2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU

Özgeçmişleri okumak için fotoğrafa veya isme tıklayınız.

DR. AHMET GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde Bankacılık Dairesi’nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere’de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında ABD’de, Boston, Northeastern Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı. 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde, “Sigortacılıkta Mali Yeterlilik” konulu tezi ile doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğünde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Genç 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Sigortacılıkla ilgili olarak son yıllarda oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da ders veren Dr. Ahmet Genç, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi’dir. Ayrıca, Ağustos 2018’den itibaren Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

YUSUF DAĞCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1977-1981 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcılığı, 1981-2003 yılları arasında Müfettiş ve Kırşehir, Kayseri Merkez, Konya Merkez, Meşrutiyet, Kızılay Başkent Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 5 Eylül 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında ise TAİB Yatırım Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı. 27 Mart 2003-18 Nisan 2012 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Dağcan, ayrıca Halk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Makedonya’da faaliyet gösteren Halk Banka A.D. Skopje Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arap Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaya başlayan Dağcan, ayrıca Bankamız Kredi Komitesi Üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve JSC Ziraat Bank Georgia Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

HÜSEYİN AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, 27 Mart 2003 tarihine kadar Bankamızın çeşitli birimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, 31 Mayıs 2005-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Bankamız Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

YUSUF BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 25 Temmuz 1983 tarihinde Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Bankada 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji’de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12 Haziran 2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulundu. 12 Haziran 2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmış olup ayrıca Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesidir. Yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Bankamız iştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bilmez, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini sürdürmektedir.

FARUK ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde dünyaya gelen Faruk Çelik, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, Kocaeli İşletme Enstitüsünde İşletme eğitimi gördü. 21, 22 ve 23. Dönemde Bursa, 24 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı. 27 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

FEYZİ ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. 1977-1990 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli firmalarda Muhasebe ve Finansman Müdürü olarak görev yapan Çutur, daha sonra Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de 1990-1998 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürlüğü, Eti Yatırım A.Ş.’de 1998-2010 yılları arasında sırasıyla Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Eti Yatırım ve Etibank’a ait çeşitli Yatırım Fonlarında Fon Kurulu Üyesi ve Fon Kurulu Başkanı, 2006 yılında İktisat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2011-Mart 2012 döneminde, TMSF’yi temsilen Arap Türk Bankası A.Ş. ve söz konusu bankanın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2012’den itibaren Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Çutur, Bankamız Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyeliklerinin yanı sıra Kredi Komitesi yedek üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyelikleri ve Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bununla birlikte ZiraatBank BH d.d.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ağustos 2017 tarihine kadar görev yapmıştır.

MAHMUT KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Ağustos 2018’den itibaren Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

SERRUH KALELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yedek subaylığını Hava Kuvvetleri Komutanlığı askerî savcısı olarak yaptı. Sırasıyla 1996 ile 1998 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu sayman üyeliği, 2000-2002 ile 2002‑2004 yılları arasında iki dönem Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu ve sayman üyeliği, 2001 yılında dört yıllığına Türkiye Barolar Birliği denetçi üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bulunan komisyonlarda, değişen Avukatlık Yasası yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev aldı. 2004-2005 sezonu Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu, 1978‑1980‑1981’den, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği 19 Temmuz 2005 tarihine kadar Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak serbest mesleğini icra etti. 14 Nisan 2011 ile 14 Nisan 2015 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevinde bulundu, ayrıca 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile Mahkemenin görevleri arasına giren bireysel başvuru yolu ile ihlal edildiği ileri sürülebilecek temel hak ve özgürlüklerin anayasal denetimini yapmakla görevlendirilmiş iki bölümden birincisinin 14 Nisan 2011 ile 14 Nisan 2015 tarihleri arasında Başkanlığını yaptı. Mayıs 2019 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975’te hakim olarak atandı. Uzun yıllar sürdürdüğü hakimlik görevinden sonra 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2005 yılında Yargıtay üyesi olarak seçildi. Kasım 2012’de TBMM Genel Kurulunca ilk Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve dört yıl görev yaptı. 8 Haziran 2017-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. GÜLNUR AYBET
Denetim Kurulu Üyesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Türkiye’de 2017-2019 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Profesör olarak görev yaptı. 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu yöneticisi görevlerinde bulundu ve 2013 yılında İngiltere’den gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kurdu. 2001-2013 yılları arasında İngiltere’de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, Kent Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti. Ayrıca İngiltere’de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye’de Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Uzmanlık alanları; uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanmasını kapsar. Prof. Aybet lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere’de Royal Holloway College, Londra Üniversitesi’nden, Yüksek Lisansı (MSc. Uluslararası İlişkiler) Southampton Üniversitesi’nden, ikinci Yüksek Lisansı (M. Phil Savaş Bilimleri) King’s College Londra Üniversitesi’nden ve Doktorasını (Uluslararası İlişkiler) yine İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nden aldı.

NATO, Dış İşleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yapan Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. NATO, AB gibi uluslararası örgütlere ve birçok devlet kurumlarına da uluslararası güvenlik konularında danışmanlık yaptı, uluslararası medyada güncel konuların analizini yapmakla tanındı. Aybet, Mart 2019 tarihinden itibaren Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

FATİH MEHMET DOĞAN
Denetim Kurulu Üyesi

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına perakende elektrik malzemeleri sektöründe kendi işletmelerinde başladı. 2005-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında ise yine aynı Bakanlıkta Ekonomik ve Sektörel Araştırmalar Daire Başkanlığı’nda uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2009-2010 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alarak bir süre danışmanlık yaptı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Maliye Teorisi Bölümü’nde kamu yatırımları üzerinde yaptığı çalışma ile yüksek lisans derecesini aldı. 2010 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde çeşitli departmanlarda Hazine Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılından itibaren son iki dönem Hazine Müsteşarlarının danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2017‑2018 yıllarında ABD’de Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu’nda Danışman olarak görev yaptığı yaklaşık iki yıllık süre boyunca para ve maliye politikaları alanlarında çalışmalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapmakta olan Doğan, halen Hacettepe Üniversitesi’nde kamu borçlanması üzerine doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. Mayıs 2019 tarihinden itibaren ise Bankamız Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.