2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RASYOLAR

(%)

Sermaye

2019

2020

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu

17,0

18,2

Özkaynak/Toplam Aktifler

10,8

9,9

Özkaynak/(Toplam Aktifler+Gayrinakdi Krediler)

9,1

8,6

Özkaynak/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

12,7

11,5

 

 

 

Aktif Kalitesi

2019

2020

Nakdi Krediler/Toplam Aktifler

68,9

63,7

Takipteki Krediler (Brüt)/Nakdi Krediler

2,8

2,3

Takipteki Krediler (Brüt)/(Gayrinakdi Krediler+Nakdi Krediler)

2,2

1,9

Kredi/Mevduat

100,2

95,4

YP Aktifler/YP Pasifler

81,5

81,4

 

 

 

Likidite

2019

2020

Likit Aktifler/Toplam Aktifler

8,8

9,7

Likit Aktifler/(Mevduat+Mevduat Dışı Kaynaklar)

10,4

11,2

 

 

 

Kârlılık

2019

2020

Net Kâr/Ortalama Toplam Aktifler

1,1

1,0

Net Kâr/Ortalama Özkaynaklar

10,1

9,7

Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

162,8

199,3

up
down