2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye, halk sağlığına ilişkin aldığı önlemler, izlediği para politikaları ve mali politikalar çerçevesinde uygulamaya aldığı paketler ile pandemi sürecini başarılı yöneten ülkeler arasında yer almıştır.

157 yıl157 yıldır ülkenin finansal geleceğinin inşasında etkin rol alan Ziraat Bankası, 2020 yılının olağanüstü koşullarında ekonomik döngünün ana paydaşlarından biri olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye odaklı çalışmalarını sürdürmüştür.

Değerli paydaşlarımız,

2019 yılındaki küresel ekonomik yavaşlamayı takiben, dünya 2020’ye olumlu öngörülerle başlamıştır. Ancak, Uzak Doğu’dan gelen salgın haberleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart tarihinde Covid-19 pandemisini duyurması ile dünya ekonomisi hızlı bir küçülme sürecine girmiştir. Bu süreçte ardı ardına gelen kapamalarla; üretim ve ticaret küresel ölçekte hızla durma noktasına gelmiştir.

2008 küresel finans krizine oranla orta ve uzun vadede daha yaygın ve derin etkiler üretme potansiyeline sahip olduğu düşünülen pandemi, çoğu ülkede işsizlik oranlarının yükselmesine ve gelir ve refah dağılımındaki adaletsizliğin artmasına da neden olmuştur.

IMF, 2021 Ocak ayı öngörülerine göre dünya ekonomisinin 2020’de %3,5 oranında küçülmüş olacağını öngörmektedir.

Türkiye, halk sağlığına ilişkin aldığı önlemler, izlediği para politikaları ve mali politikalar çerçevesinde uygulamaya aldığı paketler ile pandemi sürecini başarılı yöneten ülkeler arasında yer almıştır.

Bu zorlu dönemde ülkemiz, Hükümetimizin ve diğer düzenleyici kurumların zamanında ve hızla devreye soktuğu tedbirler sonucunda pandemiyi proaktif bir yaklaşımla yönetebilmiştir.

Elde edilen başarı iki eksenlidir. Bunlardan ilki halk sağlığının korunması alanında gösterilen kararlı duruştur. Ülkemiz modern ve güçlü sağlık altyapısı ile bu alanda önemli başarılara imza atmış, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere sağlık teşkilatı çalışanlarının özverili çabaları bu alandaki başarının ardındaki en önemli etken olmuştur. Bu vesileyle; çok değerli sağlık çalışanlarımızın her bir üyesine şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı sunarım.

Diğer başarı, ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği alanında elde edilmiştir. Hükümetimiz, hızlı adımlar atarak hayata geçirdiği destek paketleri ve ekonomik hayatı düzenleyici diğer tedbirler ile üretim-istihdam döngüsündeki kaybın mümkün olduğunca sınırlı kalmasını sağlamış; ihtiyaç sahibi hane halkının ve reel sektörün yanında yer almıştır.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %4,5’lik bir büyüme kaydetmiş, ikinci çeyreğinde ise pandemi şokunun etkisi ile %10,3 oranında daralmıştır. Ancak bu durum yılın ikinci yarısında alınan doğru tedbirlerin etkisiyle pozitif büyümeye dönmüş ve üçüncü çeyrekte %6,3 büyüme sağlanmıştır. 4. çeyrekteki %5,9 büyüme ile 2020 yılını %1,8 büyüme oranı ile kapattık ve dünyada pozitif büyüme sağlayan ender ülkelerden bir olduk.

Gerek devam eden aşılama çalışmalarının salgının kontrolü noktasında sağlayacağı kazanımların, gerek ekonomik döngüde 2020’nin zor koşullarında inşa edilen deneyim ve sahip olunan yapısal avantajların, 2021 yılında toparlanmanın hızlanmasında, özellikle de yılın ikinci yarısında daha etkin olacağını düşünüyoruz.

IMF son öngörüsünde Türkiye’nin 2021 yılında %6 seviyesinde büyüyeceği beklentisini paylaşmıştır.

Ziraat Bankası, geleceğin sunması beklenen imkânları doğru ve sorumlu bir yaklaşımla değerlendirmeye kararlıdır.

157 yıldır ülkenin finansal geleceğinin inşasında etkin rol alan Ziraat Bankası, 2020 yılının olağanüstü koşullarında ekonomik döngünün ana paydaşlarından biri olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye odaklı çalışmalarını sürdürmüştür.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Bankamız, Türkiye’yi uçtan uca kaplayan fiziki hizmet ağının yanı sıra son dönemde geliştirmiş olduğu dijital bankacılık yetkinliklerini de kullanarak hane halkının yanı sıra reel sektöre de gerekli desteği sunmuş ve paydaşları için değer üretmeye devam etmiştir.

Bankamız, riske duyarlı kredilendirme yaklaşımından ve güçlü mali bünyesinden ödün vermeksizin, verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğunu sürdürecek ve Türkiye için kalıcı değer inşa etmeye devam edecektir.

Geleceğe dair…
Sanayi devrimi ile beraber hız kazanan endüstrileşme, artan dünya nüfusu ve kaynakların aşırı tüketimi, bugün küresel ısınma ve iklim krizi olarak adlandırdığımız ve acil çözüm bekleyen çok bilinmeyenli denklemin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

2020 yılında tecrübe ettiğimiz pandemi, biz ekonomik aktörlere sorumluluklarımızı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde hatırlatmıştır. İnancımız odur ki, küresel ve yerel aksiyon hız kesmeden sürdürüldüğü noktada, sahip olunan ileri teknolojik yetkinlikler çevre sorunlarının çözümünü sağlayabilecek güçtedir ve iklim krizi önümüzdeki yüzyıllarda bir felakete dönüşmeden kontrol altına alınabilecektir.

Ülkemizin en büyük finansal hizmet sağlayıcısı kimliğimizle, kısa, orta ve uzun vadede, Hükümetimizce de önceliklendirilen iklim krizinin çözümüne katkı sağlamak yönünde inisiyatiflerimiz mevcuttur. Müşterilerimize iyi bankacılık uygulamalarına örnek olacak finansal çözümler sunmaya devam ederken, diğer taraftan sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza hız kazandırmaya kararlıyız.

Ülkemiz ve insanımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için daha güzel ve sağlıklı bir dünya inşa etmemiz gerekliliğine inanıyoruz. Ziraat Bankalıların oluşturduğu büyük aile, bu konuda da çalışmaya devam edecektir.

İnsan kaynağımıza 2020 yılının zorlu sürecinde ürettikleri olumlu performans ve başarı öyküsü için teşekkür ederim.

Paydaşlarımızın değerli katkısı ve teveccühü ile geleceğe ilerlerken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygılarımı sunar, 2021 yılında sizlere sağlık, refah ve huzur dilerim.

Dr. Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

up
down