2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2019 YILI

YURT DIŞINDA 18 ÜLKE VE 108 NOKTADA FAALİYET GÖSTEREN ZİRAAT BANKASI, BULUNDUĞU COĞRAFYALARA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; sürdürülebilir kârlılık sağlayarak özkaynakları güçlendirmek üzerine kurgulanmıştır.

Verimlilik ve kârlılık temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası çerçevesinde, müşterilere finansal hizmetlerin her alanında ürün ve çözümler sunan Ziraat Bankası, geniş bir yurt dışı ve yurt içi iştirak portföyüne sahiptir.

Banka’nın ana hedefi, iştiraklerinin Ziraat Finans Grubu içerisindeki toplam aktif ve kâr paylarını orta vadede artırarak tüm hizmetleri Ziraat Finans Grubu çatısı altında sunmaktır.

Banka bu kapsamda;

  • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren yurt içi iştirakler ile geniş bir coğrafyaya yayılmış yurt dışı iştirakler arasındaki sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmak,
  • Müşterilerinin dünya genelinde işlem akışlarına finansal katkı sağlayarak küresel müşteri yönetimi prensibini oluşturmak,
  • Bulunduğu coğrafyalarda yeni/öncü finansal teknolojileri getirmek

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, söz konusu strateji ve hedefleri doğrultusunda, kârlılığı ve verimliliği esas alarak potansiyel gördüğü ülke ve sektörlerde organik ve inorganik büyüme alternatiflerini düzenli olarak değerlendirmektedir.

2019 yılı içerisinde;

  • Kazakistan’da KZI Bank Merkez Şubesi’nin 1 No’lu Bankacılık Hizmetleri Merkezi/Almatı ve Karagandı,
  • Gürcistan’da Kutaisi,
  • Azerbaycan’da Sumqayıt,
  • Özbekistan Kurumsal Şube/Taşkent,
  • Kosova’da Ferizaj (Ziraat Bankası şubesi)

olmak üzere yurt dışında toplam 6 şube açılışı ile Ziraat Bankası’nın yurt dışı hizmet ağı 108 noktaya ulaşmıştır.

YURT DIŞI İŞTİRAKLER

ALMANYA
Ziraat Bank International AG, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’ndeki en önemli %100 Türk sermayeli bankalardan birisidir.

Ziraat Bank International AG; 55 yıldır Almanya’daki şubeleri ve 2014 yılı Nisan ayı içerisinde faaliyete geçen İstanbul Temsilciliği ile kurumsal ve bireysel segment müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Ziraat Bank International AG’nin halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunmaktadır.

BOSNA HERSEK
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Ülke genelinde 32 hizmet birimi ile hizmet sunmaktadır.

KARADAĞ
Karadağ resmi makamlarından Nisan 2015’te bankacılık faaliyet iznini alan Ziraat Bank Montenegro AD, Temmuz 2015’te hizmet vermeye başlamıştır. Banka, Başkent Podgoritsa’daki Genel Müdürlük Ofisi ve Podgoritsa Şubesi’nin yanı sıra Bar ve Budva Şubeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

AZERBAYCAN
Bankacılık lisansı 30 Aralık 2014 itibarıyla alınan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Bakü’deki Genel Müdürlük Ofisi, Gence, Sumqayıt ve İçerişehir şubeleri ile faaliyet göstermektedir. Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Finans Grubu’na aittir.

RUSYA
1993 yılında Türk-Rus ortak girişimi olarak kurulan Ziraat Bank (Moscow) JSC, 2002 yılından bu yana tamamen Türk sermayeli bir banka olarak, kurumsal bankacılık ağırlıklı faaliyetler yürütmektedir.

KAZAKİSTAN
Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak 1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank); Almatı, Astana, Çimkent, Aktau, Atırau, Karagandı şehirlerindeki toplam 7 adet şubesi ile müşterilerine kurumsal ve bireysel bankacılık alanında hizmet sunmaktadır.

ÖZBEKİSTAN
Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK JSC, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te, 1 no’lu bankacılık lisansı ile kurulmuştur. Banka, kurumsal ve perakende bankacılık alanlarında tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarında müşterilerine sunmaktadır. 2017 yılının son çeyreğinde Agrobank’ın Banka’daki hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na devredilerek UTBANK JSC’nin %100 hissesi Ziraat adına tescillenmiştir. Banka faaliyetlerine “Ziraat Bank Uzbekistan JSC” adı ile devam etmektedir.

Operu, Yunusabad şubelerinden sonra 2019 yıl sonunda Kurumsal Şube/Taşkent açılmıştır.

