2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) VE ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI’NIN HİZMET DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA SKA’NA KATKIDA BULUNDUĞU ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLERİ, BU RAPORUN FARKLI BÖLÜMLERİNDE DETAYLI OLARAK ELE ALINMIŞTIR.

Birleşmiş Milletler’e üye 193 üye ülke tarafından 25 Eylül 2015’te kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlıklı anlaşma, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 alt başlıktan oluşmaktadır.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), çok daha geniş bir sürdürülebilirlik gündemi ortaya koyarak BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ötesine geçmiştir.

SKA, yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olarak kalkınmayı herkes için sağlamayı amaç edinmiştir. SKA etrafında sağlanan global fikir birliği, yerküreyi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret etmiştir.

Banka’nın hizmet döngüsü kapsamında SKA’na katkıda bulunduğu öngörülen faaliyetleri bu raporun farklı bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır.

SKA

ZİRAAT BANKASI’NIN SKA’NA DOĞRUDAN/DOLAYLI KATKIDA BULUNDUĞU FAALİYETLER


Tarımsal, KOBİ ve küçük ölçekli işletmelere sağlanan finansman, bankacılık ürünleri ve çözümleri

Ziraat Bankası insan kaynağına sunulan eğitim ve gelişim programları

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliği projelerine sağlanan finansman


Altyapı, KOBİ ve sanayi yatırımlarına sağlanan finansman, bankacılık ürünleri ve çözümleri

Ziraat Bankası’nda hayata geçirilen kurumsal yönetim uygulamaları

Ulusal ölçekli kalkınma ve yatırım projeleri ile konut sektörüne sağlanan finansman, bankacılık ürünleri ve çözümleri

Ziraat Bankası insan kaynakları ve kurumsal yönetim uygulamaları

Tematik kaynaklar bazında farklı sektörlere sağlanan finansman, ikili ve çoklu iş birliği çalışmaları, operasyonel çalışmalar, kurumsal yönetim uygulamaları ve raporlama çalışmaları