2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BAŞLICA GÖSTERGELER (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL)

EKONOMİK VERİLER

(Milyon TL)

2018

2019

Değişim Oranı (%)

Nakit ve Nakit Benzerleri

46.237

57.389

24,1

Menkul Değerler Cüzdanı

88.681

130.335

47,0

Nakdi Krediler

379.331

447.983

18,1

Mevduat

331.066

447.251

35,1

Mevduat Dışı Kaynaklar

117.953

106.476

-9,7

Özkaynaklar

57.401

70.065

22,1

Faiz Gelirleri

53.054

65.602

23,7

Faiz Giderleri

31.138

40.290

29,4

Net Dönem Kâr/Zararı

7.961

6.187

-22,3

Toplam Aktifler

537.156

649.756

21,0

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

Sektör Payı (%)

2018

2019

Toplam Aktifler

13,9

14,5

Menkul Değerler Cüzdanı

18,0

18,8

Krediler

14,9

15,6

Mevduat

15,3

16,6

Mevduat Dışı Kaynaklar

11,8

10,4

Özkaynaklar

13,6

14,2

 

ÇEVRESEL VERİLER

Sera Gazı Yoğunluğu
(tCO2e/Milyon TL Ciro)0,13
Geri Dönüşüme Giden Atık BT Ürünleri
(kg)14.340
(9.800 adet)
Geri Dönüşüme Verilen Atık Kağıt
(ton)1.250

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı

IFC veya EBRD konsorsiyumları kredi sözleşmelerinde:
IFC Performans Standartları, EBRD Performans Standartları ve Ekvator Prensiplerine Uyum Taahhütleri

 

SOSYAL VERİLER

İnsan Kaynağı ve Eğitim

Banka Çalışan Sayısı24.563
Ziraat Finans Grubu Toplam Çalışan Sayısı28.325
2019 Yeni İstihdam Sayısı608
Kişi Başı Ortalama Sınıf İçi Eğitim (Saat)13,35
Kullanıcı Başına Atanan e-Eğitim Sayısı41

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu Eser Sayısı:
+ 2.500

Ziraat Bankası Müzesi

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Voleybol Takımı

Ara Güler Retrospektif Sergisi (İngiltere, Fransa, Japonya, Amerika, İtalya ve Somali)

Marka ve İtibar Yönetimi

Çok Sayıda Kurumsal ve Tematik Reklam Filmi Görsel Kimlik Denetleme Çalışmaları - Tüm Şubeler Müşteri Memnuniyeti Araştırması
Sosyal medya kanallarında Ziraat Bankası (2019 yılı itibarıyla)

  • Facebook’ta 2.160.000’in üzerinde beğeni ve takipçi
  • Twitter’da 396.000’den fazla takipçi
  • Instagram’da 169.000 takipçi
  • YouTube’da 70.000.000’un üzerinde izlenme sayısı