2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

2020 yılı, küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik alanda ciddi olumsuzluklara yol açtığı, belirsizliklerin en üst seviyeye ulaştığı bir yıl olmuştur.

Türkiye’de birçok sektör bu duruma çok hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır. Gerek kurumlarımızın ve şirketlerimizin sahip oldukları teknolojik imkânlar gerekse ülkemizin genç çalışan nüfusu, bu süreci kolaylaştıran faktörler arasında yer almıştır.

14 milyon2020 yılında Ziraat Bankası’nın aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ise 14 milyon olmuştur.

Değerli paydaşlarımız,

2020 yılı, küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik alanda ciddi olumsuzluklara yol açtığı, belirsizliklerin en üst seviyeye ulaştığı bir yıl olmuştur.
Covid-19 pandemisi nedeniyle global ölçekte alınan karantina ve kısıtlama tedbirleri, bütün dünyada sosyal hayatı ve ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmiştir. Pandemi etkisiyle dünyada ve Türkiye’de izolasyonu ve sosyal mesafeyi gerekli kılan kurallar getirilmiş, iş yapış şekilleri değişmiş, uzaktan çalışma ve eğitimin sanal ortama taşınması gibi farklı modeller ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de birçok sektör bu duruma çok hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır. Gerek kurumlarımızın ve şirketlerimizin sahip oldukları teknolojik imkânlar gerekse ülkemizin genç çalışan nüfusu, bu süreci kolaylaştıran faktörler arasında yer almıştır.

Dış dünyaya açık ekonomisi ile küresel ekonomik gelişmeler Türkiye ekonomisini ve sektörümüzü etkilemiş bulunmaktadır.

Pandemi sürecinin yol açtığı benzeri görülmemiş koşullar, Bankamıza operasyonel dayanıklılığını ve “yeni normale” uyum sağlamanın anahtarı olan teknolojik altyapısını sınama imkânı tanımıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası, 1.752 yurt içi ve yurt dışı şubesi, 24.673 personeli ile müşterilerine teknolojik ve operasyonel alt yapısının da sağladığı imkân ile nitelikli ve kaliteli bankacılık ürün ve hizmetleri sunmayı sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, 2020 yılında ülke ekonomisine ve müşterilerine sağladığı faydayı esas alan başarılı performansı ile bankacılık sektöründeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.
Ziraat Bankası 2020 yılında %45 büyümüş ve toplam varlıklarını 943 milyar TL’ye ulaştırmıştır.

Kredilerde son yıllarda yakaladığımız ivme, 2020 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir. Bankamızın toplam nakdi kredileri 2019 yılına göre %34 oranında artışla 601 milyar TL’ye çıkmıştır. Gayrinakdi kredilerle birlikte Bankamızın toplam kredi büyüklüğü ise 740 milyar TL’yi aşmıştır.

Sektör lideri Ziraat Bankası, yaklaşık %65 olan pazar payı ile tarımın finansmanındaki öncü rolünü sürdürmektedir.

Covid-19 pandemi süreci, dünyada bilgi teknolojilerinin önemini bir kere daha vurgulamıştır.
Ziraat Bankası, müşterilerini ve çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak için en az teması mümkün kılmak üzere çok sayıda dijital çözümü uygulamaya almıştır. Bankamız, şube süreçlerini dijitalleştirilmeye ve dijital kanalların daha etkin kullanımına yönelik projelerine devam etmiştir. Genel müdürlük süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda önemli mesafeler alınmış olmakla beraber bu inisiyatifimiz sürmektedir.

Ziraat Bankası, 400’den fazla işlem çeşitliliği sunan dijital kanallarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmakta, bankacılık işlemlerini en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu yıl devreye aldığımız yenilikle, müşterilerimizi T.C. Kimlik Kartları içindeki biyometrik verileri ile doğrulayarak Ziraat Mobil’in kolaylıklarından faydalanma imkânı getirdik.
Özellikle bankacılık sektörüne getireceği imkânları dikkate alarak T.C. Kimlik Kartını tüm kanallarda süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.

