2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2020 YILINDA ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sermayenin 13.100.000.000 TL’ye artırılması kararı Banka’nın 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, sermaye artışı ve buna bağlı olarak Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik 21 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiş, 27 Mayıs 2020 tarih ve 10084 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artışının muhasebeleştirilmesi BDDK’dan alınan izne istinaden 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Esas Sözleşme’nin ilgili maddesi aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

6. Maddenin Eski Hali:  

6. Maddenin Yeni Hali:

Sermaye:

Sermaye:

Madde 6- Banka’nın sermayesi 6.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 6.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.600.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Madde 6- Banka’nın sermayesi 13.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 13.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 6.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 7.000.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

up
down