2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
157. YILIMIZDA…
STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZLE GELECEĞE

Ziraat Bankası, stratejileri doğrultusunda belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla, 2020 yılında yeni projeleri ve fikirleri içeren birçok yatırımı hayata geçirmiştir.

ZİRAAT BANKASI, 157 YILDIR DEĞİŞMEYEN KARARLILIĞIYLA KURUMSAL GELİŞİM YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR.

Ziraat Bankası, stratejileri doğrultusunda belirlediği hedeflerine ulaşmak amacıyla, 2020 yılında yeni projeleri ve fikirleri içeren birçok yatırımı hayata geçirmiştir.

Müşterileri ve ülkemiz için değer üretme kararlılığında olan Ziraat Bankası, yıl boyunca reel sektörün ve hane halkının ihtiyaçlarına doğru zamanda doğru çözümler sunarak müşterilerinin yanında olmuş, yurt içi ve yurt dışındaki iştirak şirketleri ile birlikte çok sayıda yeniliği uygulamaya almıştır.

STRATEJİLERİMİZ

Müşteri Odaklı Güçlü Bilanço

Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımı ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Müşterileri ile etkileşimini, müşteri beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda planlamakta, müşteri odaklı iş modelini sürekli geliştirmektedir.

Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.
2020 yılında nakdi kredilerde %34 artış kaydedilmiş ve Banka bilançosunda kredilerin payı %64 olmuştur. Gerekli kaynak ağırlıklı olarak müşteri mevduatları ile karşılanırken yurt içi ve yurt dışı mevduat dışı kaynaklar da etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Ziraat Bankası, Nisan 2020’de 22 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 367 gün vadeli 1,1 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu kredi, Banka’nın dış ticaretin finansmanı amacıyla uluslararası piyasalardan ardı ardına sağladığı sekizinci sendikasyon borçlanma işlemi olmuştur.

Banka’nın 7 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı Mart 2020 itibarıyla güncellenmiş olup, Ağustos 2020’de yurt dışında tahsisli satış yoluyla 200 milyon ABD doları tutarlı 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Banka, muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar da sağlamıştır. Bu kaynakların tutarı, 2020 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Uluslararası Finans Kuruluşlarından sağlanan toplam kaynak tutarı ise 1,7 milyar ABD doları seviyesindedir.

Ziraat Bankası sağladığı bu kaynaklar ile reel sektöre ve ülkemizin tasarruf dengesine olan katkısını sürdürmektedir.

Herkes için Bankacılık

Ziraat Bankası, ürün ve hizmetlerini finansal kapsayıcılık prensibi ile ele alarak, toplumun her kesimine yüksek kalitede sunmaktadır.

Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle Banka, hanehalkı ve reel sektörün finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaya odaklanmış, bu amaçla 2020 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik çeşitli kredi paketleri sunmuştur.

Ziraat Bankası, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” çerçevesinde, bireysel müşterilerine yönelik Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli kredi kullandırımları gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatı canlandırma amacıyla müşterilerine uygun şartlarda 2. El Taşıt Destek, Sosyal Hayatı Destek ve Tatil Destek kredi paketlerini sunmuştur.

Banka, reel sektörü finansal açıdan desteklemeye yönelik İşe Devam Kredi Destek ve Çek Ödeme Destek paketlerini de uygulamaya almıştır. Ayrıca, ekonomik hayatın canlanmasına destek çalışmaları kapsamında, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı Mikro İşletmelere Destek, Turizm Destek ve Turistik Restoran-Kafeterya İşletmeleri Destek kredi paketleri müşterilerin hizmetine sunulmuştur.

Tarım sektörüne finansman desteğini kesintisiz bir biçimde sürdüren Ziraat Bankası, Eylül 2020’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmakta olan çiftçilerin hayvan varlıklarının artırılması amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini uygulamaya koymuştur.

Müşterilerinin zor günlerinde de yanında olan Ziraat Bankası, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, ülkemizdeki tarımsal üretimin aksamamasını sağlamak amacıyla, 36 ay vadeli “Birikmiş Tarımsal Elektrik ve Sulama Borcu Kapama Kredisi” ürününü üreticilerin kullanımına sunmuştur. Banka bu krediyle üreticilere, tarımsal üretim faaliyetlerinde kullandıkları tarımsal elektrik ve sulama aboneliklerinden kaynaklanan birikmiş borçlarını makul bir süreye yayarak uygun faiz oranıyla ödeme imkânı tanımıştır.

Dijital Çözümler

Ziraat Bankası, gelişmiş teknoloji altyapı yatırımları ile verimliliğini arttırmak ve müşterilerine dijital çözümler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, müşterilerini ve çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak üzere çok sayıda dijital çözümü uygulamaya almıştır. Şube süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve dijital kanalların daha etkin kullanılmasına yönelik projelerine 2020’de de devam eden Banka, bu çalışmaları kapsamında Ziraat müşterisine çok sayıda kolaylaştırıcı yenilik sunmuştur.

