2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI’NIN DEĞER ÜRETME MODELİ