2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
156. YILIMIZDA…
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZLE GELECEĞE

Ziraat Bankası, 6 temel stratejik önceliği düzleminde belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla, yeni projeleri ve fikirleri içeren birçok yatırımı hayata geçirmiştir.

156 YILLIK TUTKUMUZ İLE MÜŞTERİLERİMİZİN YOL ARKADAŞI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ…

Ziraat Bankası, 2019 yılında da değişim yolculuğunu aynı tutku ile sürdürmüş, müşterileri ve ülkemiz için değer üretmeye devam etmiştir.

Ziraat Bankası, 2019 yılında da reel sektör ve hane halkının finansal ihtiyaçlarını Ziraat çatısı altında bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki iştirak şirketleri ile birlikte çok sayıda yeniliği uygulamaya almıştır. Dönüşüm yolculuğunu altı temel stratejik perspektif altında sürdüren Banka, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere çalışmalarını sürdürmüştür.

STRATEJİK ÖNCELİK Müşteri Odaklı Güçlü Bilanço

Ziraat Bankası bilançosu artan oranda müşteri ve reel sektör odaklı hale gelirken, verimlilik prensipleri doğrultusunda yüksek teknoloji kullanımı ve sadeleşen süreçler ile giderler optimize edilmektedir.

Ziraat Bankası, 2019 yılında 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla sendikasyon kredisini yenilemiştir. 2013 yılında mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının artırılması hedefi doğrultusunda 700 milyon ABD doları ile başlayan sendikasyon kredisi, sürekli büyüyerek günümüze ulaşmıştır. Banka, 2019 yılında 1 milyar 425 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır.

2019 yılında kaynakların çeşitlendirilmesi hedefi ile Global Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında 110 milyon ABD doları tutarında tahsisli satış yolu ile tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası sağladığı bu kaynaklar ile reel sektöre ve ülkemizin tasarruf dengesine olan katkısını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.

Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarının en az 2.200 ton (100 milyar ABD doları) olduğu tahmin edilmektedir. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları ile bu değerin ekonomiye kazandırılması ve bireysel tasarrufların bireysel kazançlara dönüştürülmesi amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç ve itfası, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

STRATEJİK ÖNCELİK Müşteri Odaklı İş Modeli

Ziraat Finans Grubu müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen iş modeli; değer oluşturan, sürdürülebilir ilişkiler tesis etmeye odaklıdır.

Ziraat Bankası 2019 yılında da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.

Müşterilerinin zor günlerinde de yanında olan Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterileri için Birleştiren İhtiyaç Kredisi ürününü uygulamaya almıştır. Bu ürün ile bireysel müşterilere tüm kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun koşullarda birleştirme imkânı tanınmıştır.

Ülkemizin tasarruf tabanının gelişimine katkı sağlamak ve müşterilerin enflasyon karşısında yüksek getiri elde etmelerini sağlamak üzere Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ürünleri müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

Müşterilerin konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin karşılamaları; istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmalarını sağlamak üzere, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü uygulamaya alınmıştır.

Tarımsal üretimi destekleyen Ziraat Bankası;

uygulamaya almıştır.
Reel sektörü desteklemek üzere; hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredilerini içeren İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

Yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirilerek Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri uygulamaya alınmıştır.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamak üzere ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara kredi paketi sunulmuştur.

Ziraat Bankası dijital kanallarda müşterilerine sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam etmiştir. Maaşını Banka’dan alan müşterilere şubeye gitmeden kredi kullanabilme imkânı sunan Dijital Kredi ürünü geliştirilmiştir. Bununla birlikte müşterilerin şube içinde de tüketici kredileri sözleşmelerini dijital onay ile onaylamaları sağlanmıştır. OGS Satış İşlemi, Bankkart Başvurusu, Bireysel Emeklilik Başvurusu, Ziraat Yatırım Hesap Açma sözleşmelerinin de dijital olarak onaylanmasını sağlayacak geliştirmeler tamamlanmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak üzere vergi ödemelerinde müşterilerine yeni kanallar ve uygulamalar sunmuştur. Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, Çağrı Merkezi ve OPİ aracılığıyla 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması hayata geçirilmiştir.

