2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul, 2020 yılında 33 toplantı yaparak 382 adet karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla ayda en az bir defa toplanmaktadır. Komite 2020 yılında 14 toplantı yaparak 38 adet karar almıştır.

up
down