Ziraat Bankası, müşterilerinin ödeme ve tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere;

Para transferlerini kolaylaştırmak üzere;

Sigorta işlemlerini kolaylaştırmak üzere;

Müşteri edinim süreçlerinde T.C. kimlik kartının kullanılmasıyla, şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma ve internet/mobil bankacılık şifresi yenileme uygulamaları hayata geçirilmiştir. T.C. Kimlik Kartı ile uzaktan müşteri edinimine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Bankacılık yazılımı dönüşüm projesi kapsamında orta katman ve REST dönüşümleri 2019 yılında tamamlanmış, önyüz dönüşümü çalışmalarına 2020 yılında devam edilmiştir. Edinilen bu deneyim ile Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştiraklerine yönelik olarak temel bankacılık yazılımı geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir.

Ziraat Bankası, veri yönetim prensiplerini iş süreçlerine entegre etme çalışmaları kapsamında; veri sahipliği ve veri tekilliğini sağlamak üzere veri sözlüğü ve iş sözlüğü kavramlarının sistemsel yönetimine ilişkin teknik altyapıyı tamamlamıştır.

Banka ayrıca, KVKK kapsamında şubelerden fiziken temin edilen açık rıza beyanlarının dijital olarak takip edilmesi amacıyla SMS ile açık rıza alma sürecine yönelik çalışmalara başlamıştır.

Mükemmel Müşteri ve Çalışan Deneyimi

Ziraat Finans Grubu Mobil Uygulaması Çalışanların Banka içi uygulamalara cep telefonlarından erişilebilmeleri amacıyla Ziraat Finans Grubu Mobil Uygulaması başlatılmıştır.

Ziraat Bankası, verimlilik odaklı iş modeli ile süreçlerini geliştirerek mükemmel bir müşteri ve çalışan deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası 2020 yılında da Genel Müdürlük ve şube operasyonel süreçlerinin merkezileştirilmesi, geliştirilmesi ve otomasyonuna yönelik çalışmalara devam etmiştir. Bu kapsamda;

Çalışanların Banka içi uygulamalara cep telefonlarından erişilebilmeleri amacıyla Ziraat Finans Grubu Mobil Uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama ile çalışanlar Banka’nın çeşitli finansal verilerine ulaşabilmekte, yenilik haberlerini takip edebilmekte, acil durum bildirimleri yapabilmektedir. Covid-19 bildirimlerinin de bu uygulama üzerinden alınmasıyla, hızla aksiyona geçilmesi ve sürecin izlenmesi aşamalarında önemli bir avantaj elde edilmiştir.

Ziraat Finans Grubu Mobil Uygulaması üzerinden şube yöneticilerinin onay verebilmesi de sağlanmıştır. Böylece yöneticiler şube dışındayken de şube süreçlerinin kesintisiz devam etmesi mümkün kılınmıştır.

2020 yılında Genel Müdürlük süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik de bir program başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, 75 adet talep ve 5 adet proje olmak üzere Genel Müdürlük süreçlerinin geliştirilmesi için planlamalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Genel Müdürlük birimlerinin daha esnek ve verimli çalışması hedeflenmektedir.

Kurum içi sanal asistan uygulaması olan “BİLGE”ye yönelik geliştirmeler 2020 yılında da devam etmiştir. Çalışanların insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili sorularını yanıtlamak üzere devam eden geliştirmeler kapsamında Banka İnsan Kaynakları Sistemi ve BİLGE entegrasyonu sağlanmıştır. Kurum içi farklı süreçler ile ilgili geliştirme çalışmaları sürmektedir.

Ziraat Bankası iç kontrol faaliyetleri kapsamında, anlık kredi ve muhasebe işleyişi kontrolleri alanlarında altyapısı hazırlanan yapay zeka/makine öğrenmesi modelleri, etkin şekilde kullanılmıştır. Bu model ile kaynak verimliliği sağlanması yanında, anomali analizleri gerçekleştirilerek, yeni risk alanlarının erkenden tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon

Ziraat Bankası, sağladığı eğitim imkânları ile en değerli aktifi olan çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesine imkân tanımakta, yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçleri yürüterek fırsat eşitliğini gözetmekte ve insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirerek çalışan motivasyonunu ve kurumsal sadakatini artırmayı amaçlamaktadır. Karar alma ve çalışma süreçlerinde yeni bilgi edinilmesi, paylaşılması ve iş süreçlerine entegre edilmesini sağlayacak çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışanların, bireysel ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için işle ilgili sorunların tanımlanmasında ve çözülmesinde aktif rol almaları sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, pandemi dönemi olan 2020 yılında çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırmaya ve salgından korunmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Bu kapsamda;

Ziraat Finans Grubu çalışanlarının stratejiler doğrultusunda gelişimlerini sağlamak üzere 2020 yılında da yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçlerine devam edilmiştir.

Yurt içi iştiraklerde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarına başlayan Ziraat Bankası, bireysel performans yönetimi sistemlerinin yurt dışı iştiraklerde de devreye alınmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir.

