2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Ziraat Bankası, 2020 yılında bilançosunu müşteri odaklı bir yapıya dönüştürme stratejisini etkin şekilde uygulamaya devam etmiş, etkili kredi süreçleri uygulayarak reel sektöre olan desteğini sürdürmüştür. Banka, kıt fon kaynaklarının etkin dağılımına aracılık ederken, kredi kalitesini proaktif olarak yönetmiş, maliyet kontrolünü ön planda tutmuştur.

Büyüme ve verimlilik odaklı strateji ve iş planları tasarlayan Ziraat Bankası, 943 milyar TL büyüklüğe ulaşan bilançosu ve 93 milyar TL’lik özkaynakları ile ülkemizin en büyük finans kuruluşu niteliğini bir kez daha teyit etmiştir.

2020 yılında Esas Sözleşme değişikliği ile Banka’nın ödenmiş sermayesi 6,1 milyar TL’den 13,1 milyar TL’ye arttırılmıştır. Yıl sonu itibari ile sermaye yeterlilik rasyosu %18,2 seviyesindedir.

Banka’nın müşteri odaklı güçlü bilanço stratejisi çerçevesinde 2020 yıl sonunda toplam nakdi krediler %34 artarak 601 milyar TL olmuş, aktifteki payı %64 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında takipteki krediler oranı %2,3 seviyesindedir.

Ziraat Bankası, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, sağladığı kaynaklar ile reel sektöre hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası, 2020 yılının tamamında etkili olan pandemi döneminde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşması muhtemel aksaklıklara karşı bir dizi aksiyon almıştır. Banka, salgından doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenen kurumsal müşterilerinin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilmeleri amaçlı ürünler tasarlamıştır.

Bu kapsamda Banka; Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan İşe Devam Kredi Desteği Paketi, Çek Ödeme Destek Paketi, Mikro İşletmeler Destek Paketi ürünlerini sunmuş, pandeminin olumsuz etkilediği sektörlerin başında gelen turizm sektörünü desteklemeye yönelik uygun koşullu Turistik Restoran-Kafeterya İşletmeleri Destek Kredi Paketi ve Turizm Destek Paketi kullandırımlarına aracılık etmiştir.

Ziraat Bankası ayrıca; ham madde-ara malına ve en temel üretim malı girdisi makineye artan talebin yurt içinden yerli üretimle karşılanması hedefi doğrultusunda tasarlanan “İVME Finansman Paketi” kapsamında yaklaşık 26,8 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.

Banka, mevcut istihdama sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması doğrultusunda 31 Ekim 2019 tarihinde devreye aldığı İstihdam Odaklı İşletme Kredisi (İSTOD) kapsamında 7 binden fazla müşteriye yaklaşık 12,8 milyar TL kredi kullandırmıştır.

Ziraat Bankası, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” çerçevesinde, bireysel müşterilere yönelik Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli kredi kullandırımları gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatı canlandırma amacıyla müşterilerine uygun şartlarda 2. El Taşıt Destek, Sosyal Hayatı Destek ve Tatil Destek kredi paketlerini sunmuştur.

Tarım sektörüne finansman desteğini kesintisiz bir biçimde sürdüren Ziraat Bankası, Eylül 2020’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmakta olan çiftçilerin hayvan varlıklarının artırılması amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini uygulamaya koymuştur.
2020 yılı sonu itibarıyla Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 79,9 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 684 bin kişiye ulaşmıştır. Portföye kazandırılan müşteri sayısı 53 bini aşmıştır.

Ziraat Bankası geçici olumsuz koşullar nedeniyle faaliyetlerinde ya da nakit akışlarında güçlük yaşayan müşterilerine “Finansal Yeniden Yapılandırma-FYY” kapsamında ya da münferiden yapılandırma imkânları sunarak da destek sağlamaktadır. Özellikle pandemi döneminin özel koşullarında hem reel sektör hem hanehalkı için söz konusu imkânlar daha hassas bir şekilde kullanılarak ekonomik faaliyetin devamına katkıda bulunulmuştur.

Ziraat Bankası’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlayışı ve tabana yaygın ve çeşitlendirilmiş bir kaynak yapısını sağlama hedefi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Banka, yurt dışından kaynak temini ile ülkemizin kaynak ihtiyacını karşılamada önemli bir paya sahip olmasının yanı sıra yurt içinde de yeni mevduat ürünleri ile TL tasarruf dengesinin sağlanmasına da önemli katkıda bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda kaynak sağlamaya 2020 yılında da devam etmiştir.

Ziraat Bankası, Nisan 2020’de 22 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 367 gün vadeli 1,1 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu kredi, Banka’nın dış ticaretin finansmanı amacıyla uluslararası piyasalardan ardı ardına sağladığı sekizinci sendikasyon borçlanma işlemi olmuştur.

Banka, muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar da sağlamıştır. Bu kaynakların toplam tutarı 2020 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyar ABD doları olmuştur.

Ziraat Bankası, hayata geçirdiği yeniliklerle 2020 yılında da çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Banka, Global Banking & Finance Review dergisi tarafından küresel bankacılık ve finans sektöründe mükemmellikte öne çıkan, ilerici ve ilham verici yeniliklere verilen ödüller kapsamında, Bankacılık Teknolojisi ve 2020 Yılı Türkiye’nin En iyi Perakende Bankası ödüllerini almıştır.

Ziraat Bankası, “Bir Bankadan Daha Fazlası” olarak ülkemize katkı sağlamak için çalışırken, müşterilerinin gönlündeki yerini de muhafaza etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusundaki çalışmalarıyla Banka, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.

Altın Örümcek web ödüllerinde daha önce Bankacılık & Finans-Mobil Uygulama kategorisinde hem Halkın Favorisi hem de kategori birincisi seçilen Ziraat Mobil, 2020 yılında da En İyi Mobil Uygulama seçilmiştir.

Ziraat Bankası, Orta Doğu Stevie Awards ödülleri kapsamında İşletmeler Arası Hizmetlerde İnovasyon dalında “En İyi Operasyon Merkezi İnovasyon Projesi” ile altın kupa, Uluslararası Stevie Awards ödülleri kapsamında “Operasyonda İnovasyon Uygulaması” ile İş Teknolojisi Çözümleri dalında bronz kupa ödüllerine hak kazanmıştır.

Ziraat Bankası, 1 trilyon TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve Türkiye ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya, gelecek dönemlerde de devam edecektir.

up
down