2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ
ZİRAAT BANKASI, BANKACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNE DESTEK OLMAYA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEKTİR.

2019 YILINDA BANKAMIZIN NAKDİ KREDİLERİ %18 ORANINDA ARTARAK 448 MİLYAR TL’YE ULAŞMIŞTIR. EKONOMİMİZDE TASARRUF VE KREDİLERİN DAHA FAZLA ORANDA TL CİNSİNDEN OLMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA YENİ ÜRÜNLER TASARLAYARAK MÜŞTERİLERİMİZE SUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ. BU ÇERÇEVEDE TL KREDİLERİMİZ %27 ORANINDA ARTMIŞ VE SEKTÖRÜN TL KREDİ ARTIŞININ %30’U ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN SAĞLANMIŞ BULUNMAKTADIR.

2019 yılının ilk yarısında yurt dışı ve jeopolitik kaynaklı olumsuzlukların enflasyon, faiz ve döviz kuruna etkilerini yaşadık. Ancak ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemlerin sonuçları, yılın 3. çeyreğinden itibaren görülmeye başlandı. Ekonomi ve dolayısıyla da piyasalarda dengelenme sürecinin başarıyla sonuçlandığı görülmektedir.

2019 yılında Bankamızın nakdi kredileri %18 oranında artarak 448 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ekonomimizde tasarruf ve kredilerin daha fazla oranda TL cinsinden olmasını sağlamak amacıyla yeni ürünler tasarlayarak müşterilerimize sunmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede TL kredilerimiz %27 oranında artmış ve sektörün TL kredi artışının %30’u Ziraat Bankası tarafından sağlanmış bulunmaktadır.

Daha fazla katma değer sağlaması amacıyla kredilerimizi seçici olarak sektör ve işkollarında kullandırmanın daha önemli olduğundan hareketle tarımı, istihdamı, üretimi, cari dengeyi destekleyecek finansman sağlama stratejisine odaklanmış durumdayız.

Bu çerçevede tarımın finansmanı için kullandırmakta olduğumuz kredilerin yanı sıra seracılığı geliştirmek, ithalatı yoğun bitkisel ürünlerin yerli üretimini artırmak ve hayvancılığın girdi maliyetlerini azaltmak yönünde tarım sektörüne yönelik krediler tasarladık ve müşterilerimize sunduk. Tarladan sofraya kadar olan zincirde daha etkin olabilmek ve tarımın yapısal sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör firmalarıyla aktif olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yerli üretime özel taşıt kredisi, yerli makine ve teçhizatı desteklemeye yönelik finansman paketi, üretimin önemli unsurlarından olan ve finansmana erişimde sorun yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik finansman çözümleri ile yerli üretimi desteklemeye odaklı kredi politikaları geliştiriyoruz. İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ürünümüz ile istihdamın artırılmasına destek oluyoruz.

2019 yılında kredi kartı borcu nedeniyle zorluk yaşayan bireysel müşterilerimize yönelik tasarladığımız Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile önemli bir finansman sıkışıklığını hafiflettik. Konut kredilerinde faiz düşüşüne öncülük ettik, önemli tutarda konut kredisi kullandırdık. İstihdama ve birçok sektöre katkısı olan inşaat sektörüne de destek olduk. Ziraat Bankası hariç tutulduğunda 2019 yılında sektörün konut kredilerinde azalış kaydetmiş olduğu tespit edilmektedir. Sektörün, konut kredileri faiz oranlarında bizim daha önce geldiğimiz seviyelere gelmiş olmalarından memnuniyet duyuyoruz.

TÜFE’ye, DİBS faiz oranlarına ve TLREF’e endeksli değişken faizli kredi ürünlerini müşterilerimize sunduk. Bu ürünler kapsamında müşterilerimiz önemli tutarda kredi kullandılar. Benzer şekilde ve TL ile tasarrufu desteklemek amacıyla TÜFE’ye endeksli mevduat ürünlerimizi de müşterilerimize sunduk ve bu ürünler kapsamında önemli bir mevduat büyüklüğüne ulaştık.

Yurt içindeki en yaygın şube ağı yapılanması kapsamındaki yatırımlarımıza devam ederken özellikle dijital bankacılık alanında yatırımlarımızı da artırıyoruz. Aktif mobil bankacılık kullanan müşteri sayımız 9 milyonu aşarken, aktif internet bankacılığı kullanıcılarımız 2 milyona yaklaşmış bulunmaktadır.

Yurt dışında 18 ülkede banka ve yurt dışı şube yapılanması ile hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bunların dışında 140’tan fazla ülkede 1.750’nin üzerinde finansal kurum ile muhabirlik ağımız bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde, Ziraat Bankası müşterilerinin hep yanında bulunmaya ve destek olmaya devam etmektedir. Yurt dışı ağımız ile önemli tutarda kaynak temin ederek yurt içindeki yatırımlara destek olmayı da sürdürüyoruz. 2019 yılında 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1,4 milyar ABD doları tutarındaki sendikasyon kredimizi yeniledik. Post finansman, ikili anlaşmalar, sendikasyon, uluslararası finansal kuruluşlar, repo gibi ürünlerle yurt dışından 12 milyar ABD doları kaynak temin etmiş durumdayız.

Ziraat Bankası, bankacılık sektörünün birçok alanda önde gelen bankası olarak ülkemizin en önemli aktiflerinden biridir. Bankamız hem kendisi hem de ekonomimiz için daha yüksek katma değer oluşturulmasını sağlamayı hedefleyen ana stratejisini sürdürmektedir. Ziraat Bankası, verimlilik odaklı olarak etkin şekilde bankacılık sektörü ve ekonomimizin sürdürülebilir gelişimine destek olmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Şeffaflık, kurumsal yönetişim ve raporlama alanlarında da sektörüne ve iş dünyasına her zaman örnek olan Bankamız, bu yıl raporlama pratiğinde önemli bir adım atarak ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınlamaktadır.

Elde ettiğimiz başarılarda büyük paya sahip olan çalışanlarımıza özverili katkıları, müşterilerimize ise bize duydukları güven için teşekkür ederim.

 

HÜSEYİN AYDIN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi