir biçimde sürdürerek müşterileri ve çalışanları için daha fazlasını üretmeyi, Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecektir.

ZİRAAT BANKASI’NIN ORTAKLIK YAPISI
Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.