2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ
ZİRAAT BANKASI, BANKALARIN EKONOMİNİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ OLDUĞU BİLİNCİ VE SORUMLULUĞU İLE KREDİ BÜYÜMESİNİ SEKTÖRDEN ÇOK DAHA HIZLI ARTIRMAKTADIR.

2019 YILINDA MALİ TEDBİR VE TEŞVİKLERLE İKTİSADİ FAALİYET DESTEKLENİRKEN, BÜTÇE AÇIĞININ MAASTRİCHT KRİTERİ ALTINDA TUTULMASI BAŞARILMIŞTIR.

Değerli paydaşlarımız,

2019 yılı, küresel ekonomide dalgalı bir seyir izlense de son çeyreğinde, Brexit ve ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması gibi süregelen önemli belirsizliklerin kısmen çözüme kavuştuğu bir dönem olarak kayıtlara geçti. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi hafiflemekle birlikte, yapısal farklılıklara çözümün ileriye bırakılması, belirsizlerin azalarak da olsa sürmesine neden olmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının, destekleyici adımlarla muhtemel küresel yavaşlamanın neden olacağı olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlama eğiliminde oldukları görülmektedir.

2019 yılında üç kez faiz indiren ABD Merkez Bankası’nın bu sene öncelikle faiz indirimlerinin ekonomiye yansımalarını izleyeceği, Euro Bölgesi’nde ise hala istenen seviyede büyüme ve enflasyon seviyelerine ulaşılamaması nedeniyle negatif faizleri daha da derinleştirmekten ziyade mali politikalara yönelinebileceği öngörülmektedir. Brexit’in getirdiği sorunları çözme gayretinde olan İngiltere Merkez Bankası’nın ise bu sene faiz indirimi ile ekonomisini desteklemesi beklenmektedir.

2019 yılında son 10 yılın en düşük büyümesine yönelen küresel ekonominin, bu sene gelişmekte olan ülkeler öncülüğünde enflasyon yaratmadan toparlanması öngörülmektedir. Jeopolitik riskler, Avrupa’daki siyasi riskler ve ABD seçimleri nedeniyle merkez bankalarının genişleyici duruşlarını bu yıl da sürdürmesi, ek olarak hükümetlerin mali teşviklerle ekonomilerini desteklemesi beklenmekte olup, bunların gelişmekte olan ülkelere sermaye akımının devamı ile olumlu yansıması olacağı düşünülmektedir.

Türkiye ekonomisi için 2019 yılı finansal oynaklık, risk primi, dış ve iç borçlanma maliyetlerinin belirgin şekilde düştüğü, enflasyon ve cari dengedeki iyileşmeyle kırılganlıkların giderildiği bir dönem olmuştur. Geçtiğimiz yıl güçlü faiz indirimleriyle para politikası ekonomiye desteğini sürdürürken, ekonomik dengelenme sürecinin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda uluslararası kuruluşlar da Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, Fitch kredi notu görünümümüzü yükseltmiştir. Mali disiplinin sürdürülmesi ve risk primi göstergemizdeki iyileşmenin devamı ile kredi notu artırımının gündeme gelmesi beklenmektedir.

2019 yılında mali tedbir ve teşviklerle iktisadi faaliyet desteklenirken, bütçe açığının Maastricht kriteri altında tutulması başarılmıştır. 2020 yılında maliye ve para politikasının dezenflasyon sürecini ve büyümeyi destekleyecek şekilde, uyumlu olarak uygulanmaya devam edileceği beklenmektedir. Enflasyon ve cari dengede elde ettiğimiz önemli kazanımların ve düşük bazın katkısıyla bu sene potansiyel büyüme oranına hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz öngörülmektedir.

Ziraat Bankası, bankaların ekonominin performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu bilinci ve sorumluluğu ile kredi büyümesini ekonomik büyümeye katkısı çerçevesinde sektörden çok daha hızlı artırırken, bunu da Türk Lirası krediler kanalıyla gerçekleştirmiştir. Kredileri, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan, ekonomiye katkısı daha yüksek olan, cari dengeye ve imalata katkıda bulunacak alanlara, seçici bir şekilde kullandırmıştır. Ziraat Bankası, tasarrufların Türk Lirası ile yapılmasını teşvik için mevduat ürünleri tasarlayarak müşterilerine sunmuştur.

Ziraat Bankası, ülkemizin lider bankası olarak seçici kredi politikasına ve ekonomimize katkıda bulunmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına, Ziraat Bankası’nın 2019 yılı performansının üretilmesine özverili mesaileriyle katkıda bulunan çalışanlarımıza, Ziraat markasına gönülden bağlı müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

 

DR. AHMET GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı