2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI İŞTİRAKLERİNDE 2020 YILI

Ziraat Bankası’nın kurumsal iştirak stratejisi; Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak sağlamak üzere entegre çözümler üretmek üzerine kurgulanmıştır.

Verimlilik temelleri üzerine inşa ettiği iştirak politikası çerçevesinde, müşterilere finansal hizmetlerin her alanında ürün ve çözümler sunan Ziraat Bankası, geniş bir yurt dışı ve yurt içi iştirak portföyüne sahiptir.

Banka iştiraklerinin Ziraat Finans Grubu içerisindeki toplam aktif ve kâr paylarını orta vadede artırarak tüm hizmetleri Ziraat Finans Grubu çatısı altında sunmayı hedeflemektedir.

Banka bu kapsamda;

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, söz konusu strateji ve hedefleri doğrultusunda, verimliliği esas alarak potansiyel gördüğü ülke ve sektörlerde organik ve inorganik büyüme alternatiflerini düzenli olarak değerlendirmektedir.

2020 yılı içerisinde;

olmak üzere yurt dışında toplam 5 şube açılışı ile Ziraat Bankası’nın yurt dışı hizmet ağı 113 noktaya ulaşmıştır.

YURT DIŞI İŞTİRAKLER

Almanya
Ziraat Bank International AG, Almanya ve Avrupa Birliği’ndeki en önemli %100 Türk sermayeli bankalardan birisidir.

Ziraat Bank International AG; 2001 yılından beri Almanya’daki şubeleri ve 2014 yılı Nisan ayı içerisinde faaliyete geçen İstanbul Temsilciliği ile kurumsal ve bireysel segment müşterilerine geniş bir yelpazede bankacılık hizmetleri vermektedir. Ziraat Bank International AG’nin halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunmaktadır.

Bosna Hersek
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan ZiraatBank BH d.d. Bosna Hersek’in tamamı yabancı sermayeli ilk bankasıdır. Banka, ülke genelinde 18 şube ve 14 bürodan oluşan 32 hizmet birimi ile hizmet sunmaktadır.

İştirakimizin bireysel müşterilerine yönelik mobil bankacılık uygulaması yenilenerek, Ziraat Finans Grubu için standart olarak belirlenmiş güvenlik ve tasarım şartlarına uyumu sağlanmıştır. Yine yıl içerisinde iştirakimiz banka kartı hizmeti yeniden gözden geçirilerek Bankamız BankKart ürünü ülkedeki müşterilerimize sunulmuştur.

Karadağ
Karadağ resmi makamlarından Nisan 2015’te bankacılık faaliyet iznini alan Ziraat Bank Montenegro AD, Temmuz 2015’te hizmet vermeye başlamıştır. Banka, Başkent Podgoritsa’daki Genel Müdürlük Ofisi ve Podgoritsa Şubesi’nin yanı sıra Bar ve Budva Şubeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka’nın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Azerbaycan
Bankacılık lisansını 30 Aralık 2014 tarihinde alan Ziraat Bank Azerbaycan ASC, Bakü’deki Genel Müdürlük Ofisi, Gence, Sumqayıt, İçerişehir ve Ahmed Recepli şubeleri ile faaliyet göstermektedir. Kurumsal ve bireysel segmente yönelik geniş ürün yelpazesinin yanında iki ülke arasındaki ticaretin finansmanı ve işlemlere aracılık konusunda aktif rol oynamayı sürdürmektedir. 2020 yılında açılan Ahmed Recepli-Bakü şubesi ile ülkedeki hizmet ağımız genişletilmeye devam edilmektedir.

Rusya
1993 yılında Türk-Rus ortak girişimi olarak kurulan Ziraat Bank (Moscow) JSC, 2002 yılından bu yana tamamen Türk sermayeli bir banka olarak, kurumsal bankacılık ağırlıklı faaliyetler yürütmektedir.

Kazakistan
Kazakistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak 1993 yılında kurulan ve Genel Merkezi Almatı’da olan Kazakhstan Ziraat International Bank (KZI Bank); Almatı, Astana, Çimkent, Aktau, Atirau, Karaganda ve Turkistan şehirlerindeki toplam 8 adet şubesi ile müşterilerine kurumsal ve bireysel bankacılık alanında hizmet sunmaktadır.

2020 yılında iştirakimizin ülkenin Turkistan Bölgesi’ndeki şubesi faaliyete başlamıştır.

Özbekistan
Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olan UTBANK JSC, Ziraat Bankası ve Agrobank’ın (Özbekistan) eşit paylı ortaklığı ile 1993 yılında Taşkent’te, 1 no’lu bankacılık lisansı ile kurulmuştur.

Operu, Yunusabad şubelerinden sonra 2019 yıl sonunda Kurumsal Şube/Taşkent, 2020 yılında da Semerkant şubesi açılmıştır.

Gürcistan
Daha önce yurt dışı şube statüsü ile faaliyet gösteren JSC Ziraat Bank Georgia; bankacılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla 2 Mayıs 2017’de %100 iştirak bankasına dönüştürülmüştür. Batum, Marneuli, Tiflis, Tsereteli, Kutaisi şubelerinden sonra, Haziran 2020’de Gldani ve Varketli şubeleri açılmış ve şube sayısı 7’ye çıkmıştır.

Türkmenistan
Türkmenistan’ın yabancı sermayeli ilk bankası olan Turkmen Turkish JSC Bank, Ziraat Bankası ve Dayhan Bank’ın %50 eşit paylarla katılımı ile 1993 yılında kurulmuştur. Banka Türkmenistan’da 1 Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Toptancı Pazarı, Türkmenabad, Mary, Daşoğuz, Kerki, Bereketli olmak üzere 6 büro ile faaliyet göstermektedir.

YURT İÇİ İŞTİRAKLER

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kamu sermayeli ilk katılım bankası olarak 2015 yılında kurulan Ziraat Katılım Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla 46 farklı ilde 104 şubesi ile hizmet vermektedir.

İlk yurt dışı şubesini 2020 yılı Eylül ayında Sudan’da açan Banka, katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda bankacılık hizmetleri vermektedir.

Ziraat Katılım Bankası, 2020 yılında web sitesini yenilemiş, internet şubesi, mobil bankacılık ve BT teknolojisi yatırımlarına devam etmiştir.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi 2002 yılında kurulmuştur. 2015 yılında fon kurucusu olma yetkisini alan Ziraat Portföy Yönetimi, faiz içermeyen fonlarla beraber, 30 adet yatırım fonunun kurucusu-yöneticisi ve 77 adet emeklilik yatırım fonunun yöneticisidir

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan finansal sisteme ilişkin yapılandırma çerçevesinde; Vakıf Portföy ve Halk Portföy Yönetim Şirketleri Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. çatısı altında birleşmiştir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1997 yılında kurulan Ziraat Yatırım, kurumsal finansman alanında değer üretmek üzere faaliyetlerini güçlendirmektedir.

Şirket, 2020 yılında Borsa İstanbul Pay Senetleri Piyasası’nda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda, Repo-Ters Repo ve Tahvil-Bono Piyasalarında işlemler gerçekleştirmiştir.

Ziraat Yatırım, kurumsal finansman hizmeti kapsamında ise 2020 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik özel sektör tahvil ve bono ihracına aracılık ederek etkin konumunu sürdürmüştür.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ziraat GYO, 1 Kasım 2016 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Şirket’in 2020 yılı faaliyetleri; portföyünü optimum risk seviyesinde azami getiri yaratacak gayrimenkul yatırımlarının belirlenmesi, alımı ve projelendirilmesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Çok sayıda gayrimenkul projesinin yürütülmesine yönelik proje/arsa ve bina portföyünü bünyesinde barındıran Ziraat GYO, etüt ve fizibilite çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat GYO, bir yandan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana faaliyet konularına uygun olarak yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi, diğer yandan da ülkemizin en önemli projelerinden olan İstanbul Finans Merkezi’ndeki “Ziraat Kuleleri Projesi’’ ile Ziraat Finans Grubu ve Türkiye’nin bilançosuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
14 Kasım 2018 tarihinde kurulmuş olan Şirket’in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Ziraat GSYO, büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere ortak olarak bu girişimlerin ihtiyacı olan büyümeyi ve ivmeyi sağlamakta, kurumsal ve stratejik bir plan çerçevesinde sektör bazlı güçlenmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Teknoloji A.Ş.
Ziraat Teknoloji, kurulduğu 2001 yılından bu yana, Ziraat Bankası’na ve yurt içi/yurt dışı ortaklıklarına; uygulama geliştirme, sistem yönetimi, proje yönetimi ve teknoloji danışmanlığı alanlarında bilişim teknolojileri hizmetleri sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopark) faaliyetlerini sürdüren Ziraat Teknoloji; ISO 9001, 22301 ve 27001 şartları doğrultusunda geliştirdiği yazılım ve uygulamalar ile Ziraat Finans Grubu’nun projelerinde teknoloji alanındaki yetkinliği sayesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Müşterilerinin teknoloji ihtiyaçları için uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda hizmet sunarak rekabet avantajı sağlayan, Ar-Ge faaliyetleri ile kendisini ve ürünlerini sürekli geliştiren bir şirket olmak, Ziraat Teknoloji’nin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

İştiraklerin yıl bazında faaliyet raporları kendi internet sitelerinden temin edilebilir.

up
down