2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Sürdürülebilirlik uygulamaları, Ziraat Bankası’nın ulusal piyasadaki güçlü konumunu ve küresel rekabet gücünü daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

150 yılı aşkın bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere, sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde kaynaklarımızı verimli kullanarak paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek; müşteri odaklı iş modelini geliştirerek toplumun tüm kesimini kapsayan bir banka olmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Sürdürülebilirlik politikası kapsamında hayata geçecek kurumsal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, Banka’nın ulusal piyasadaki güçlü konumunu ve küresel rekabet gücünü daha da geliştirmek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı; finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumlulukları, çevreye ve topluma karşı yükümlülükleri ve bir işveren olarak görevleri ışığında şekillenmektedir.

Ziraat Bankası, bu temel noktalardan hareketle, sürdürülebilirliği değer zincirinin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPILANMASI
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun himayesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planları, yalın ve etkin bir organizasyon yapısı kapsamında uygulamaya alınmıştır.

ZİRAAT BANKASI WEB SİTESİ
Banka’nın www.ziraatbank.com.tr adresinde yer alan kurumsal web sitesi, kamuoyunun en güncel bilgi ile aydınlatılması konusunda önemli rol oynamaktadır. Ziraat Bankası, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında ilgili bilgi ve belgeleri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI’NDA GEÇERLİ OLAN POLİTİKALAR

Sürdürülebilirlik Politikası için tıklayınız.

Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası (Kara Para Politikası) için tıklayınız.

up
down