2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI, BANKA’NIN ULUSAL PİYASADAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU VE KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

150 yılı aşkın bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri ile dünya ölçeğinde rekabetçi bir banka olmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Sürdürülebilirlik politikası kapsamında hayata geçecek kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, Değişim ve Dönüşüm Projesi’nin ortaya koyacağı kaldıraç etkisini orta ve uzun vadede artırarak Banka’nın ulusal piyasadaki güçlü konumunu ve küresel rekabet gücünü daha da geliştirmek.

ZİRAAT BANKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DEĞER ZİNCİRİNİN BÜTÜNÜNDE YAYGINLAŞTIRMAYA, GELİŞTİRMEYE VE YAŞATMAYA ODAKLIDIR.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı; finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumlulukları, çevreye ve topluma karşı yükümlülükleri ve bir işveren olarak görevleri ışığında şekillenmektedir.

  • Ziraat Bankası, güçlü, lider ve güven duyulan bir bankadır. Banka, ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki bu başarısını, uzun vadeli çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundadır.
  • Karar alma süreçlerinde, kaynakların ve hizmet altyapısının yönetilmesinde çevresel ve toplumsal konular ile bunlara ilişkin potansiyel riskler, dikkatli ve özenli bir yaklaşımla ele alınmaktadır.
  • İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci de dahil olmak üzere, çevresel sürdürülebilirlik önemli bir gündem maddesi olarak kabul edilmektedir.
  • Ziraat Bankası, bir işveren olarak insan odaklı çalışma koşullarının önemine inanmaktadır. İş modelinde, tüm çalışanlara fırsat eşitliği sunulmasına önem verilmekte, iş gücündeki farklılıklar, Banka’nın zenginliği olarak görülmekte ve desteklenmektedir.
  • Ulusal ve küresel bir hizmet sağlayıcı olan Ziraat Bankası, müşteri odaklılığı ve müşteri memnuniyetini her şeyin temelinde görmektedir. Banka’nın hedefi, bankacılık ürün ve hizmetlerini tüm müşterilerine pratik, anlaşılır ve ulaşılır formatlarda sunmak, yeni örnek uygulamalarla sektöre zenginlik katmaktır.
  • Ziraat Bankası, tedarikçileriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım temelinde geliştirmeye kararlıdır. Banka, tedarikçilerinin başarısını iş ortağı olarak tamamladığı projelerle birlikte desteklemektedir.
  • Sürdürülebilirliğin evrensel kabul görmüş ilkelerini iş modeline entegre eden Ziraat Bankası, bu doğrultuda projeler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir.
  • Ziraat Bankası, ulusal ve uluslararası ölçekte çok taraflı sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde ve iş birliği platformlarında yer almayı ve aktif görev üstlenmeyi önemsemektedir.

Ziraat Bankası, bu temel noktalardan hareketle, sürdürülebilirliği değer zincirinin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPILANMASI
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun himayesinde şekillendirilen sürdürülebilirlik planları, yalın ve etkin bir organizasyon yapısı kapsamında uygulamaya alınmıştır.

  • Ziraat Bankası’nda sürdürülebilirlik uygulamaları Genel Müdür’ün liderliğinde icra edilmektedir.
  • Sürdürülebilirlik çalışmaları Kurumsal Mimari Bölüm Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. 

ZİRAAT BANKASI WEB SİTESİ
Banka’nın www.ziraatbank.com.tr adresinde yer alan kurumsal web sitesi, kamuoyunun en güncel bilgi ile aydınlatılması konusunda önemli rol oynamaktadır. Ziraat Bankası, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında ilgili bilgi ve belgeleri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI’NDA GEÇERLİ OLAN POLİTİKALAR

Sürdürülebilirlik Politikası için tıklayınız.

Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası (Kara Para Politikası) için tıklayınız.