2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
31 ARALIK 2016 - 31 ARALIK 2020 ÖZET BİLANÇO VE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(Milyon TL)

Varlıklar

2016

2017

2018

2019

2020

Nakit ve Nakit Benzerleri

43.069

48.571

46.237

57.389

91.038

Menkul Değerler Cüzdanı

67.399

70.628

88.681

130.335

225.621

Nakdi Krediler*

236.609

302.807

379.331

447.983

600.660

Ortaklık Yatırımları

4.312

5.312

7.603

7.602

14.326

Maddi Duran Varlıklar

5.315

5.241

5.045

5.479

6.748

Diğer Aktifler

1.057

1.716

10.259

968

4.208

Toplam

357.761

434.275

537.156

649.756

942.601

 

 

 

 

 

 

Yükümlülükler

2016

2017

2018

2019

2020

Mevduat

223.019

266.384

331.066

447.251

629.874

Para Piyasaları

47.212

56.258

68.351

49.275

116.401

Alınan Krediler

22.817

29.065

34.172

34.528

36.950

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

6.833

12.757

15.430

13.106

14.355

Fonlar

6.021

6.031

6.074

6.066

6.053

Karşılıklar

6.053

8.519

2.832

3.819

7.059

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

-

-

-

9.566

13.048

Diğer Pasifler

7.424

8.251

21.830

16.080

25.583

Özkaynaklar

38.382

47.010

57.401

70.065

93.278

Toplam

357.761

434.275

537.156

649.756

942.601

 

 

 

 

 

 

Kâr veya Zarar Tablosu

2016

2017

2018

2019

2020

Faiz Gelirleri

27.291

35.463

53.054

65.602

69.476

Faiz Giderleri

13.342

18.561

31.138

40.290

34.862

Net Faiz Gelirleri

13.948

16.902

21.916

25.312

34.615

Net Ücret Komisyon Gelirleri

1.643

2.217

2.638

3.590

3.093

Temettü Gelirleri

259

285

291

1.060

1.119

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-188

-814

-3.834

-7.817

-7.743

Diğer Faaliyet Gelirleri

1.555

1.378

1.434

1.614

5.182

Beklenen Zarar ve Diğer Karşılık Giderleri

3.345

3.191

4.719

6.425

13.339

Diğer Faaliyet Giderleri

5.303

6.490

7.692

9.685

12.092

Vergi Öncesi Kâr

8.569

10.287

10.034

7.648

10.834

Vergi Karşılığı

1.993

2.347

2.073

1.461

3.009

Net Dönem Kârı

6.576

7.940

7.961

6.187

7.825

* Beklenen zarar karşılıkları hariçtir.

up
down