2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BAŞLICA GÖSTERGELER (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL)

Ziraat Bankası 2020 yılında %45 büyümüş ve toplam varlıklarını 943 milyar TL’ye ulaştırmıştır.

EKONOMİK VERİLER

(Milyon TL)

2019

2020

Değişim Oranı (%)

Nakit ve Nakit Benzerleri

57.389

91.038

58,6

Menkul Değerler Cüzdanı

130.335

225.621

73,1

Nakdi Krediler

447.983

600.660

34,1

Mevduat

447.251

629.874

40,8

Mevduat Dışı Kaynaklar

106.476

180.754

69,8

Özkaynaklar

70.065

93.278

33,1

Faiz Gelirleri

65.602

69.476

5,9

Faiz Giderleri

40.290

34.862

-13,5

Net Dönem Kârı

6.187

7.825

26,5

Toplam Aktifler

649.756

942.601

45,1

 

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

Sektör Payı (%)

2019

2020

Toplam Aktifler

14,5

15,4

Menkul Değerler Cüzdanı

18,8

20,8

Nakdi Krediler

15,6

15,8

Mevduat

16,6

17,4

Mevduat Dışı Kaynaklar

10,4

12,3

Özkaynaklar

14,2

15,6

ZİRAAT BANKASI’NIN SEKTÖR PAYLARI

up
down