2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
31 ARALIK 2015 - 31 ARALIK 2019 ÖZET BİLANÇO VE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(Milyon TL)


VARLIKLAR

2015

2016

2017

2018

2019

Nakit ve Nakit Benzerleri

40.983

43.069

48.571

46.237

57.389

Menkul Değerler Cüzdanı

63.943

67.399

70.628

88.681

130.335

Nakdi Krediler

189.083

236.609

302.807

379.331

447.983

Ortaklık Yatırımları

2.655

4.312

5.312

7.603

7.602

Maddi Duran Varlıklar

4.842

5.315

5.241

5.045

5.479

Diğer Aktifler

1.342

1.057

1.716

10.259

968

Toplam

302.848

357.761

434.275

537.156

649.756

 

 

 

 

 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

2015

2016

2017

2018

2019

Mevduat

186.469

223.019

266.384

331.066

447.251

Para Piyasaları

43.086

47.212

56.258

68.351

49.275

Alınan Krediler

19.543

22.817

29.065

34.172

34.528

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

5.288

6.833

12.757

15.430

13.106

Fonlar

5.931

6.021

6.031

6.074

6.066

Karşılıklar

5.161

6.053

8.519

2.832

3.819

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

-

-

-

-

9.566

Diğer Pasifler

5.824

7.424

8.251

21.830

16.080

Özkaynaklar

31.546

38.382

47.010

57.401

70.065

Toplam

302.848

357.761

434.275

537.156

649.756

 

 

 

 

 

 

KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

2015

2016

2017

2018

2019

Faiz Gelirleri

22.050

27.291

35.463

53.054

65.602

Faiz Giderleri

11.542

13.342

18.561

31.138

40.290

Net Faiz Gelirleri

10.509

13.948

16.902

21.916

25.312

Net Ücret Komisyon Gelirleri

1.300

1.643

2.217

2.638

3.590

Temettü Gelirleri

213

259

285

291

1.060

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-166

-188

-814

-3.834

-7.817

Diğer Faaliyet Gelirleri

1.340

1.555

1.378

1.434

1.614

Beklenen Zarar ve Diğer Karşılık Giderleri

1.421

3.345

3.191

4.719

6.425

Diğer Faaliyet Giderleri

5.208

5.303

6.490

7.692

9.685

 

 

 

 

 

 

Vergi Öncesi Kâr

6.568

8.569

10.287

10.034

7.648

Vergi Karşılığı

1.405

1.993

2.347

2.073

1.461

Net Dönem Kâr/Zararı

5.162

6.576

7.940

7.961

6.187