Ziraat Bankası, çalışanlarının bilgi ve deneyim zenginliğini tüm çalışanlarla paylaşmak amacıyla “Ziraatliyorum” uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu uygulama ile çalışanlar bankacılık konularından profesyonel gelişime, şube içi iyi uygulama örneklerinden sağlık gibi yaşama dair konulara kadar her alanda yazılar yazarak diğer çalışanlar ile paylaşabilmektedir.

Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2020 yılında kişi başı ortalama 4,33 saat sınıf içi eğitim ve 26 saat e-eğitim verilmiştir.

Ziraat Finans Grubu çalışanları hayata geçirdikleri yeniliklerle 2020 yılında da çok sayıda ödül almıştır:

Ziraat Finans Grubu

Ziraat Bankası, müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile entegre çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Ziraat Bankası 2020 yılında da yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam etmiştir. Gürcistan’da bulunan JSC Ziraat Bank Georgia’nın Tiflis şehrinde açılan Gldani ve Varketili şubeleri ile Gürcistan’daki şube sayısı 7’ye ulaşmıştır. Özbekistan’da faaliyet gösteren UTBANK JSC ise Semerkant şehrinde 4. şubesini açmıştır. Ayrıca yıl içinde, Azerbaycan’da bulunan Ziraat Bank Azerbaycan ASC’nin Ahmed Recepli Şubesi, Kazakistan’da bulunan Kazakhstan Ziraat International Bank’ın Turkistan Şubesi açılışları gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası, iştirak edinim/devir faaliyetleri kapsamında 2020 yılında;

Ziraat Finans Grubu bünyesinde 2020 yılında teknolojik altyapı projeleri de dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.

Yurt dışı birimlerin kullandığı ana bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları devam ederken, Londra ve Yunanistan şubelerinde süreçler tamamlanmıştır. Buna ilave olarak, bankacılık uygulamalarının Ziraat Finans Grubu standartlarına getirilmesi amacıyla Anahtar Global Projesi başlatılmıştır.

Yurt dışı şubeler ve iştirakler ile ortak kullanılan havale altyapısı ile Ziraat Finans Grubu içerisindeki para transferlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak Finans Grubu Transfer Sistemi uygulamaya alınmıştır.

Banka’nın tüm iştirakleri ve yurt dışı şubelerinde Ziraat Finans Grubu kurumsal kimliğine uygun olacak şekilde web sitelerinin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Ziraat Bankası, sahip olduğu birikimini tüm Grup bankalarına/yurt dışı şubelerine aktarmaktadır. Bu kapsamda;

Ziraat Bankası, tüm iştiraklerin ve yurt dışı şubelerin aynı iş modeli ile benzer seviyelerde hizmet sunmasını sağlamak üzere oluşturulan iş modeli standartlarına uyumunun ölçülmesi çalışmalarını sürdürmüştür. Performans sistemine de konu olan bu sistem kapsamındaki kriterler sürekli yenilenmekte, böylece Grup şirketlerinin iş modelini aynı standartlarda sürekli olarak geliştirmesi sağlanmaktadır.

Sorumlu Bankacılık

Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olarak insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

2020 yılında, kredilendirme faaliyetleri kapsamında çevresel ve sosyal etki yönetimi esaslarını belirleyen politika, Sürdürülebilirlik Politikası’nın bütünleyicisi olarak Banka Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu politikaya göre, belirli bir tutarın üzerindeki yatırım projelerinde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Çevresel ve sosyal etki yönetimine ilişkin faaliyetlerin Banka içinde de sistemli bir şekilde devreye alınması planlanmaktadır.

Bankada sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerin daha etkin ve koordineli olarak yürütülebilmesi için Finans Grubu Şirketleri Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı altında Uluslararası Finans Kuruluşları ve Sürdürülebilirlik Yöneticiliği kurulmuştur.

Sözleşmelerin dijital ortama alınması projesi kapsamında; Banka iş süreçlerinde kullanılan sözleşme ve formların internet şube/mobil bankacılık uygulamaları içerisinden veya SMS/e-posta ile doğrulama yapılarak görüntülenmesi ve onaylanması sağlanmıştır. Söz konusu proje ile 353 sayfa ve 43 belge dijital onay akışına alınmış, 1.336 adet ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Proje kapsamında yeni sözleşme ve formların dijital ortama alınmasına 2021 yılında da devam edilecektir.

Sıfır Atık Yönetimi kapsamında Ziraat Bankası’nın yurt genelindeki tüm hizmet binaları ayrı birer “Tesis” olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne (EÇBS) tanımlanmış ve birim/şube personeli arasından “Tesis Sorumluları” belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlık tarafından hazırlanan “Sıfır Atık” konulu eğitim, Banka’nın eğitim portalı üzerinden tüm personel tarafından tamamlanmıştır.

Uygulama kapsamında ihtiyaç duyulan tek tip atık kumbaraları temin edilerek, kat sayısı ve kullanım alanları ile uyumlu olarak tüm birim ve şubelere gönderilmiştir.

up
down