Kullanıcı dostu ve kapsamlı içeriğiyle Ziraat Mobil, para transferlerini daha kolay ve daha hızlı hale getirmiştir. 2020 yılında sunduğumuz “Kolay Adres” uygulaması, müşterilerimize hızlı ve kolay para transferi yapabilme, ayrıca FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi ile de söz konusu transferleri 7/24 gerçekleştirilebilme imkânı sağlanmıştır. Müşterilerimiz mal ve hizmet alımlarında iş yerinin sunacağı karekodu cep telefonları ile tarayarak FAST üzerinden hızlı, temassız ve kolay bir şekilde ödeme yapabilmektedir.

Çalışanların Banka içi uygulamalara cep telefonlarından erişilebilmeleri amacıyla Ziraat Finans Grubu Mobil Uygulaması başlatılmıştır. Covid-19 bildirimlerinin de bu uygulama üzerinden alınmasıyla, hızla aksiyona geçilmesi ve sürecin izlenmesi aşamalarında önemli bir avantaj elde edilmiştir.

2020 yılında Ziraat Bankası’nın dijital bankacılık müşteri sayısı yaklaşık 24 milyon, aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ise 14 milyon olmuştur. Yakın gelecekte büyük ihtimalle dijital bankacılık tanımını artık kullanmıyor olacağız. Dijital kavramı bankacılığın kendisi olacak ve bankacılık tamamen dijital olarak yapılacak.

Ziraat Bankası, ekonomik faaliyetlerin aksamamasını teminen pandemi döneminde de reel sektöre ve hane halkına desteğini sürdürmüştür.
Bankamız, salgından doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenen kurumsal müşterilerinin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilmeleri amaçlı ürünler tasarlamıştır.

Bu kapsamda Bankamız; Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan İşe Devam Kredi Desteği Paketi, Çek Ödeme Destek Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ürünlerini sunmuş, mikro işletmelere ve turistik restoran, kafeterya işletmeleri dahil olmak üzere turizm sektörüne destek olmak üzere bu kapsamda kredi kullandırımlarını da gerçekleştirmiştir.

Hükümetimiz tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” çerçevesinde Bankamız, bireysel müşterilere yönelik Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini de hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli kredi imkânı sunulmuştur. Ayrıca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatı desteklemek amacıyla 2. El Taşıt Destek, Sosyal Hayatı Destek ve Tatil Destek paketleri ile de uygun koşullarda bireysel finansman desteği sağlanmıştır.

Bütün finansman desteği paketlerinde kredi büyüklüğünden daha fazla odaklandığımız konu, çok sayıda müşteriye ulaşarak yaygın kredi kullandırımı ile etkin ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak finansmanın sağlanmasıdır.

Tarım sektörüne finansman desteğini kesintisiz bir biçimde sürdüren Ziraat Bankası’nın 2020 yılında kendi kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik kullandırdığı kredi büyüklüğü 80 milyar TL’ye ulaşmış ve kredili müşteri sayısı 700 bine yaklaşmıştır. Tarım kredilerinin %35’i yatırım kredilerinden oluşmakta olup, tarımın finansmanı kadar tarımın katma değerinin artırılması ve yapısal sorunlarının çözümüne yönelik uygulamaları da gerçekleştirmekteyiz. Sözleşmeli üretim, modern sulama sistemleri, tarımsal mekanizasyon, seracılık, hayvancılık, ithalatı yoğun stratejik bitkilerin yurt içinde yetiştirilmesi ve tarımsal ürünlerin tedarik zincirinin finansmanı gibi konularda uygun koşullardaki finansman paketlerini müşterilerimize sunduk. Bunun yanında üniversitelerle iş birliği yaptığımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi gibi sosyal sorumluluk projeleri ve Valiliklerle iş birliği yaptığımız Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var gibi kırsal kalkınmaya yönelik projeleri de yürütmekteyiz. Ziraat Bankası, yaklaşık %65 olan pazar payı ile tarımın finansmanındaki öncü rolünü sürdürmektedir.

Tasarlanan yeni ürünler ile sağlanan katkının yanı sıra faaliyet döngülerinde ya da nakit akışlarında geçici sebeplerle zorluk yaşayan müşterilerimize destek sağlamak amacıyla “Finansal Yeniden Yapılandırma-FYY” kapsamında veya münferiden; yapılandırma, taksit ötelemesi gibi imkânlar pandemi döneminin özel durumuna binaen daha hassas bir şekilde sürdürülerek ekonomik faaliyetin devamına katkıda bulunulmuştur.

Ziraat Bankası, 2012 yılından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon borçlanma işlemini bu yıl da başarıyla tamamlamıştır.
Ziraat Bankası 2020 yılı Nisan ayında, 22 ülkeden 38 bankanın katıldığı 1,1 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. 367 gün vadeli bu kredi, Bankamızın dış ticaretin finansmanı amacıyla uluslararası piyasalardan 2012 yılından bu yana sağladığı sekizinci sendikasyon borçlanma işlemi olmuştur.

Covid-19 salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen sağlanan kredinin maliyeti bir önceki yılın altında kalmış; kredinin büyüklüğü, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’na olan güveni bir kez daha teyit etmiştir.

Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmayı sürdüreceğiz.

Ziraat Bankası, yurt dışındaki hizmet noktalarının sayısını artırmaya devam etmektedir.
Yurt dışında en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, yurt dışı banka ve şube yapılanması ile 18 ülkede 113 noktada küresel bir banka olarak varlığını sürdürmektedir.

Faaliyet gösterdiği coğrafyalara bankacılık hizmetlerinin yanı sıra finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren Ziraat Bankası, bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmiştir.
Ziraat Bankası’nın 2020 yılında hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve örnek teşkil eden çalışmaları gerek bankacılık sektörüne gerekse Türkiye ekonomisine artan oranda katma değer üretmiş, bu başarılar yurt içinde ve dışında takdir toplayarak Bankamıza birçok ödül kazandırmıştır.

Ziraat Bankası 2020 yılında, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası olarak değerlendirilmiştir.

Bankamız piyasadaki güçlü konumuyla finans sektörünün sunduğu fırsatları ülke ekonomisine ve müşterilerine sağladığı faydayı esas alan performansına en doğru biçimde yansıtacak ve en iyi uygulamalara imza atacak bir kurum olmaya odaklıdır.

Bankamız ayrıca, Global Banking & Finance Review dergisi tarafından küresel bankacılık ve finans sektöründe mükemmellikte öne çıkan, ilerici ve ilham verici yeniliklere verilen ödüller kapsamında, Bankacılık Teknolojisi ve 2020 Yılı Türkiye’nin En iyi Perakende Bankası ödüllerini almıştır.

Ziraat Bankası, gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek tüm gelişmeleri en iyi şekilde yönetmeyi ve gelişen Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu kaynağı ve desteği vermeyi sürdürecektir.
Geleneksel bağlarımızdan kopmadan, değişim ve dönüşümü sürekli kılıyor; hayata değer katan uygulamalarımızla müşterilerimizin belleklerinde olduğu gibi kalplerinde de yer edinmeyi hedefliyoruz.

Bankamız piyasadaki güçlü konumuyla finans sektörünün sunduğu fırsatları ülke ekonomisine ve müşterilerine sağladığı faydayı esas alan performansına en doğru biçimde yansıtacak ve en iyi uygulamalara imza atacak bir kurum olmaya odaklıdır.

Ziraat Bankası’nın kaydettiği performansta kurumsal ve profesyonel yetkinlikleriyle kilit öneme sahip olan çalışanlarımıza, bize duydukları güven için müşterilerimize, her zaman yanımızda olan iş ortaklarımıza ve muhabirlerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

up
down