2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanmaktadır. Kurul, 2019 yılında 33 toplantı yaparak 457 adet karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ
Denetim Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla ayda en az bir defa toplanmaktadır. Komite, 2019 yılında 13 toplantı yaparak 40 adet karar almıştır.