2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) VE ZİRAAT BANKASI

Birleşmiş Milletler’e üye 193 üye ülke tarafından 25 Eylül 2015’te kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlıklı anlaşma, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 alt başlıktan oluşmaktadır.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), çok daha geniş bir sürdürülebilirlik gündemi ortaya koyarak BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ötesine geçmiştir.

SKA, yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olarak kalkınmayı herkes için sağlamayı amaç edinmiştir. SKA etrafında sağlanan global fikir birliği, yerküreyi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret etmiştir.

Banka’nın hizmet döngüsü kapsamında SKA’na katkıda bulunduğu öngörülen faaliyetleri bu raporun farklı bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır.

SKA

ZİRAAT BANKASI’NIN SKA’NA DOĞRUDAN/DOLAYLI KATKIDA BULUNDUĞU FAALİYETLER

KOBİ  finansman ve teminat ürünleri, kapsayıcı bankacılık hizmetleri, pandemi dönemine özel bireysel ve kurumsal kredi çözümleri, sürdürülebilir tarım finansmanı

Pandemi döneminde çalışan ve müşteri sağlığını koruyucu önlemler

Ziraat Bankası insan kaynağına sunulan eğitim ve gelişim programları, müşterilere yönelik girişimcilik bilincini kazandıran eğitim projelerine destek, finansal okuryazarlık eğitimleri

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliği projelerine sağlanan finansman, hizmet binalarında verimlilik yatırımları

Altyapı, KOBİ ve sanayi yatırımlarına sağlanan finansman, dijital bankacılık ürünleri ve çözümleri, tüketici dostu finansman ve tasarruf ürünleri, engelsiz bankacılık

Ziraat Bankası’nda hayata geçirilen kurumsal yönetim uygulamaları, insan kaynakları yönetimi, ücretlendirme politikaları, fırsat eşitliği

Ulusal ölçekli kalkınma ve yatırım projeleri ile konut sektörüne sağlanan finansman, yeşil ekonomiye destek, kültürel mirasa katkı

Tematik kaynaklar bazında farklı sektörlere sağlanan finansman, ikili ve çoklu iş birliği çalışmaları, operasyonel çalışmalar, kurumsal yönetim uygulamaları ve raporlama çalışmaları

Kalkınmada öncelikli yörelere özel kredi projeleri

Karbon ayak izi ölçüm çalışmaları, atık yönetimi uygulamaları, çevresel ve sosyal etki yönetim sistemi kurulması çalışmaları

Bu raporda yer alan tablolarda, SKA ve Ziraat Bankası’nın faaliyetleri ve stratejileri arasındaki ilişki, SKA numarası ve rengi verilerek belirtilmektedir.

SKA’lar hakkında detaylı bilgi için: www.kureselamaclar.org

up
down