2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KREDİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Üyeler
Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler
Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nihat ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde kredi açmak, kararlar almak ve Yönetim Kurulu’nca kredilerle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kredi Komitesi 2020 yılında 26 toplantı yaparak 540 adet karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kendi sorumluluğunda bulunan denetim ve gözetim faaliyetlerine yardımcı olmak, BDDK tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile Uyum programını yürütülmek ve bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Dr. Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Üyeler
Serruh KALELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı

Fatma Nur ÇETİNEL
Bölüm Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve denetlemek, bu konuda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktır.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Üyeler
Mehmet Nihat ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktır.

BİLGİ SİSTEMLERİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler
Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı

Ali KIRBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Osman TANAÇAN
Ziraat Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü

Hüseyin ÖZUYSAL
Grup Başkanı

Dr. Ertuğrul Umut UYSAL
Bölüm Başkanı Vekili

İbrahim Ziya AKBULUT
Bölüm Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, Bilgi Sistemleri Strateji Planının oluşturulması çalışmalarını yönetmek ve planın uygun bir şekilde uygulanmasını gözetmektir

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler
Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı

Osman TANAÇAN
Ziraat Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü

Dr. Ertuğrul Umut UYSAL
Bölüm Başkanı Vekili

Mehmet Şükrü TAŞÇI
Bölüm Başkanı

Cüneyt SAĞLIK
Bölüm Başkanı

S. Şamil YILDIZ
Bölüm Başkanı

Muammer ERKAN
Bölüm Başkanı

Himmet AKSOY
Bölüm Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, bilgi güvenliği faaliyetlerini koordine etmek, bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerini yönetmektir.

up
down