Ziraat Bankası, TROY, VISA, Mastercard ve UnionPay’den sonra MIR logolu kartların kabulünü de sağlamıştır.

Ülkemiz gençlerinin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırımlar hakkında eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek amacıyla, Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, 2019 yılında süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra seracılık ve koyunculuk eğitimlerine de başlamıştır.

STRATEJİK ÖNCELİK Süreç Mükemmeliyeti

Ziraat Bankası, müşterilerinin ve çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik odaklı iş modeli ile değer üretmeye devam etmektedir.

Değer sunma süreçlerini optimum kaynak kullanımı prensibi ile sürekli geliştiren Ziraat Bankası, 2019 yılında da süreç iyileştirme çalışmaları yürütmüştür.

Robotik süreç otomasyon uygulaması kullanım alanlarını geliştiren Ziraat Bankası’nda 40 adet süreç robot yazılımlar aracılığı ile yerine getirilmekte olup, devam eden 14 proje bulunmaktadır.

Müşterilere daha fazla zaman ayırabilmek üzere operasyonel süreçlerin sadeleştirilerek merkezileştirilmesi ve arka ofis işlemlerinin azaltılarak dijitalleştirilmesi hedefleri doğrultusunda Ziraat Bankası süreçlerini sürekli geliştirmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında aşağıdaki yenilikler uygulamaya alınmıştır.

Merkezi operasyon süreçlerini de geliştirmek üzere Ziraat Bankası müşterilerinin tek bir login ile bankacılık işlemlerine ek olarak, talimatlı işlemlerini şube olmadan direkt operasyon merkezine iletebileceği Operasyonda İnovasyon Uygulaması müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

Elektronik ortamda yürütülen ipotek fek işlemlerinde müşterilere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için online uygulamaya geçilmiştir.

Şubelerin finansal takvimleri kapsamında beklenen yoğunluğu yönetmek üzere Joker Banko Uygulaması devreye alınmıştır. Şubelerde ihtiyaç duyulması durumunda joker banko görevlendirmesi yapılabilecek ve bu çalışanlar şubede görev yapmadıkları zamanlarda operasyon merkezinden işlem çekebileceklerdir

STRATEJİK ÖNCELİK Modern Altyapı Sistemleri

Ziraat Bankası, süreçlerini teknoloji yoğun hale getirmek üzere altyapı yatırımlarını sürdürmektedir.

Bankacılık yazılımı dönüşüm projesi kapsamında 2019 yılında orta katman ve REST dönüşümleri tamamlanmış olup, 2020 yılında önyüz dönüşümü ile birlikte proje tamamlanmış olacaktır. Banka uygulamaları devreye alınan yeni alt yapılarda geliştirilmeye başlanmıştır.

İş modeli ile BT sistemlerinin entegre hareket etmesini sağlamak üzere Stratejik Yönetişim uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama ile iş birimleri, geliştirilmesini talep ettikleri uygulamaların strateji ilişkisini de seçebilmekte, yapılan fizibilite ile söz konusu geliştirmenin iş değeri de ortaya çıkmaktadır. Her bir talep için strateji ve iş değerine göre oluşan skorlar ile taleplerin öncelikleri belirlenmekte, böylece BT kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Türkiye ve dünyada gelişen teknolojileri yakından takip eden Ziraat Bankası, dijital dönüşümü altyapı projeleri ile de desteklemektedir.
Banka, blokzincir teknolojisinin finans sektöründe kullanılabilmesi amacıyla, Türkiye’nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı Takasbank A.Ş. öncülüğünde, “BiGA Dijital Altın” projesinde yer almıştır. Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı olarak üretilen ve “BiGA” olarak isimlendirilen dijital değer, platforma üye bankalar arasında transfer edilebilecektir. Platformdan hizmet sağlayacak olan katılımcı bankaların kendi sistemlerinde yapacakları geliştirmelerle birlikte altın bakiyelerinin katılımcı bankalar arasında 7/24 transfer edilebilmesinin önü açılmıştır.

