2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KURUMSAL PROFİL

Türkiye’de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan Ziraat Bankası, stratejik yol haritasında belirlediği kurumsal hedeflerine doğru yolculuğunu kesintisiz bir biçimde sürdürerek ülke ekonomisine ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI, BİR BANKADAN DAHA FAZLASI
Ziraat Bankası, 1863 yılındaki kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetleriyle tarımın finansmanı ana misyonu ile ekonominin bütün kesimlerine kaynak sağlamış, ülke kalkınmasının en güçlü destekleyicileri arasında yer almıştır.

Başta çiftçiler olmak üzere, tüccarın, iş insanının, sanayicinin, girişimcinin, emeklinin ve çalışanın tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin finansal çözümler üreten Banka, uçtan uca finansal hizmet sunma yetkinliğiyle rekabet gücünü arttırmaktadır. Ziraat Bankası söz konusu rekabet gücünü ülke ekonomisi ve her segmentten müşterisine değer sunan finansal çözümler için kullanmaktadır.

Ziraat Bankası; bankacılık, yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve finansal teknolojiler alanlarında geniş bir yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyüne sahiptir.

Türkiye bankacılık sektöründe en yaygın hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası Türkiye’de 400’e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası, kurumsal, girişimci ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine;

ile üstün ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Ziraat Finans Grubu stratejisi doğrultusunda, Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile bütünleşik çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır. Dünyanın 18 ülkesinde, 113 noktada faaliyet gösteren Banka’nın; 9 yurt dışı iştirak, 6 yurt içi iştirak, 3 ülke yöneticiliği, 24 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, 2020 yılının zorlu şartlarında yürüttüğü bankacılık faaliyetleriyle toplam aktiflerinde %45 oranında artış sağlayarak 943 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de kurumsal hedeflerine ulaşma çabasını kesintisiz bir biçimde sürdürerek müşterileri ve çalışanları için daha fazlasını üretmeye, Türkiye ekonomisinin ve Türk bankacılık sektörünün gelişimini desteklemeye devam edecektir.

Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı
Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği bulunmamaktadır.

up
down