2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Ziraat Bankası, gereken sorumlulukla hareket ederek 2019 yılında da reel sektöre olan desteğini sürdürmüş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’nin bankacılık sektörünü şekillendirmeye devam etmiştir. Büyüme ve verimliliğin sürdürülebilirliğini önemseyerek, strateji ve iş planlarını, verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı doğrultusunda tasarlayıp uygulamıştır. Bu yolla, kıt olan fon kaynaklarının etkin dağılımına aracılık etmeyi sürdürmüştür.

Ziraat Bankası, geçen yıla göre %21 artışla 650 milyar TL büyüklüğe ulaşan bilançosuyla ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eden Ziraat Bankası, nakdi kredilerini %18 artırarak 448 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Ayrıca özkaynaklarını güçlendirmeyi sürdüren Banka’nın özkaynakları 2019 yıl sonu itibarıyla 70 milyar TL’yi aşmıştır.

Ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması noktasından hareketle bankacılık sektörünün reel sektöre sağladığı imkânlara yenilerini eklemek üzere yapılan çalışmalar doğrultusunda; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik “İstihdam Odaklı İşletme Kredisi-İmalat Sanayi Sektörü”, “İstihdam Odaklı İşletme Kredisi-Hizmet Sektörü”, “Devam Eden Konut İnşaat Projeleri İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” ve “Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” olarak dört yeni ürün hayata geçirilmiştir.

Ziraat Bankası, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini 2019 yılının birinci çeyreğinde uygulamaya almıştır.

Seracılık Kredi Paketi ile seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, ülkemizin uygun diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması suretiyle, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Ayrıca, hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacını kısmen ya da tamamen karşılamak amacıyla yem bitkisi yetiştirmeye ve/veya mera kullanımı yoluyla karşılamaya teşvik etmek amacıyla “Kendi Yemini Yetiştiren Hayvancılık İşletmeleri Kredi Paketi” ve ithalatı yoğun olan ve stratejik bitkisel ürünlerin üretimini teşvik etmek amacıyla “Soya Fasulyesi, Mısır ve Ayçiçeği Kredi Paketi” uygulamaya konulmuştur.”

Ülkemiz gençlerinin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla, Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, 2019 yılında süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra seracılık ve koyunculuk eğitimlerine de başlamıştır.

Ziraat Bankası kaynak çeşitlendirilmesi ve mevcut kaynakların derinleştirilmesi doğrultusunda önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından ikili anlaşmalar yolu ile kaynak teminine devam etmiştir. Nisan ayında vadesi gelen 422 milyon ABD doları ve 798 milyon Avro tutarındaki sendikasyon kredisinin katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD doları olarak yenilemiştir. 2013 yılında mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının artırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon ABD doları ile başlayan sendikasyon kredisi her sene artırılarak yola devam edilmektedir. Bu kredi ile Asya’dan Güney Amerika’ya farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini ve inancını bir kez daha teyit etmiştir.

Ziraat Bankası, 2019 yılında süreç iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarına aralık vermeden devam etmiş, bu alandaki projeleri uluslararası alanda ödüller almaya hak kazanmıştır. Bu ödüllerden ilki süreç iyileştirme çalışmalarında müşteri /çalışan şikayet ve önerilerinin dikkate alınması konusundaki girişimleri ile “The London Institute of Banking and Finance” tarafından düzenlenen “Financial Innovation Awards 2019- İş hayatı dönüşümü/ çalışan etkileşimi inisiyatifi alanında aldığı ödüldür.

“Global Banking and Finance Review” tarafından düzenlenen finans sektöründeki yenilikleri, ilerici ve ilham verici değişimleri ödüllendiren yarışmada ise, Bankamızın kurduğu Kurumsal Mimari sistemi, “En iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi” ödülüne layık görülmüştür.

Financial Services Forum platformu tarafından düzenlenen ve jürisinde finansal otoritelerin CEO’ları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve Bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı “Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019” ödül töreninde “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde Ziraat Bankası birinci olmuştur.

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

Ziraat Bankası, hızla dijitalleşen dünyada müşterilerin hayatını kolaylaştıran güvenli ve hızlı bankacılık ürünleri ve dijital hizmet kanalları sunmaya devam etmiş, hem kredi kartı hem de banka kartı özelliğini tek kartta birleştiren Bankkart markası ile çok kısa sürede milyonlara ulaşmayı başarmıştır. Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Company iş birliğinde gerçekleştirilen “Yılın İtibarlısı”nı belirleyen “Marka Değeri ve Algı Araştırması 2019” sonuçlarına göre kredi kartları kategorisinde Bankkart “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazanmıştır.

Ziraat Bankası sanat değerlerini kurum dışına taşıyarak toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için 1926’dan beri sanat ve sanatçıya verdiği desteği son dönemlerde “Sanat için, sanatın içinde” sloganıyla bütünleştirerek süreli sergilerin yanı sıra, kalıcı sanat mekanlarını da sanat severlerle buluşturmaktadır. Banka, İstanbul’da Tünel ve Ankara’da Kuğulu Sanat Galerileri ile sanatçı ve sanatseverlere sunulan galeri zincirine bir halka daha ekleyerek Ankara’da Next Level AVM’de Çukurambar Sanat Galerisi’ni sanatseverlere açmıştır.

Ziraat Bankası, yarım trilyonu aşan aktif büyüklüğü ile ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya, dün olduğu gibi yarın da devam edecektir.