GÜRCİSTAN
Daha önce yurt dışı şube statüsü ile faaliyet gösteren JSC Ziraatbank Georgia; Türkiye’nin bu ülke ile olan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi prensibi ile 2 Mayıs 2017’de %100 iştirak bankasına dönüştürülmüştür. Batum, Marneuli, Tiflis, Tsereteli şubelerinden sonra, Aralık 2019’da 5. şube olan Kutaisi Şubesi açılmıştır.

TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’ın yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkmen Turkish JSC Bank, Ziraat Bankası ve Dayhan Bank’ın %50 eşit paylarla katılımı ile 1993 yılında kurulmuştur. Banka Türkmenistan’da 1 Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Toptancı Pazarı, Türkmenabad, Mary, Daşoğuz, Kerki, Bereketli olmak üzere 6 büro ile faaliyet göstermektedir.

YURT İÇİ İŞTİRAKLER

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
Kamu sermayeli ilk kamu katılım bankası olarak 2015 yılında kurulan Ziraat Katılım Bankası, 2019 yıl sonu itibarıyla 43 farklı ilde 93 şubesi ile hizmet vermektedir. Banka, 1 Mart 2019 tarihinde Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’yi bünyesine katmış, söz konusu birleşme işlemi neticesinde, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren iş ödülleri programı Stevie Awards’ta 3 ödüle birden layık görülmüştür. Sektörde ilklere imza atan Banka, kârlı ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacı ile “Ortak Yatırımlar Modeli”ni benimsemiştir.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 2010 yılında sigortacılık faaliyetlerine başlayan Şirket, banka sigortacılığı prim üretimindeki sektör liderliği çerçevesinde sürdürülebilir büyüme ve kârlılığını devam ettirerek sektörün dikkat çeken ve örnek alınan kurumlarından biri olmayı başarmıştır.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
2009 yılında kuruluş iznini alan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., 2010 yılının başında hayat ve ferdi kaza, 2011 yılı Temmuz ayı itibarıyla da Bireysel Emeklilik ürünlerinin satışına başlamıştır.

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuştur. 2015 yılında fon kurucusu olma yetkisini alan Ziraat Portföy Yönetimi, faiz içermeyen fonlarla beraber, 19 adet yatırım fonunun kurucusu-yöneticisi ve 74 adet emeklilik yatırım fonunun yöneticisidir (Ziraat Emeklilik 21 adet, Vakıf Emeklilik 27 adet, Halk Emeklilik 20 adet ve Bereket Emeklilik 6 adet).

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan finansal sisteme ilişkin yapılandırma çerçevesinde; Vakıf Portföy ve Halk Portföy Yönetim Şirketleri Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. çatısı altında birleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1997 yılında kurulan Ziraat Yatırım, kurumsal finansman alanında değer üretmek üzere faaliyetlerini güçlendirmektedir.

Şirket, 2019 yılında Borsa İstanbul Pay Senetleri Piyasası’nda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda, Repo-Ters Repo ve Tahvil-Bono Piyasalarında işlemler gerçekleştirmiştir.

Ziraat Yatırım, kurumsal finansman hizmeti kapsamında ise 2019 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik özel sektör tahvil ve bono ihracına aracılık ederek etkin konumunu sürdürmüştür.

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Şirket’in 2019 yılı faaliyetleri; portföyünü optimum risk seviyesinde azami getiri yaratacak gayrimenkul yatırımlarının belirlenmesi, alımı ve projelendirilmesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Çok sayıda gayrimenkul projesinin yürütülmesine yönelik proje/arsa ve bina portföyünü bünyesinde barındıran Ziraat GYO, etüt ve fizibilite çalışmalarına devam etmektedir.

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14 Kasım 2018 tarihinde kurulmuş olan Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Ziraat GSYO, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere ortak olarak bu girişimlerin ihtiyacı olan büyümeyi ve ivmeyi sağlamakta, kurumsal ve stratejik bir plan çerçevesinde sektör bazlı güçlenmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş.
Ziraat Teknoloji, kurulduğu 2001 yılından bu yana, Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına; uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında bilişim teknolojileri hizmetleri sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdüren Ziraat Teknoloji; ISO 9001, 22301 ve 27001 şartları doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde teknoloji alanındaki yetkinliği sayesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Müşterilerinin teknoloji ihtiyaçları için uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda hizmet sunarak rekabet avantajı sağlayan, Ar-Ge faaliyetleri ile kendisini ve ürünlerini sürekli geliştiren bir şirket olmak, Ziraat Teknoloji’nin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.