2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARI

Moody’s 7 Aralık 2020 tarihinde mevduat için belirlenen ülke tavanı metodolojisini güncellemesinin ardından 10 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Bankası’nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir.

Fitch Ratings 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin kredi not görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e güncellemesini takiben 1 Eylül 2020 tarihinde Ziraat Bankası’nın Uzun Vadeli Yerel Para Tahvil  kredi not görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e güncellemiş, not seviyesini ise teyit etmiştir.

JCR Eurasia Rating, 30 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Bankası’nın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para derecelendirme notlarını ve görünümlerini ülke notu tavanı ile uyumlu şekilde “BB+/Negatif” olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu “AAA(Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notu “A-1+(Trk)” ve görünümlerini “Durağan” olarak teyit etmiştir.

Ziraat Bankası’nın güncel kredi derecelendirme  notları aşağıda yer almaktadır.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Kategori

Kredi Notu

Tarih

Fitch Ratings

YP Uzun Vadeli

B+

Eylül 2020

Görünüm

Negatif

YP Kısa Vadeli

B

TL Uzun Vadeli

BB-

Görünüm

Negatif

TL Kısa Vadeli

B

Ulusal Uzun Vadeli

AA

Görünüm

Durağan

Destek

4

Destek Derecelendirme Tabanı

B

Finansal Kapasite Notu

b+

 

Moody’s

Görünüm

Negatif

Aralık 2020

Uzun Vadeli Mevduat-YP

B2

Kısa Vadeli Mevduat-YP

Not-Prime

Uzun Vadeli Mevduat-TL

B2

Kısa Vadeli Mevduat-TL

Not-Prime

Uzun Vadeli Tahvil-YP

B2

Uzun Vadeli Tahvil-TL

B2

Temel Kredi Notu

caa1

Düzeltilmiş Temel Kredi Notu

caa1

JCR Eurasia

Uzun Vadeli Uluslararası YP

BBB-

Aralık 2020

Görünüm

Negatif

Uzun Vadeli Uluslararası TL Notu

BB+

Görünüm

Negatif

Uzun Vadeli Ulusal Notu

AAA (Trk)

Görünüm

Durağan

Kısa Vadeli Uluslararası YP

B

Görünüm

Negatif

Kısa Vadeli Uluslararası TL Notu

B

Görünüm

Negatif

Kısa Vadeli Ulusal Notu

A-1+ (Trk)

Desteklenme Notu

1

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

A

up
down