Çalışanların gün içinde yaşadıkları sorunlara ilişkin soruları cevaplamak üzere başlatılan bir chatbot projesi olan sanal asistan “BİLGE” ile Ziraat Finans Grubu tarafından belirlenecek olan kanal ve platformlarda tüm iletişim yöntemleri ile entegre yapay zeka ve sanal asistan altyapısı olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Bilge; makine öğrenmesi, doğal dil işleme, doğal dil anlama metotları ile tüm Ziraat Finans Grubu çalışanlarına ve müşterilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

STRATEJİK ÖNCELİK Gelişen Organizasyon

Ziraat Finans Grubu çalışanlarının stratejiler doğrultusunda gelişimlerini sağlamak üzere 2019 yılında da yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçlerine devam edilmiştir.

Söz konusu uygulamaların yurt dışı iştirakler ve şubelere de yaygınlaştırılmasına başlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu çalışanları hayata geçirdikleri yeniliklerle 2019 yılında da çok sayıda ödül almıştır. Social Brands’in marka endeksi sonuçlarına göre Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçilmiştir.

Ziraat Bankası müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve işgücü dönüşümü konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve projeler finale kalarak “En İyi Uluslararası Proje” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde ülkemizi temsil ederek ödül alan tek Türk şirketi olmuştur.

Ziraat Bankası, “Bir Bankadan Daha Fazlası” olarak ülkemize katkı sağlamak için çalışırken müşterilerinin gönlündeki yeri de muhafaza etmeyi hedefleyerek çalışmaktadır. Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

Ziraat Bankası, süreç iyileştirme çalışmalarında müşteri /çalışan şikayet ve önerilerinin dikkate alınması konusundaki girişimleri ile “The London Institute of Banking and Finance” tarafından düzenlenen “Financial Innovation Awards 2019- İş hayatı dönüşümü/ çalışan etkileşimi inisiyatifi alanında ödül almıştır.

Banka’nın geliştirdiği kurumsal mimari metodolojisi uluslararası bir ödülle taçlandırarak, Global Banking & Finance Awards 2019’da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ödülünü almıştır.

STRATEJİK ÖNCELİK Ziraat Finans Grubu

Ziraat Bankası, Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak amacıyla iştirak bankaları, yurt dışı şubeler, finansal şirketler ile entegre çözümler üretmeyi sürdürmektedir.

Ziraat müşterilerine entegre finansal çözümler sunmak ve Ziraat operasyonlarını merkezileştirmek üzere yürütülen çalışmalara 2019’da da devam edilmiştir.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu bankaları portföy yönetim şirketlerinin birleşmesine yönelik süreç 2019 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu program kapsamında kamu bankalarının ortaklığında Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. Eylül ayında kurulmuştur. Ulusal derecelendirme şirketi kurulması hedefi kapsamında bankalar ve Birlikler ortaklığında JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi pay alımı süreci başlatılmıştır. Bankalar ve Birlikler ortaklığında Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.’nin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Tüm ortaklıkların ve yurt dışı şubelerin aynı iş modeli ile benzer seviyelerde hizmet sunmasını sağlamak üzere iş modeli standartları oluşturulmuş ve her bir Ziraat Finans Grubu üyesinin bu standartlara uyumu ölçülmeye başlanmıştır. Performans sistemine de konu olan bu sistem kapsamındaki kriterler sürekli yenilenmekte, böylece Grup şirketlerinin iş modelini aynı standartlarda sürekli olarak geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İş modelini teknoloji yoğun olarak tasarlayan Ziraat Finans Grubu, yurt dışındaki bankalarının ve yurt dışı şubelerinin bankacılık yazılımlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar Ziraat Teknoloji danışmanlığında yerel çözümler ile yürütülmekte, böylece sahip olunan bilgi birikimi başka ülkelere de aktarılabilmektedir.

Tüm iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimizde Ziraat Finans Grubu kurumsal kimliğine uygun olacak şekilde web sitelerinin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Ziraat Teknoloji danışmanlığında Grup bankalarının ödeme sistemleri altyapıları geliştirilmekte ve mobil/internet bankacılığı önyüzleri yenilenmektedir. Ziraat Bankası, sahip olduğu birikimini tüm Grup bankalarına aktarmaktadır.