2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RASYOLAR

(%)


SERMAYE

2018

2019

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

14,8

17,0

Özkaynak/Toplam Aktifler

10,7

10,8

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

8,7

9,1

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

12,8

12,7

 

 

 

AKTİF KALİTESİ

2018

2019

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

70,6

68,9

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

2,0

2,8

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

1,5

2,2

Kredi/Mevduat

114,6

100,2

YP Aktifler/YP Pasifler

92,0

81,5

 

 

 

LİKİDİTE

2018

2019

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

8,6

8,8

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

10,3

10,4

 

 

 

KÂRLILIK

2018

2019

Net Kâr (Zarar)/Ortalama Toplam Aktifler

1,6

1,1

Net Kâr (Zarar)/Ortalama Özkaynaklar

15,2

10,1

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

170,4

162,8