2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU

Özgeçmişleri okumak için fotoğrafa veya isme tıklayınız.

DR. AHMET GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
1960 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde Bankacılık Dairesi’nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere’de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında ABD’de, Boston, Northeastern Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı. 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde, “Sigortacılıkta Mali Yeterlilik” konulu tezi ile doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğünde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Genç 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Sigortacılıkla ilgili olarak son yıllarda oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da ders veren Dr. Ahmet Genç, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Ahmet Genç ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi’dir.

VEYSİ KAYNAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1 Ocak 1962 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1981 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kahramanmaraş Barosu üyesi olarak serbest avukatlık hayatına başladı, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kahramanmaraş MYO’da Öğretim Görevlisi olarak eğitim verdi. 1989-1999 yılları arasında iki yerel seçim dönemini kapsayan süre zarfında, Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyesi olarak Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcılığı ve Kahramanmaraş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Ocak 1999 ve Nisan 1999 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 1999-2001 yılları arasında uluslararası bir şirketler grubunda Genel Koordinatörlük yaptı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevinin ardından, 2002-2007 yılları arasında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olarak parlamentoda yerini alan Kaynak; TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye-Bahreyn Parlamentolararası Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. 7 Kasım 2011 tarihli atama kararı ile Adalet Bakan Yardımcılığı’na atandı ve 61. ve 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler IACA (Birleşmiş Milletler Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi) Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde 25. ve 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olarak; TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanvekilliği görevinde bulundu. 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Olağan Kongresi ile AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Olağanüstü Kongresi ile AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Arapça bilen Kaynak, evli ve beş çocuk babasıdır. Haziran 2020 itibarıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

HÜSEYİN AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1959 yılında Borçka/Artvin’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından Aydın, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak Banka’nın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Aydın, aynı zamanda 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri ile profesyonel yaşamını sürdürmektedir.

YUSUF BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi
1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 25 Temmuz 1983 tarihinde Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Banka’da 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji’de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12 Haziran 2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulundu. 12 Haziran 2017 tarihinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Bilmez ayrıca Kredi Komitesi Üyesi olup, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı’dır. Yusuf Bilmez yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Banka iştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

FARUK ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
1956 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde dünyaya gelen Faruk Çelik, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, Kocaeli İşletme Enstitüsünde İşletme eğitimi gördü. 21, 22 ve 23. Dönemde Bursa, 24 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı. 27 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Faruk Çelik, Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi’dir.

FEYZİ ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi
1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. 1977-1990 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli firmalarda Muhasebe ve Finansman Müdürü olarak görev yapan Çutur, daha sonra Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de 1990-1998 yılları arasında Genel Muhasebe Müdürlüğü, Eti Yatırım A.Ş.’de 1998-2010 yılları arasında sırasıyla Mali İşler ve Operasyon Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Eti Yatırım ve Etibank’a ait çeşitli Yatırım Fonlarında Fon Kurulu Üyesi ve Fon Kurulu Başkanı, 2006 yılında İktisat Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2011-Mart 2012 döneminde, TMSF’yi temsilen Arap Türk Bankası A.Ş. ve söz konusu bankanın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Nisan 2012’den itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Çutur, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Feyzi Çutur ayrıca Ziraat Bank International AG Yönetim/Gözetim Kurulu Üyeliği, ZiraatBank BH d.d.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyelikleri ve Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

MAHMUT KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi
1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mahmut Kaçar ayrıca Denetim Komitesi Üyesi’dir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

SERRUH KALELİ
Yönetim Kurulu Üyesi
İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yedek subaylığını Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olarak yaptı. Sırasıyla 1996 ile 1998 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu sayman üyeliği, 2000-2002 ile 2002‑2004 yılları arasında iki dönem Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu ve sayman üyeliği, 2001 yılında dört yıllığına Türkiye Barolar Birliği denetçi üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bulunan komisyonlarda, değişen Avukatlık Yasası yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev aldı. 2004-2005 sezonu Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu, 1978‑1980‑1981’den, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği 19 Temmuz 2005 tarihine kadar Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak serbest mesleğini icra etti.

14 Nisan 2011 ile 14 Nisan 2015 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevinde bulundu, ayrıca 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile Mahkemenin görevleri arasına giren bireysel başvuru yolu ile ihlal edildiği ileri sürülebilecek temel hak ve özgürlüklerin anayasal denetimini yapmakla görevlendirilmiş iki bölümden birincisinin 14 Nisan 2011 ile 14 Nisan 2015 tarihleri arasında Başkanlığını yaptı. Mayıs 2019 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Serruh Kaleli Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi’dir.

MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975’te hakim olarak atandı. Uzun yıllar sürdürdüğü hakimlik görevinden sonra 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2005 yılında Yargıtay üyesi olarak seçildi. Kasım 2012’de TBMM Genel Kurulunca ilk Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve dört yıl görev yaptı. 8 Haziran 2017-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ömeroğlu, Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi’dir.

PROF. DR. GÜLNUR AYBET
Denetim Kurulu Üyesi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Türkiye’de 2017-2019 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Profesör olarak görev yaptı. 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu yöneticisi görevlerinde bulundu ve 2013 yılında İngiltere’den gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kurdu. 2001-2013 yılları arasında İngiltere’de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, Kent Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti. Ayrıca İngiltere’de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye’de Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Uzmanlık alanları; uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanmasını kapsar. Prof. Aybet lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere’de Royal Holloway College, Londra Üniversitesi’nden, Yüksek Lisansı (MSc. Uluslararası İlişkiler) Southampton Üniversitesi’nden, ikinci Yüksek Lisansı (M. Phil Savaş Bilimleri) King’s College Londra Üniversitesi’nden ve Doktorasını (Uluslararası İlişkiler) yine İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nden aldı.

NATO, Dış İşleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yapan Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. NATO, AB gibi uluslararası örgütlere ve birçok devlet kurumlarına da uluslararası güvenlik konularında danışmanlık yaptı, uluslararası medyada güncel konuların analizini yapmakla tanındı. Aybet, Mart 2019 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yahya AKBEN
Denetim Kurulu Üyesi
2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine Birimi döviz masasında ve Dönüşüm Ofisi’nde proje koordinasyonunda çalıştı. 2010-2017 yılları arası Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Dairesinde Hazine Uzmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Kurumsal ve Operasyonel Politikaları’na dair analizler yaparak politika üretilmesine katkıda bulundu. 2017-2019 yılları arasında ABD’de Florida Teknoloji Enstitüsü’nde İş İdaresi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki görevine devam etti. Yahya Akben Ekim 2020 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

up
down